Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Události řešené MP PV z týdne 47/2018

Události řešené MP PV z týdne 47/2018

13. – 14. 11. 2018
Doprava v Prostějově kolabovala. V nočních hodinách 13. 11. 2018 došlo na dálnici D46 u Prostějova k dopravní nehodě dvou kamionů a jedné dodávky. Z důvodu šetření a následného úklidu byla dálnice uzavřena až do desáté hodiny. Strážníci poskytli součinnost IZS při uzavírání nájezdu na dálnici a okolí dopravní nehody proti vstupu neoprávněných osob. Objízdná trasa vedla přes Prostějov střed na ul. Dolní, Wolkerova a Brněnská. V důsledku hustoty provozu a kolony na D46 začali řidiči sjíždět do Prostějova již u Tesca. Z toho důvodu se v ulicích Prostějova začaly tvořit velké kolony a doprava tak v celém městě kolabovala. Strážníci zajistili u FCC vypnutí semaforů v zájmu plynulejšího provozu. V době ranní špičky od 6:30 do 8:00 hod usměrňovali strážníci provoz na křižovatce Wolkerova - Brněnská. Po příjezdu Policie ČR i v součinnosti s ní usměrňovali provoz do úplného zprůjezdnění dálnice. Ukončeno v 10:00 hodin, kdy byla dálnice zcela bez omezení průjezdná.  Děkujeme všem řidičům, kteří pochopili, že komunikace v našem městě nejsou stavěny na veškerý provoz, který byl sveden z dálnice do města.

16. 11. 2018
Nezajištěné vozidlo. Ve večerních hodinách přijato oznámení o vyjetém vozidle z parkoviště. Na místo vyslána hlídka. Oznámení potvrzeno. Automobil zasahoval do jízdního pruhu. Strážníci vozidlo zatlačili zpět na parkovací místo a provizorně ho zajistili proti pojezdu. Z registru zjištěn vlastník. Ten byl hlídkou kontaktován v místě bydliště. Muž uvedl, že vozidlo užívá jeho syn. Toho ihned o vzniklé situaci telefonicky vyrozuměl.

16. a 17. 11. 2018
Neshody. Před devatenáctou hodinou vyjížděla hlídka do lokality místní části Vrahovice řešit případ napadení, který se odehrál na ubytovně. Zde došlo k fyzickému útoku ze strany jednačtyřicetiletého muže vůči dvaačtyřicetileté ženě. Při setkání dvojice u výtahu na chodbě, žena vykopla z ruky pizzu, kterou si muž nesl k večeři. On na to reagoval tak, že dotyčnou strhnul na zem a táhnul ji po schodech dolů. Při tom se mu vysmekla a odešla ke svému kamarádovi, jenž bydlí na stejné ubytovně. Ten vše nahlásil na linku 156. Na svou obhajobu žena strážníkům uvedla, že se stala cílem mužových nemravných návrhů a proto se zachovala takovým způsobem. Napadená neměla žádné viditelné zranění a lékařské ošetření odmítla. Útočník z místa ještě před příjezdem hlídky odešel neznámo kam. Jeho totožnost zjištěna na recepci a poté potvrzena na obvodním oddělení Policie ČR. Celý případ projedná příslušný správní orgán, pro podezření z přestupku proti občanskému soužití, za který hrozí pokuta do 20.000 Kč. O den později přibližně ve stejný čas vyjížděla hlídka na oznámení, které se týkalo obtěžování mezi rodinnými příslušníky. Na místě bylo od oznamovatelky zjištěno, že za dobu posledních čtyř dnů opakovaně a bezdůvodně klepe na okno domu a zvoní na domovní zvonek její nevlastní sestra, se kterou nemá dobrá vztahy. Poté vždy z místa odejde, aniž by své příbuzné jakýmkoliv způsobem kontaktovala. Takové chování považuje poškozená za schválnost, jelikož jí to velice obtěžuje a navíc budí malé dítě. Strážníci kontaktovali podezřelou devětadvacetiletou ženu. Ta se odmítla k celé záležitosti vyjádřit. Pro podezření z přestupku proti občanskému soužití, celá událost oznámena správnímu orgánu. Ten má možnost uložit ženě pokutu do výše 20 000Kč.

18. 11. 2018
Porušili vyhlášku města. V odpoledních hodinách si hlídka provádějící kontrolní činnost na Bezručově náměstí povšimla dvou osob konzumujících alkoholické nápoje. Dvojice zkontaktována. Jednalo se o osmašedesátiletou ženu a devětatřicetiletého muže bez domova. Oba konzumovali víno z dvoulitrové lahve. Hlídkou poučeni o tom, že se nachází na místě, kde je vyhláškou města požívání alkoholu na veřejném prostranství zakázáno. Z části zkonzumovaná láhev jim byla odebrána. Dále strážníci dvojici poučili o předání záležitosti příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

19. 11. 2018
Strážníci pomáhali nemohoucí ženě. V ranních hodinách se na strážníky, prostřednictvím linky 156, obrátil muž s prosbou o pomoc při zvednutí manželky, která upadla na podlahu a on jí sám nemůže zvednout. Na místo vyslána hlídka. Žena umístěna na postel. Její pád se obešel bez zranění.

Noční ji zmohla. V dopoledních hodinách ohlásila servírka, spící ženu v baru v centru města. Do uvedeného podniku vyslána hlídka. Spící osobu strážníci probudili. Dvacetiletá žena uvedla, že v baru usnula, jelikož je unavená po noční směně. Po probuzení z podniku sama odešla. Protiprávní jednání nebylo zjištěno.

Chtěl se osprchovat. V odpoledních hodinách vyjížděli strážníci prověřit přijaté oznámení, do okrajové části města. Dle oznamovatele se měl do volně přístupných sprch pro zaměstnance v areálu, dostat nějaký člověk a rozbít tam lahev s alkoholem. Strážníci na místě zkontaktovali sedmatřicetiletého muže bez domova. Ten uvedl, že se chtěl jen osprchovat a při tom nechtěně rozbil lahev s alkoholem. Tu si přinesl s sebou. Na výzvu strážníků, muž střepy uklidil a z místa odešel. Vzhledem k tomu, že nedošlo ke škodě na majetku, přestupkové jednání v jeho skutku nebylo zjištěno. Oznamovateli doporučeno uzamykání sprch, aby nedocházelo k podobným případům, ze strany bezdomovců.

20. 11. 2018
Strážníci převezli ženu do nemocnice. V odpoledních hodinách, v centru města si strážníci při řešení dopravní situace a provádění nezbytných úkonů, povšimli pádu kolemjdoucí ženy na zem. Seniorka si stěžovala na bolest ramene. Hlídkou pětasedmdesátiletá žena převezena do nemocnice na ošetření.

Tereza Greplová – MP PV   

Vytvořeno 23.11.2018 19:58:51 | přečteno 103x | František Adámek
load