Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 48/2016

Události řešené MP PV z týdne 48/2016

25.11.2016
Rozložil si prodejní pult na chodník, příslušné povolení ale neměl. Muž vysvětlil své počínání hlídce tím, že nechtěl občanům zatarasit vchod do průjezdu a proto pult vysunul na chodník tak, aby mohli projít. Na výzvu hlídky k ukončení prodeje nereagoval a při následné kontrole zjištěno, že nadále prodával různé blikající předměty a hračky. Tímto jednáním je podezřelý z přestupků proti veřejnému pořádku a z porušení Tržního řádu. Celá událost předána k dořešení správnímu orgánu.

prodejní pult, obrázek se otevře v novém okně pult2, obrázek se otevře v novém okně

Výmysl. Před půlnocí přijato na linku 156 sdělení od dítěte, o hádce rodičů. Vyslaná hlídka na uvedené adrese zkontaktovala dospělé. Ti byli evidentně zcela zaskočeni celou událostí.  Strážníkům umožnili vstup do bytu.  Ani jeden z nich nejevil žádné známky požití alkoholu a nebyl u nich sebemenší náznak jakéhokoliv sváru. Nakonec vyšlo najevo, že ze strany nezletilé šlo jen o žert. Hlídka i rodiče řádně ratolesti domluvili a vysvětlili nevhodnost jejího počínání. Upozornění :  zneužití tísňových čísel je dle telekomunikačního zákona přestupkem, za který je možné udělit ve správním řízení pokutu až 100 000 Kč.

26.11.2016
Jehličnanu mu bylo líto. Muž nahlásil na linku 156 stížnost na kácení vzrostlého stromu v jedné ze zahrad v ulici Drozdovická. Vyslaná hlídka zjistila, že se nejedná o protiprávní jednání. Na poražení smrku měl majitel v souladu se zákonem vydané povolení OŽP, tudíž nebylo zapotřebí provádět jakákoliv opatření.

28.11.2016
Uvězněná.  S žádostí o pomoc se telefonicky na strážníky obrátila řidička osobního vozidla, která při výjezdu z areálu, shledala uzamčenou bránu. Jiná cesta, kudy by vyjela ven, zde nebyla. Hlídka se sice pokusila zkontaktovat odpovědnou osobu, ale to se nepodařilo. Záchrana přišla od druhé hlídky, která znala majitele a telefonicky ho o vzniklé situaci vyrozuměla. Během chvíle žena vysvobozena.

Vymlouval se na nevědomost. Hodinu po poledni byl hlídkou přistižen muž, jak lepí plakáty na zídku autobusové zastávky. Následným šetřením zjištěno, že se u něj jedná o opakované jednání. Dotyčnému na místě odebráno 76 ks plakátů. Událost předána správnímu orgánu k dořešení. Za přestupek proti veřejnému pořádku, a to znečištěním veřejně prospěšného zařízení mu hrozí pokuta až 20 000 Kč při opakování, což je tento případ až 30 000 Kč.

plakáty, obrázek se otevře v novém okně

29.11.2016
Spoléhat na platební kartu se nemusí vyplatit. V podvečer se na strážníky prostřednictvím linky 156 obrátil řidič autobusu pro potíže s jednou osobou. Na místě hlídka zjistila ženu (39), která nemá hotovost a jízdenku chce uhradit platební kartou. To ale nebylo v tuto chvíli možné, neboť platební terminál nefungoval. Nakonec se celá záležitost vyřešila. Jedna z cestujících v přítomnosti strážníků půjčila dotyčné hotovost. Hlídka poté prostor opustila. V tomto případě k protiprávnímu jednání nedošlo.

Upozornění nestačilo. Strážníci vyjížděli opakovaně na oznámení o rušení nočního klidu k ženě (52), která si před třiadvacátou hodinou nahlas pouštěla hudbu. I přesto, že při prvním zkontaktování tato bydlící, hlídce přislíbila nápravu, toto nedodržela. Přibližně za hodinu si opět tamější sousedé stěžovali na značný hluk. Tentokrát hlídka již při vstupu do domu zaznamenala hlasitou hudbu i přesto, že byt se nacházel až ve 4. patře.  Při orientační zkoušce hlukoměrem naměřeno cca 50 dB. Tímto jednáním je podezřelá z přestupku proti veřejnému pořádku dle § 47, odst. 1, písm. c) rušení nočního klidu dle přestupkového zákona č. 200/1990 Sb. Celá věc postoupena správnímu orgánu, který má možnost uložit pokutu až 10 000 Kč. V případě opakování (recidivy) až 15 000 Kč.  Dle přestupkového zákona se za recidivu považuje, jestliže ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, neuplynulo do jeho spáchání dvanáct měsíců.

1. 12.2016
Svědomitý zaměstnanec.  Host při žádosti o ubytování předložil na recepci občanský průkaz a netušil, co si tím způsobí. Recepční si jeho doklad ověřil na stránkách Ministerstva vnitra a zjistil jeho neplatnost. Přivolaní strážníci tuto skutečnost prověřili přes základní registr obyvatel, kde se tento údaj o neplatnosti potvrdil. Muž se v roce 2014 přestěhoval, ale změnu bydliště v občanském průkazu si nevyřídil, čímž si doklad totožnosti zneplatnil. Tímto je podezřelý z přestupku dle zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech. Ve správním řízení mu hrozí pokuta do výše až 15 000 Kč.

2. 12.2016
Při kontrole železničního depa zajištěna osoba v pátrání. V průběhu týdne zadrželi strážníci dvakrát hledanou osobu. V obou případech se jednalo o téhož mladistvého. Ten se pohyboval v prostorách za místním nádražím. Hlídkou převezen na služebnu Policie ČR.  

Str. Jana Adámková – MP PV

Vytvořeno 2.12.2016 12:50:15 | přečteno 281x | František Adámek
load