Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Události řešené MP PV z týdne 46/2005

Události řešené MP PV z týdne 46/2005

Události řešené MP PV z týdne 46/2005

Krádeže.
13.11.2005
Ve 12.45 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD o zadržení pachatelů drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o tři nezletilé chlapce, z nichž každý odcizil zboží v hodnotě 99,90 Kč. Všichni chlapci byli hlídkou MP předáni rodinným příslušníkům v místě bydliště. O věci bude informován příslušný správní orgán.
15.11.2005
Ve 13.25 hodin bylo z OD na lince 156 oznámeno zadržení pachatele krádeže. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila, a na místě zjistila muže cizí státní příslušnosti, který odcizil zboží v celkové hodnotě 3.022,20 Kč. Zboží bylo vráceno do prodeje, a přestupek bude předán k dořešení správnímu orgánu. O celé věci bude informována cizinecká policie.
Hlídky MP v průběhu týdne řešily další 4 přestupky proti majetku, kterých se dopustili pachatelé krádeží.10.11.2005
Krádež mobilního telefonu. Ve 14.08 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení, že oznamovateli byl po fyzickém napadení odcizen mobilní telefon. Vyslaná hlídka oznámení potvrdila, a z důvodu podezření ze spáchání TČ byla vyrozuměna Policie ČR, která požádala o převoz poškozeného na služebnu PČR. Hlídka MP provedla s oznamovatelem kontrolu okolí hlavního nádraží, kde se krádež a napadení odehrálo. Při této kontrole byl na nedaleké ulici zjištěn mladík, který po spatření hlídky začal ujíždět na jízdním kole. Poškozený v něm poznal pachatele. Proto hlídka muže zadržela a zjistila jeho totožnost. Poté byli oba muži předáni Policii ČR k dalšímu šetření.

Kontroly cyklistů. V době 05.00-05.45 hodin byla hlídkami MP provedena kontrola se zaměřením na jízdu cyklistů po chodníku a jízdu bez osvětlení. Hlídky na v tuto dobu řešily celkem 7 přestupků.

11.11.2005
Pomoc při likvidaci požáru. V 11.30 hodin bylo operačním střediskem HZS požádáno o asistenci při likvidaci požáru v centru města. Vyslaná autohlídka MP na místě kontaktovala velitele zásahu HZS Prostějov, který požádal o uzavření prostoru, a zabezpečení proti vjezdu vozidel. Zákrok hlídka MP ukončila ve 13.35 hodin.

12.11.2005
Zatoulaný pes. Ve 14.30 hodin byl při hlídkové činnosti na prostějovském náměstí hlídkou MP nalezen zatoulaný pes. Podle známky byla zjištěna majitelka, které byl pes předán. Hlídka věc vyřešila domluvou.

Opilý řidič. V 05.30 hodin bylo přijato oznámení, že po ulicích města jezdí podezřelé vozidlo. Vyslaná autohlídka MP vozidlo nalezla, a zjistila, že řidič vozidla je pod vlivem alkoholu, vozidlo nemělo platnou STK a řidič u sebe neměl potřebné doklady k řízení motorového vozidla. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR Prostějov, která si věc na místě převzala.

13.11.2005
Rušení nočního klidu. Ve 22.10 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení, že před domem oznamovatele se pohybuje podnapilý muž, který ruší NK. Vyslaná autohlídka MP na místě kontaktovala oznamovatele. Ten označil muže, který v podnapilém stavu hlasitě křičel a tloukl do oken. Muž odmítl prokázat totožnost, proto musel být, po předchozí výzvě, k jejímu zjištění předveden na Policii ČR. Vzhledem k tomu, že muž kladl při předvádění aktivní odpor, byly použity hmaty a chvaty sebeobrany a služební pouta. Při použití donucovacích prostředků nedošlo k žádnému zranění osob. Po zjištění totožnosti byl muž propuštěn, a věc bude předána správnímu orgánu k dořešení.

14.11.2005
Zadržení pachatelů TČ. V 15.07 hodin hlídka konající kontrolní činnost na náměstí zadržela osobu, která prchala z prodejny zlatnictví před mužem, volajícím o zadržení tohoto muže. Následně druhá hlídka MP oznámila zadržení další osoby, která utíkala druhým směrem. Po kontaktování zaměstnanců prodejny, bylo zjištěno, že oba muži se lstí pokusili zmocnit zboží z výkladní skříně. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která si věc převzala k dalšímu šetření.

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2005

Vytvořeno 8.7.2009 15:20:17 | přečteno 339x | PhDr. Bc. Libor Šebestík
load