Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Události řešené MP PV z týdne 52/2007

Události řešené MP PV z týdne 52/2007

hlavicka-MPPV_f2l.gif
hlavicka-MPPV_f2s.gif hlavicka-MPPV_f2p.gif

Události řešené MP PV z týdne 52/2007 

Revize v barech. 21. a 25. prosince byly v nočních hodinách provedeny kontroly restaurací a barů se zaměřením na podávání alkoholických nápojů osobám mladších 18 let. Jednalo se o více jak desítku provozoven. I přesto, že některé bary a provozovny byly plně obsazeny, ani v jedné z nich nebylo zjištěno protiprávní jednání.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.12.2007

Nevyšlo to. Po desáté hodině bylo přijato na linku 156 oznámení o odcizení kanalizačního poklopu na ulici M.Majerové. K tomuto došlo zhruba před půl hodinou. Po dobu než na místo dorazila hlídka Policie ČR, strážníci prověřili okolí a provedli kontrolu sběrných surovin, zda někdo poklop neodevzdal. V prostorách za hlavním nádraží ve zmíněné provozovně byli zjištěni čtyři mladíci, kteří se pokoušeli shodou okolností odevzdat do výkupny poklop. Tvrdili, že toto víko nalezli v Kojetíně, kde se provádí oprava komunikace. I kdyby tomu tak bylo, je toto jednání protiprávní, neboť dle zákona přivlastnit si cizí věci, byť nálezem je přestupkem proti majetku. Zde byl, ale předpoklad nepravdivé výpovědi a proto na místo přivolán pracovník A.S.A. technických služeb. Při následné kontrole hlídkou zjištěno, že ve sběrných surovinách se nachází větší množství kulatých kanalizačních poklopů. Dle sdělení povolaného zaměstnance, tyto předměty patří městu Prostějov. Vzápětí po tomto konstatování se mladíci přiznali, že víko od kanalizace odcizili. Dvacetiletému pachateli z Kojetína byla na místě udělena bloková pokuta. Další šetření týkající se neznámého pachatele si převzala Policie ČR.

21.12.2007

Chlubil se, a to se mu nevyplatilo. Po dvacáté hodině byli strážníci vysláni na telefonické oznámení , kdy patnáctiletý hoch uvedl, že předevčírem vytrousil peněženku. Ví, ale, kdo ji našel. Hlídce oznámil svá podezření na základě informací od kamarádky. Ta mu totiž sdělila, že její čtrnáctiletý známý se ji pochlubil svým nálezem. Za její přítomnosti před prodejnou na ulici Plumlovská ztracenou peněženku zapálil, občanský průkaz roztrhal a kartu pojištěnce rozlámal. Finanční hotovost 200 Kč si ponechal. Takto celá událost vyšla najevo. Vzhledem k nezletilosti dotyčného chlapce byl kontaktován jeho otec a celá událost pro podezření z několika přestupků předána příslušnému správnímu orgánu.

Opilost. Po dvaadvacáté hodině na linku 156 podána zpráva o rozbití skleněné výplně vstupních dveří a to v provozovně na ulici Svatoplukova. Na místě strážníci od personálu zjistili, že uvedenou škodu způsobili tři podnapilí muži. Ti se vydali směrem k hlavnímu nádraží ČD. Při prověřování okolí byl obsluhou z poškozené provozovny označen mladý muž. Nacházel se ve vestibulu haly. Pro podezření z trestného činu, neboť způsobená škoda převýší částku 5 000 Kč, byl mladík vyzván k prokázání totožnosti. Následně došlo k přesunutí do místa události, kde si podezřelého výtržníka převzala hlídka Policie ČR k dalšímu šetření.

22.12.2007

Spáč. Po třiadvacáté hodině požádal telefonicky občan bydlící na Švýcarské ulici o pomoc pro člověka, který leží ve vchodě do domu. Strážníci na daném místě prověřili zmíněnou osobu a vyšlo najevo, že se jedná o osobu hledanou Policií. Po té byl třicetiletý muž předveden na služebnu Policie ČR.

Roztržitost. Několik minut po půlnoci bylo přijato oznámení od muže, který při procházce po Olomoucké ulici si povšiml otevřeného prázdného domu. Hlídka vypátrala osobu, která vlastnila klíče. Ta dům zkontrolovala a zajistila.

23.12.2007

Zřejmě blížící se svátky zapříčinily nepozornost řidičů. Kolem jedenácté hodiny si muž při opuštění svého vozidla nezkontroloval zajištění vozu. Všímavý občan, ale nelenil a toto pochybení nahlásil na Policii. Oznamovatel dokonce počkal u automobilu, dokud strážníci nedorazí. Majitel se následně dostavil k vozidlu. Prohlásil, že dveře nezavřely jeho děti při vystupování. Prohlédl auto, zkonstatoval, že nic nechybí a poděkoval za hlídání.
Podobná událost nahlášena o půl jedné, kdy hlídka pohybující se na náměstí T.G.Masaryka, byla upozorněna neznámou ženou jedoucí na jízdním kole, na otevřené okénko u osobního auta Fiat Tipo. To stálo na parkovišti v ulici Křižkovského. Strážníci v místě bydliště sehnali majitele vozu. Ten po prohlídce uvedl, že je vše pořádku a okénko asi zapomněl zavřít.
A do třetice. Na štědrý den po poledni opomněla řidička vozidla zaparkovaného na ulici Netušilova ve dveřích klíče. Toho si povšimnul kolemjdoucí a tuto situaci nahlásil na operační středisko městské policie. Hlídce se nepodařilo majitele zastihnout v místě bydliště. Proto na voze ponechala vzkaz. Klíče byly uloženy na služebně. Za půl hodinky se dotyčná dostavila a klíčky převzala.

Neobvyklá přeprava. Po čtrnácté hodině přijata žádost z operačního střediska Policie ČR o vyslání hlídky do ulice Plumlovská, kde směrem od obce Ohrozim do Prostějova jede vozidlo, kde spolujezdec má ruku ven z okénka a drží jízdní kolo. Hlídka zmíněný automobil našla a zastavila v prostoru mezi kruhovými objezdy. U řidiče byla provedena orientační dechová zkouška na přítomnost alkoholu. Výsledek byl negativní. Řidič a spolujezdec (dcera s matkou) byli poučeni, že jejich chování je posouzeno jako dopravní přestupek, který bude předán správnímu orgánu k dořešení. Za tento přestupek hrozí jak řidiči, tak spolujezdci pokuta ve správním řízení 1500 – 2500 Kč + 1000 Kč správní poplatek.

 Jana Adámková
Prevence MP PV

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2007Vytvořeno 8.7.2009 15:21:43 | přečteno 218x | František Adámek
load