Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP PV z týdne 8/2015

Události řešené MP PV z týdne 8/2015

13.02.2015
Nezletilce v pátrání objevil strážník během půlhodiny. Po půl deváté večer předána informace od policisty operačního střediska OL o pohřešovaném dítěti ve věku dvanácti let. Sdělení předáno hlídkám. Přibližně za třicet minut po přijetí tohoto sdělení nalezli strážníci nezletilce přímo v centru města. Poté byl chlapec převezen do místa bydliště, kde se toho času nacházeli i policisté.

14. 2.2015
Nepochopitelné chování. Prostřednictvím městského kamerového systému zaznamenána osoba, jak vykonává malou potřebu přímo na dveře prodejny. V okamžiku příjezdu strážníků muž dokončil močení a rozběhl se k vozidlu, na které skočil zadnicí přímo na kapotu. Poté sesedl z vozu a pokračoval směrem k hostinci. Zde byl strážníky zastaven. Jednadvacetiletý mladík je svým jednáním podezřelý z přestupků proti majetku a veřejnému pořádku, za což mu hrozí u správního orgánu pokuta do výše 15 000 Kč, a to i přesto, že na vozidle nebyla zjištěná škoda. K uvedené události došlo po páté hodině ranní.


15. 2.2015 Polní i lesní cesta je dle zákona pozemní komunikace. Na pozemních komunikacích platí dopravní předpisy dle zákona č.361/2000 Sb. Na základě telefonického oznámení vyjížděla hlídka do místní části Vrahovic, kde osmileté dítko jezdilo po polní cestě na malé motorové čtyřkolce pod dohledem otce. Zákonný zástupce byl upozorněn, že jízda na takovéto čtyřkolce není na pozemních komunikacích povolena a lze ji používat například na dvorku, bývalých letištních plochách a podobně. Následně otec se synem činnost ukončili.


17. 2.2015
Vrátil se pro vozidlo, to ale nenašel. Řidič zaparkoval vůz ve vjezdu do domu, tímto ovšem znemožnil bydlícímu vyjet svým vozidlem. Strážníkům se nepodařilo zkontaktovat přestupce, a proto byla přivolána odtahová služba. O odtahu vyrozuměna Policie ČR. Posléze při návratu k odstavenému vozu, který již na místě nebyl, pojal muž podezření o odcizení a svou domněnku oznámil policistům. Ti ho rozhodně potěšili, neboť vyšlo najevo, že se o krádež nejedná. Poté se muž dostavil na služebnu městské policie. Přestupek s ním projednán na místě v blokovém řízení a vůz mu byl předán.
Upozornění pro řidiče. Je důležité si uvědomit, na jakém místě automobil zanecháme. Parkovat ve vjezdu, nebo na místech, kde vytvoříme překážku silničního provozu, se nemusí vyplatit, a to nejen pro následné „běhání“ po institucích.Provedení odtahu je poměrně drahá záležitost a může se vyšplhat až na částku 3000 Kč plus bloková pokuta za přestupek do 2000 Kč.


19. 2.2015
Řidič při jízdě kličkoval. V časných ranních hodinách muž sedící za volantem na sebe upozornil, neobvyklým chováním. Na kruhovém objezdu ulic Brněnská – Okružní nejprve svůj vůz před vjezdem zastavil a bez příčiny zde stál. Jakmile spatřil hlídku strážníků, rozjel se a měnil směr jízdy. Vůz, střídavě vybočoval ze strany na stranu. Pro podezření u řidiče na požití alkoholu nebo návykových látek bylo přistoupeno k zastavení vozidla. Dvaačtyřicetiletý řidič nebyl schopen předložit doklady. Hájil se neočekávanou jízdnou. Dechovou zkouškou u něj naměřena hodnota 2,53 promile. Pro podezření z trestného činu o události vyrozuměni policisté, kteří si celou událost na místě převzali


19. 2.2015
Obava. Oznamovatel měl starost o život muže, který se nacházel v blízkosti železniční tratě. Prostřednictvím městského kamerového systému byl dotyčný nalezen. Jeho pohyb monitorován a současně na uvedené místo vyslána hlídka. I přesto, že zrovna projížděl vlak, neprojevil muž žádné náznaky, k němu se přibližovat. Jen něco hledal na zemi. Po jeho zkontaktování strážníkem, vyšlo najevo, že dotyčný si zde jen sbírá nedopalky cigaret. Sedmatřicetiletý muž byl tedy v pořádku a nebylo zapotřebí volat další složky IZS.

Připomínka:

Zákon o drahách č. 266/1994 §4a odstavec 2) stanoví : všechna místa na dráze a v obvodu dráhy jsou veřejnosti nepřístupná s výjimkou

  • a) dráhy a jejího obvodu, pokud je dráha vedena po pozemní komunikaci,
  • b) dráhy a jejího obvodu v místě křížení dráhy s pozemní komunikací,
  • c) prostor určený pro veřejnost, nástupišť a přístupových cest k nim a prostor v budovách nacházejících se v obvodu dráhy, pokud jsou v nich poskytovány služby související s drážní dopravou, d) veřejně přístupných účelových komunikacích v obvodu dráhy, 
  • e) volných ploch vzdálených nejméně 2,5m od osy krajní koleje dráhy.


Nedobrovolný pobyt na balkoně. Před polednem přijata na linku 156 prosba volajícího o pomoc, neboť ho vnouče zavřelo na balkóně a on se nyní neměl, jak dostat zpět do bytu. Klíče od dveří k domu i bytu má u sebe. Vzápětí však žádost odvolal s tím, že si dítko tohoto nedopatření již povšimnulo a balkon otevřelo. Hlídka z výjezdu odvolána.


Železo láká sběrače kovů. V průběhu dne vyjížděly hlídky dvakrát na oznámení ke krádeži plechů. V obou případech se jednalo o stejné bezdomovce. Prvně pánové tvrdili, nalezení těchto věcí u opuštěného domu. Po druhé si otevřeli branku u nezabezpečené zahrady, kde si opět vzali plechy. Ty naložili na dvoukolový vozík s úmyslem je zpeněžit ve sběrných surovinách. Dvoukolák jim byl odebrán a železo vráceno zpět na místo. Majitelka vyčíslila hodnotu plechů na 100 Kč a uložila si je na vhodnější místo. Muži jsou podezřelí z přestupku proti majetku. Obě záležitosti postoupeny správnímu orgánu. Poděkování patří oznamovatelům, kteří si všimli nekalé činnosti jedinců a věc nahlásili.

s_plechy03.jpg, obrázek se otevře v novém okně s_plechy04.jpg, obrázek se otevře v novém okně


Str. Jana Adámková - MP PV

Vytvořeno 20.2.2015 14:07:27 | přečteno 398x | František Adámek
load