Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP v týdnu 11/2004

Události řešené MP v týdnu 11/2004

Události MP PV z týdne 11/2004

Krádeže.

05.03.2004

V 11.20 hodin bylo na lince 156 požádáno o řešení drobné krádeže v OD. Autohlídkou MP byl na místě zjištěn muž, který odcizil zboží v hodnotě 610,- Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou 1.000,- Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje.

V 17.25 hodin na linku 156 oznámili z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Autohlídkou MP byl na místě muž, který odcizil kuře v hodnotě 81,30 Kč. Na základě místní znalosti zakročující hlídky MP, že muž se již několikrát dopustil podobného jednání a zřejmě má i postih za takové jednání, vyžádala si příjezd Policie ČR. Hlídka PČR si podezření ověřila a potvrdila. Muž byl hlídkou MP dopraven na služebnu OO PČR PV, kde byl předán.

 

06.03.2004

V 15.25 hodin byla na lince 402222 z OD oznámena drobná krádež. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, který odcizil zboží v hodnotě 349,- Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou 1.000,- Kč a zboží bylo vráceno zpět do prodeje.

Ve 21.02 hodin bylo na lince 156 oznámeno z OD, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila a zjistila,že muž v prodejně odcizil zboží za 108,70 Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou ve výši 5oo,- Kč. Zboží bylo vráceno do prodeje.

 

07.03.2004

V 11.05 hodin na linku 156 oznámila pracovnice OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Na místo byla vyslána hlídka MP, která na místě zjistila muže, který odcizil potraviny v hodnotě 176,- Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou 300,- Kč. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny.

V 18.40 hodin oznámil na linku 156 OD, že mají v prodejně zadrženého   pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že bylo mladistvím

odcizeno zboží v hodnotě 75,- Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou 500,- Kč.

 

09.03.2004

V 17.10 hodin na linku 156 z OD oznámili, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Autohlídkou byl na místě zjištěn muž, který odcizil alkohol v hodnotě 189,- Kč. Přestupek byl vyřešen pokutou ve výši 1.000,- Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje.

 

V 17.55 hodin na linku 156 z OD oznámili, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Autohlídkou byl na místě zjištěn muž, který odcizil 2 láhve slivovice a žvýkačky v celkové hodnotě 605,- Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje.

 

10.03.2004

Ve 13.45 hodin byla na lince 156 oznámena z drogerie drobná krádež. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, který odcizil zboží v hodnotě 16,90 Kč. Zboží si muž odkoupil a přestupek byl vyřešen na místě pokutou 500,- Kč.

Ve 13.55 hodin byla na lince 402222 z OD oznámena drobná krádež. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila dva muže, kteří společně odcizili alkohol v hodnotě 599,- Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje. Přestupky byly řešeny na místě pokutami 1.000,- a 500,- Kč.

 

V 16.50 hodin byla na linku 402222 z OD oznámena drobná krádež. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila tři nezletilé chlapce, kteří odcizili zboží každý v hodnotě 299,- Kč. Vzhledem k jejich věku nebyl přestupek řešen na místě. Chlapci byli předáni rodičům. Protože došlo k poškození odcizeného zboží, byli rodiče vyzváni k úhradě škody, což  přislíbili učinit. Následně bude provedena kontrola úhrady škody. O věci byl sepsán úř. záznam.

V 17.05 hodin byla na lince 156 z OD oznámena drobná krádež. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila dvě mladistvé dívky, které odcizily zboží v hodnotě 15,80 Kč a 6,70 Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje. Jedna z dívek nebyla schopna na místě prokázat svoji totožnost,  proto byla k jejímu zjištění předvedena na OO PČR. Přestupky byly vyřešeny na místě pokutami ve výši 500,- Kč. Byl sepsán záznam o předvedení.

Ve 20.42 hodin na linku 156 oznámil OD, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila a na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil zboží za 61,90 Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou 1000,- Kč. Zboží bylo vráceno do prodejny.

 

11.03.2004

V 17.23 hodin na linku 333 990 oznámil pracovník OD, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že bylo odcizeno zboží v hodnotě 8,- Kč a 25,- Kč dvěmi nezletilými dívkami. Hlídka dívky předala rodičům. O věci byl sepsán úřední záznam.06.03.2004

Opět nezaplatil. V 06.05 hodin na lince 402222 požádala obsluha baru o příjezd hlídky MP, jelikož jeden z hostů odmítá zaplatit. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila. Na místě zjistila muže, který neměl peníze na zaplacení, a v posledních dvou týdnech to byla jeho třetí podvodná útrata. Hlídkou nebyla věc řešena na místě, ale bude předána k dořešení správnímu orgánu. Byl sepsán úřední záznam.

08.03.2004

Opilý host. V 18.56 hodin na lince 156 oznámila obsluha restaurace, že má v provozovně opilého muže, který obtěžuje ostatní hosty. Hlídka na místě zjistila, že nedošlo ke škodě na majetku nebo zranění osob. Nikdo z přítomných nechtěl podávat oznámení. Muž po ověření totožnosti na výzvu hlídky opustil provozovnu. Dle hlídky nedošlo ke spáchání přestupku a zákrok byl následně ukončen.

09.03.2004

Odtah vozidla. V 09.40 hodin bylo přijato oznámení, že na ulici naproti večerky stojí vozidlo a tvoří překážku silničního provozu. Autohlídkou bylo na místě zjištěno vozidlo, které řidič ponechal stát na okruhu, nezanechal 3 m pro každý směr jízdy, a vozidlo žádným způsobem jako překážku neoznačil. Hlídka si vyžádala příjezd odtahové služby a po ověření, že vozidlo není v pátrání, bylo vozidlo odtaženo. O odtahu byla vyrozuměna Policie ČR. V 10.45 hodin se na služebnu MP dostavil řidič vozidla a přestupek byl vyřešen na místě pokutou ve výši 500,- Kč. Poté byla vyrozuměna odtahová služba a PČR. 

10.03.2004

Opilec na nádraží. V 16.50 hodin byla na lince 156 přijata z hl. nádraží žádost o vyslání hlídky z důvodu spícího muže v hlavní hale. Vyslaná hlídka MP na místě nalezla podnapilého a pomočeného muže, který nebyl schopen prokázat svoji totožnost. K jejímu zjištění byl předveden na OO PČR. Protože muž nebyl po zjištění totožnosti schopen chůze a přestal komunikovat, byla na místo přivolána sanitka, která jej odvezla k ošetření. Přestupek buzení veř. pohoršení bude oznámen správnímu orgánu k dořešení. O věci byl sepsán úř.  záznam a záznam o předvedení.

11.03.2004

Spal na ulici. Ve 21.55 hodin na linku 156 oznámila žena, že v ulici naproti OD leží na zemi nějaký muž. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila podnapilého muže, který budil veř. pohoršení. Muž nebyl schopen hodnověrně prokázat svoji totožnost, proto byl k jejímu zjištění předveden na OO PČR. Po zjištění totožnosti byl muž propuštěn. Přestupek odmítl vyřešit na místě pokutou, proto bude oznámen správnímu orgánu k dořešení. Byl sepsán záznam o předvedení a úř. záznam.

 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2004

 

 

Vytvořeno 8.7.2009 15:18:14 | přečteno 350x | Richard Sedlák
load