Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Události řešené MP PV z týdne 50/2005

Události řešené MP PV z týdne 50/2005

Události řešené MP PV z týdne 50/2005

Krádeže.

08.12.2005
V 17.45 hodin bylo na lince 156 oznámeno z OD, že zjistili tři pachatele krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že tři mladíci se v prodejně pokusili odcizit zboží v celkové hodnotě 714,90 Kč. Přestupky proti majetku byly hlídkou vyřešeny na místě blokovými pokutami.

Dalších 11 přestupků proti majetku řešily hlídky MP během celého týdne.08.12.2005
Kontroly parkovišť. V době 08.00 - 11.00 hodin proběhly kontroly placených parkovišť MÚ v centru města zaměřené na zaplacení parkovacího poplatku. Zjištěné přestupky byly řešeny na místě blokovými pokutami.

Pomoc při DN. Ve 12.53 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení,že došlo k vážné dopravní nehodě. Na místě vyslané hlídky MP zjistily, že došlo ke smrtelnému zranění. Strážníci MP během vyšetřování nehody na místě usměrňovaly silniční provoz.

09.12.2005
Odtah vozidla. Ve 12.45 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení, že před obcí v katastru města stojí zaparkované vozidlo, které tvoří překážku silničního provozu. Autohlídka MP oznámení ověřila, a na místě zjistila vozidlo, které tvořilo překážku SP a nebylo jako překážka nijak označeno. Na Policii ČR bylo zjištěno, že po vozidle není vyhlášeno pátrání. Proto byla přivolána odtahová služba, která vozidlo, po provedení fotodokumentace, odtáhla. Ve 14.45 hodin se na služebnu MP dostavil řidič odtaženého vozidla, se kterým byl přestupek vyřešen blokovou pokutou ve výši 1.000,- Kč.

10.12.2005
Agresivní host. Ve 23.35 hodin na lince 156 oznámil personál baru, že v provozovně mají podnapilého muže, který se chová vulgárně a obtěžuje personál i ostatní hosty. Vyslanou autohlídkou MP byl na místě kontaktován oznamovatel, který označil muže, jenž se dopouštěl uvedeného jednání. Muž byl hlídkou MP vyzván k prokázání totožnosti, na což reagoval tím, že úderem pěstí zaútočil na zakročujícího strážníka. Strážník útok odvrátil, a společně s druhým členem hlídky za použití hmatů, chvatů a přiložením pout omezili muže na osobní svobodě. Jelikož vzniklo podezření ze spáchání trestného činu, byl muž předveden na služebnu Policie ČR, kde byl předán k dalšímu šetření. Při použití DP nedošlo ke zranění osob, ani ke škodě na majetku.

13.12.2005
Nevítaný host. Ve 21.00 hodin byla na lince 156 přijata žádost personálu restaurace o vykázání jednoho z hostů, který obtěžuje ostatní zákazníky. Po příjezdu na místo hlídka muže vyzvala k opuštění restaurace a prokázání totožnosti. Jelikož muž nebyl schopen prokázat svoji totožnost, byl k jejímu zjištění předveden. Protože se muž předvedení aktivně bránil, byly použity hmaty a chvaty sebeobrany, a služební pouta. Po zjištění totožnosti na služebně Policie ČR byl muž propuštěn, a věc bude předána správnímu orgánu k dořešení.

14.12.2005
Pomoc při havárii. Ve 13.30 hodin byla při hlídkové činnosti zjištěna havárie vody na sídlišti, kde se již nacházeli odpovědní pracovníci. Jelikož se jednalo o parkoviště, a nad místem havárie parkovalo 5 vozidel, byli dispečinkem MP zjištěni jejich majitelé. Hlídkou MP byli poté kontaktováni a vozidla byla z místa havárie odstraněna.

 MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2005

Vytvořeno 8.7.2009 15:20:18 | přečteno 293x | František Adámek
load