Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 5/2015

Události řešené MP PV z týdne 5/2015

23. 1.2015
Co ho k tomu vedlo, nevysvětlil ? Po čtrnácté hodině vyjížděla hlídka na poměrně kuriózní oznámení. Jednalo se o dítě, které z okna panelového domu hází na ulici jablka. Oznamovatel již na strážníky čekal. Popsal přesně místo, kde k události došlo. Hlídka po té v domě mladistvého zkontaktovala. Rodiče nebyli doma. Patnáctiletý adolescent ovoce posbíral. Věc řešena domluvou.

Obava nebyla na místě. Po jednadvacáté hodině přijato sdělení na linku 156 o muži, který má v úmyslu připravit oznamovatelku o peníze. Následně však zjištěno nedorozumění. Žena pozvala známého k sobě do bytu. Ten během debaty požádal o zapůjčení peněz. Půjčku mu bydlící odmítla. Muž odešel před příjezdem strážníků. Celá věc se vysvětlila. K žádnému protiprávnímu jednání nedošlo.

25. 1.2015
Motal se u bankomatu. Před dvaadvacátou hodinou na linku 156 nahlášena přítomnost opilého muže u bankomatu. Strážníci na místě zjistili, že si dotyčný jen chtěl vybrat z bankomatu hotovost, ale dle stavu v jakém se nacházel se mu toto nedařilo. Po kontaktu s hlídkou prostory banky opustil.

26. 01.2015
Dvě hodiny po půlnoci přijato sdělení od ženy, která spatřila pohybující se světlo na staveništi. Z obavy, že se v těchto místech pohybuje nepovolaná osoba, telefonicky událost oznámila. Hlídka v dané oblasti zastihla hlídače, který prováděl kontrolu. Toto volající nevěděla. I tak si zaslouží poděkování za svůj poctivý přístup k dané situaci.

27.1.2015
Podomní prodejci lákali na levnější energie. V odpoledních hodinách na základě telefonických sdělení od občanů zajistila hlídka dva muže, kteří se pohybovali po bytech a snažili se v oslovených získat zákazníky. Pánové si svého protiprávního jednání byli vědomi a snažili se věc s hlídkou vyřešit na místě v blokovém řízení. Toto ovšem nebylo v daném případě možné, neboť se jednalo o fyzické osoby podnikající. Celá událost bude postoupena k správnímu orgánu. Za spáchání správního deliktu hrozí pokuta až do výše 200 000 Kč dle § 58 odst.4) zákona č.128/2000Sb. o obcích.

Opilý vyžadoval po obsluze další alkohol. Servírka mu pro jeho stav odmítla lihoviny přinést. Toto rozhodnutí host nemínil akceptovat a její počínání telefonicky nahlásil na linku 156. Přivolaní strážníci se snažili nespokojenému zákazníkovi vysvětlit vzniklou situaci. Dvaapadesátiletý muž nakonec zákonné podmínky pro nepodání alkoholických nápojů pochopil a z provozovny odešel. Obsluha se zachovala správně. V přestupkovém zákoně v §30 odst. a) je uvedeno, kdo prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem se dopouští přestupku, za který hrozí na místě bloková pokuta až 1000 Kč. U správního řízení až 3000 Kč.

28. 1.2015
Bezdomovci na výtky zaměstnanců ČD nereagují. V průběhu dvou dnů vyjížděli strážníci na základě oznámení od občanů do haly nádraží, kde se zdržovaly osoby bez domova. V dopoledních hodinách se jednalo o prostory místního nádraží. Druhý den v podvečer o budovu hlavního nádrží. V obou případech se pánové opírali o radiátor a povykovali na cestující. Strážníci je z místa vykázali. Jelikož u těchto osob dochází k jednání opakovaně, obě záležitosti postoupeny správnímu orgánu.


Str. Jana Adámková – MP PV

Vytvořeno 30.1.2015 13:07:14 | přečteno 364x | František Adámek
load