Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 49/2016

Události řešené MP PV z týdne 49/2016

Za obrázky s dopravní tematikou obdrželi ocenění.

Druhý prosincový týden, ti nejlepší dětští malíři z mateřských škol, získali za své výtvarné práce z rukou strážníků dárky a diplomy, věnované BESIPEM. Ten vyhlašuje každým rokem soutěž pod názvem „Děti, pozor, červená!“. Tentokrát se akce zúčastnilo 9 mateřských škol. Celkem bylo hodnoceno 47 prací. Děti malovaly různé dopravní situace a porotci měli těžký úkol vybrat, ty nejvydařenější. Konečné pořadí dopadlo takto: Na prvním místě se umístil Jiří Palatka z MŠ Rumunská, na druhém místě Adam Sita z MŠ Žešov a na 3. místě Šimon Urbánek z MŠ A. Krále. Ocenění dostalo dalších 7 dětí, a to: Jakub Kýr - MŠ Žešov, Nela Flíčková - MŠ Němčice nad Hanou, Sára Ticháčková -  MŠ Partyzánská, Adéla Raclová a Gabriela Páleníková z MŠ Dvořáková, Eliška Horáková – MŠ Rumunská a Adéla Pšeničková – MŠ A. Krále. Všem zúčastněným dětem patří velká gratulace a hodným paním učitelkám poděkování za jejich podporu.

PC060011, obrázek se otevře v novém okně PC060013, obrázek se otevře v novém okně

Mít reflexní doplněk je velice důležité. Proto se v průběhu prosince zaměří strážníci na chodce. V ranních hodinách, kdy je v této roční době snížená viditelnost, věnují těmto účastníkům silničního provozu reflexní doplňky.  Přestože současný zákon ukládá tuto povinnost, mít reflexní prvek při pohybu po vozovce jen mimo obec, je cílem těchto preventivních akcí zvýšit bezpečnost chodců i ve městě, zejména na těch méně osvětlených místech. V úterý 6. prosince se mohli s hlídkou setkat občané s Vrahovic.

PC060003, obrázek se otevře v novém okně PC060005, obrázek se otevře v novém okně

PC060007, obrázek se otevře v novém okně PC060008, obrázek se otevře v novém okně

 2.12.2016
Přímo na prodejně do sebe obrátil vodku. V podvečer byl přistižen muž, jak vzal z regálu lahev alkoholu. Tuto na místě otevřel a z části vypil. Poté ji vrátil zpět mezi ostatní a společně s kamarádem se vydal ven z nákupního střediska. Zde byli vyzvání pracovníkem bezpečnostní agentury k vyčkání příjezdu strážníků. Na to ale nereagovali. Utekli na parkoviště, kde nasedli do osobního vozidla a ujeli. Hlídka všechny zjištěné skutečnosti předala policistům k dalšímu šetření, neboť dotyčný muž je podezřelý z přestupku proti majetku. Vzniklá škoda vyčíslena na 149 Kč.

Třásla se zimou. Odpoledne po dvanácté hodině navštívila služebnu žena, která dovedla, neznámou  seniorku (70) s tím, že se k ní venku přidala. Byla prokřehlá a nevěděla, jak se jmenuje, kde bydlí ani, kde se nachází. Prověřeno zda ji nepostrádají v domově důchodců. Odpověď přišla záporná. Jelikož ani s hlídkou nebyla schopná srozumitelné komunikace, následovalo její převezení na služebnu Policie ČR. Ani zde se nedařilo zjistit její totožnost. Posléze přivolán lékař, který ženu znal. Pocházela s blízké obce. Rozhodl o umístění do zdravotnického zařízení.

4.12.2016
Nedostal peníze, tak ze vzteku poničil dveře. Ve večerních hodinách byla hlídka přivolána z důvodu dlouhodobých hádek, matky se synem. Mladík často od ní požadoval finanční hotovost. Protože mu byla odmítnuta, tloukl pěstmi do dveří, čímž je na několika místech prorazil. Při příjezdu hlídky se již na uvedené adrese nenacházel. Celá událost postoupena správnímu orgánu pro podezření z přestupku proti majetku. Škoda vyčíslena na 3000 Kč.

poškozené dveře, obrázek se otevře v novém okně

Přijala do zástavy občanský průkaz. Oznamovatelka netušila porušení zákona ze své strany. Oznámila neplatiče, který dluží 127 Kč. V okamžiku, kdy mělo dojít na placení, muž (34) peníze neměl. Její žádosti o zanechání dokladu vyhověl, ale do provozovny se již nevrátil. Tímto jednáním se i on dopustil přestupku dle zákona o občanských průkazech č. 328/1999 Sb. dle § 16a/1b) - porušením povinnosti chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím, dále z přestupku proti majetku. Žena (37)je též podezřelá z přestupku dle §16a/1j)  zákona o občanských průkazech, neboť přijala občanský průkaz jako zástavu. Celá událost postoupena příslušnému správnímu orgánu.

5. 12.2016
To nečekali. Čtveřice vynesla zboží v hodnotě 6500 Kč. Měla ale smůlu, při jejich útěku z nákupního střediska, dvě z nich zadrželi strážníci, kteří právě dorazili na kontrolu okolí. V okamžiku příjezdu spatřili skupinu, jak vyběhla z bočního vchodu a za ní, pracovníka bezpečnostní agentury. Z důvodu následného zjištění hodnoty odcizených věcí (škoda vyšší než nikoli nepatrná), byly ženy převezeny na služebnu Policie ČR k dalšímu šetření.

Přišla domů pozdě, dostala pár facek. Dcera telefonicky oznámila „zmlácení“ od přítele své matky. Strážníci zjistili, že oznamovatelka se vrátila domů až v noci a při výtce byla na matku drzá. Zmíněný muž  nevydržel a uštědřil ji několik pohlavků. Slečna neměla viditelné zranění. Celá událost postoupena správnímu orgánu k dořešení.

6. 12.2016
Dva pánové skončili na záchytce během 30 hodin. První převoz uskutečněn v dopoledních hodinách po oznámení o muži, který upadl na zem a udeřil se do hlavy. Hlídka přivolala lékaře. Dotyčný nejprve převezen do nemocnice. Zranění nepotvrzeno. Dechovou zkouškou u něj naměřena hodnota 2,18 promile. Z tohoto důvodu putoval do olomoucké záchytky. Druhý den skončil ve stejném zdravotnickém zařízení další muž, ten nadýchal 2,86 promile. Tentokrát se jednalo o chlapíka, který si domů koupil lahev Tuzemáku, ale pít začal již během cesty. Rum ho natolik zdolal, že nebyl schopen se dopravit do místa bydliště. Usedl na schody bytového domu, kde o něj měla obavu oznamovatelka, aby zde neumrzl. Přivolaní strážníci se snažili muže postavit na nohy, ale to se nepovedlo. Vzhledem k dané situaci byla jediná možnost, zajistit jeho převoz na záchytku.

tuzemák, obrázek se otevře v novém okně

7. 12.2016
Neuvážené jednání mohlo mít značné následky. V podvečer nahlásil občan na linku 156, že neznámá osoba po něm z okna hodila petardu, ta bouchla kousek od něj. Strážníkům místo popsal. Ti, následně šetřením zjistili ženu (28), která rachejtli vyhodila. Tato jen chtěla dětem udělat radost. Muže si nevšimla. Za své jednání se omluvila. Naštěstí v tomto případě nedošlo ke zranění ani k jiné újmě, a proto věc protentokrát vyřešena domluvou.

8. 12.2016
Omyl. Ráno, po deváté hodině sdělil muž prostřednictvím linky 156, že je přesvědčen o odcizení vozidla. Mělo se jednat o firemní vůz, který je dle něj již třetí den zaparkován na stejném místě a není u něho vidět žádný pohyb. Strážníci toto prověřili. O odcizený vůz se nejednalo. Zkontaktovali tudíž provozovatele. Ten uvedl technickou závadu na automobilu. Protiprávní jednání nezjištěno. I přesto oznamovateli patří poděkování za všímavost. Vždy je lepší pochybnosti nahlásit, než si okolí nevšímat a tím nahrávat v nekalé činnosti různým zlodějům a podvodníkům.

Další osoba v pátrání skončila v rukou policistů. Při hlídkové činnosti v oblasti ulici Újezd, si strážník okrskové služby povšiml osoby, o které z místní znalosti pojal podezření, že je hledaná Policií ČR.Při zajištění tohoto muže a ověření totožnosti se podezření potvrdilo. Následovalo předvedení zmíněné osoby na obvodní oddělení Policie ČR. Od počátku prosince se jedná již o třetí osobu.

Str. Jana Adámková – MP PV

Vytvořeno 9.12.2016 14:28:13 | přečteno 548x | František Adámek
load