Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 50/2007

Události řešené MP PV z týdne 50/2007

hlavicka-MPPV_f2l.gif
hlavicka-MPPV_f2s.gif hlavicka-MPPV_f2p.gif

Události řešené MP PV z týdne 50/2007

06.12.2007

Zápach. Před dvacátou hodinou na linku 156 oznámil obyvatel domu, že v jednom z tamějších bytů dochází ke spalování odpadu, z kterého je cítit puch a štiplavý kouř po celém domě. Strážníci se pokusili s dotyčným kontaktovat, ale bezúspěšně. Na zvonění a bouchání nikdo z bytu nereagoval. Celá záležitost předána na Odbor životního prostředí.

07.12.2007

Porucha. Okolo tři čtvrtě na osm byla strážníkovi okrskové služby nahlášena závada signalizačního zařízení u železničního přejezdu na |Olomoucké ulici. V těchto místech neustále svítilo červené světlo. Pracovník místního nádraží uvedl, že zmíněný přejezd nefunguje a závada se odstraňuje. Stejná situace zaznamenána i na ulici Českobratrská. Vlakové soupravy měly nařízeno jezdit maximální rychlostí 10 km v hodině. Strážníci do dokončení opravy usměrňovali na daných místech provoz.

Správný postup. Po devatenácté hodině nahlásila obsluha z restaurace na hlavním vlakovém nádraží potíže s mladistvými. Ti měli v úmyslu hrát na výherních automatech. Nebyli ovšem schopni doložit, zda-li dosáhli věku 18 let. Proto jim vstup do herních prostor neumožněn. To se partě čtyř hochů nelíbilo, ale před příjezdem hlídky provozovnu opustili.

I cyklista je dle zákona o provozu na pozemních komunikacích řidičem nemotorového vozidla. Na toto zapomínat se nevyplácí !
Několik minut před jednadvacátou hodinou při hlídkové činnosti v centru města si strážníci povšimli neosvětleného cyklisty. Ten jel z náměstí Žižkovo směrem k hlídce. Ta ho zastavila a upozornila na přestupek - jízdu bez světel. Z chování muže bylo zřejmé, že požil alkoholické nápoje. Neustále se smál a dělal si legrácky. To, ale do doby, než byl vyzván k provedení orientační dechové zkoušce. Naměřená hodnota činila 0,87 promile. Po tomto zjištění a skutečnosti, že na místo bude přivolána hlídka Policie ČR, se šestapadesátiletý muž pokusil z místa ujet. Celá událost předána Policii ČR.
Za tento přestupek, řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu, nebo v takové době po požití alkoholu po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, jeli zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 promile je pokuta ve správním řízení od 10 000 do 20 000,- Kč.

08.12.2007

Obezřetnost je na místě. V poledne na linku 156 sdělila prodavačka prodejny na ulici Plumlovská, že neznámý muž od ní vylákal platbu za objednané zboží. Jednalo se o částku 9 800 Kč. Po otevření zásilky žena zjistila prázdnou krabici. Žádné zboží v ní nebylo. Strážníci na místo přivolali hlídku Policie ČR, neboť se zde jednalo o podezření z trestného činu. Bohužel následně zjištěno, že toto není první případ a stejná událost se přihodila již v minulosti v jiné prodejně stejné firmy.

Opomenutí, které tentokrát prošlo bez újmy. Ve dvě hodiny v noci přijato oznámení od občana, který si všimnul otevřeného okénka u vozidla zaparkovaného na ulici Pod Kosířem. Hlídka na základě dokladu ležícího uvnitř, kontaktovala majitele. Ten si svůj automobil zabezpečil. Žádná škoda nezjištěna.

09.12.2007

Neochota či nevědomost? V odpoledních hodinách se dostavil na služebnu Městské policie muž, který uvedl , že byl i se svojí přítelkyní poraněn psem. Jeho majitelka však odmítá veterinární vyšetření zvířete. Strážníci se spojili s výše uvedenou v místě jejího bydliště. Upřesnili postup v této záležitosti. Ze zákona je totiž povinnost předložit potvrzení o očkování psa, nebo jeho vyšetření. Pokud se tak nestane plynou zde sankce.
V podvečer žena navštívila služebnu a přinesla potřebné potvrzení. Tímto se zamezilo případnému očkování obou zraněných.
Dále v této souvislosti bylo zjištěno, že dotyčná nemá přihlášeného psa. Tímto porušila vyhlášku města a přestupek byl řešen na místě blokovou pokutou. Poplatek se totiž platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
a) osoba nevidomá, osoba bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu),
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v písmenu a),
c) osoba provozující útulek zřízený městem Prostějovem pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 3)

12.12.2007

Obava. Po deváté hodině nahlásil obyvatel domu na ulici Fanderlíkova, že při odchodu z bytu si povšiml jak se neznámý muž snaží páčidlem otevřít dveře sousedního bytu. Majitel se, ale u tohoto počínání neukázal. Strážníci na dané adrese zjistili uzavřené dveře s viditelnými stopami po snaze dostat se dovnitř. Na zvonění a bouchání nikdo nereagoval. Mezitím se dostavil spolupracovník tamějšího bydlícího. Sdělil, že má obavu o jeho život a zdraví, neboť se ještě za 25 let nestalo, aby nepřišel do zaměstnání. On sám se již pokoušel otevřít dveře násilím. To se mu, ale nepovedlo a proto přišel se zámečníkem. Na základě těchto informací bylo nařízeno otevření bytu. Následně zjištěno, že dvaapadesátiletý muž spokojeně a velmi tvrdě spí v posteli. Nebyly shledány žádné zdravotní potíže.

13.12.2007

Nemilé zjištění. V časných ranních hodinách při hlídkové činnosti strážníci spatřili na ulici Dobrovského nezajištěné vozidlo s otevřenou kapotou a odvrtaným zámkem u dveří řidiče. Došlo k podezření ze spáchání trestného činu. Vlastník uvedl, že automobil měl uzamčen. Navíc mu chybí věci, které zanechal uvnitř. Událost předána Policii ČR

Podezření. Po sedmé hodině na linku 156 bylo přijato oznámení, že na parkovišti v Mlýnské ulici se pohybuje mladík, chovající se dost podezřele. Obhlíží vozidla a zapisuje jejich registrační značky. Oznamovateli sdělil, že provádí průzkum. Tomu on, ale nevěří. Domnívá se, že jde o chlapíka, který tipuje auta ke krádeži. Vyslána autohlídka. Ta následně ověřila pravdivost jeho výroku. Jednalo se o pracovníka ASA TS, který skutečně prováděl průzkum ohledně zaplněnosti parkoviště.

Jana Adámková
Prevence MP PV

 MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2007

Vytvořeno 8.7.2009 15:22:06 | přečteno 280x | František Adámek
load