Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP v týdnu 13/2004

Události řešené MP v týdnu 13/2004

Události MP PV z týdne 13/2004

Krádeže

19.03.2004

V 10.40 hodin na lince 156 oznámil pracovník OD, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, který odcizil zboží v hodnotě 114,80 Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou 500,- Kč.         

Ve 13.40 hodin na lince 156 oznámili z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila ženu, která odcizila zboží v hodnotě 468,- Kč. Přestupek vyřešila hlídka MP na místě pokutou 1000,- Kč. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny.

20.03.2004

V 11.25 hodin byla na linku 156 oznámena krádež v OD. Jako pachatel byl na místě hlídkou MP zjištěn muž, který odcizil zboží v hodnotě 84,90 Kč. Jelikož muž nebyl schopen hodnověrně prokázat svou totožnost, byl k jejímu zjištění předveden na Policii ČR. Po zjištění totožnosti byl přestupek vyřešen pokutou 1.000,- Kč a zboží bylo vráceno do prodeje. O předvedení byl sepsán úř. záznam.

V 15.00 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD o zjištění pachatelky krádeže. Hlídka na místě od pracovníka ostrahy zjistila, že pachatelka v prodejně odcizila zboží v hodnotě 349,60 Kč.  Po ověření totožnosti ženy k byl přestupek vyřešen na místě pokutou 1.000,- Kč. Zboží bylo vráceno do prodeje.

V 18.20 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD o zadržení pachatele krádeže. Hlídkou MP byl na místě zjištěn muž, který odcizil zboží v hodnotě 799,- Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny.

22.03.2004

Ve 12.40 hodin byla na lince 156 přijata žádost z prodejny drogerie o vyslání hlídky MP z důvodu krádeže. Vyslaná hlídka na místě zjistila ženu, která odcizila zboží v hodnotě 138,- Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje, přestupek byl vyřešen pokutou 500,- Kč.

V 19.30 hodin bylo přijato oznámení z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Autohlídkou MP byl na místě zjištěn muž, který odcizil cigarety v hodnotě 1060,- Kč. Hlídka měla důvodné podezření, že muž byl již za takovou činnost trestán, což bylo vzápětí přes Policii ČR prověřeno a potvrzeno. Protože vzniklo podezření ze spáchání trestného činu, byla vyrozuměna PČR a na jejich žádost byl muž dopraven na služebnu Policie ČR Prostějov, kde byl předán. O věci byl sepsán úřední záznam. 

V 03.03 hodin bylo přijato oznámení z OD, že zadrželi pachatel krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila muže, který odcizil v prodejně zboží za 848,80 Kč. Muž ovšem tvrdil, že věci jsou jeho, a přestupek odmítal řešit. Na záznamu kamerového systému, bylo zřetelně vidět jak si muž bere odcizené věci. Hlídka MP odcizené zboží pachateli odebrala a vystavila mu potvrzení. Pachatel byl poučen, že věc bude předána správnímu orgánu k dořešení a ten rozhodne i o odebraných věcech. Hlídkou MP byl sepsán úřední záznamy.

23.03.2004

V 10.20 hodin na lince 156 oznámil OD, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka na místě zjistila, že byly ženou odcizeny potraviny v hodnotě 60,- Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou ve výši 1000,- Kč.

V 17.40 hodin na lince 156 oznámil pracovní OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že se jedná o nezletilého chlapce, který odcizil sadu šipek za 35,- Kč. Chlapec byl předán matce a odcizené zboží vráceno do prodejny.

O věci byl sepsán úřední záznam.

24.03.2004

V 09.55 hodin byla na linku 156 oznámena krádež v OD. Jako pachatel byl zjištěn muž, který odcizil zboží v hodnotě 341,60 Kč. Jelikož muž nebyl schopen prokázat na místě hodnověrně svou totožnost, byl k jejímu zjištění předveden na Policii ČR. Jelikož se muž aktivně bránil předvedení, byly použity donucovací prostředky(hmaty, chvaty, pouta). Po ověření totožnosti byl přestupek vyřešen pokutou 1000,- Kč. O věci byly sepsány úřední záznamy. Zboží bylo vráceno do prodeje.

 


19.03.2004

Odchyt psů. Ve 12.15 hodin byla vyslána hlídka MP do místní části Držovice, kde pobíhali 3 psi na volno. Hlídce se podařilo psi odchytit a umístit v odchytovém vozíku. Následně byl proveden odvoz odchycených psů do útulku v OLOMOUCI.

V cizím domě. Ve 23.58 hodin bylo přijato na lince 156 oznámení od oznamovatele, že v sousedním domě jsou slyšet nějaké zvuky, i když je dům opuštěný. Vyslaná autohlídka MP v areálu domu přistihla muže, který tvrdil, že nutně potřeboval vykonat "tělesnou potřebu". Protože však byl nedaleko svého bydliště, bylo toto tvrzení nevěrohodné. Navíc při vstupu do objektu musel překonat překážku (oplocení),a proto byla na místo přivolána Policie ČR, která si věc na místě převzala.

 

22.03.2004

Odtah vozidel. V 08.15 hodin byla přijata žádost ZZS o řešení vozidel v ul. Mathonova, která stojí v ZZ a ZV na příjezdové komunikaci do areálu nemocnice. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila tři vozidla, která se dopouštěla dopravních přestupků. Dvě vozidla byla odtažena, a s řidičem třetího vozidla byl přestupek vyřešen na místě.

23.03.2004

Odchyt. Ve 12.50 hodin na lince 156 požádal operační Policie ČR o asistenci při zákroku ZZS a Policie ČR, kde v bytě leží zraněná žena. U ní sedí pes a brání lékařskému ošetření. Na místo byl vyslán psovod MP, který psa odchytil a umístil v kotci MP.

Agresivní opilec. V 18.20 hodin na lince 156 oznámila recepční, že nějaký muž poškozuje zařízení ubytovny. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila silně podnapilého muže, který rozbil skleněnou výplň dveří výtahu, a přitom si poranil ruku. Po ověření totožnosti muže jej hlídka vykázala z ubytovny, s tím, že přestupek bude postoupen správnímu orgánu k dořešení. Při odchodu však muž napadl jednoho ze strážníků. Proto byly použity donucovací prostředky a muži byly nasazeny služební pouta. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR a lékař. Sanitka za asistence hlídky muže převezla na ošetření pořezané ruky a následně byl za doprovodu PČR převezen na záchytnou stanici. O věci byl sepsán úř. záznam a záznam o použití donucovacích prostředků.

25.03.2004

Pacient. V 15.55 hodin bylo na lince 156 oznámeno z nové nemocnice, oddělení chirurgie, že jim utekl jeden z pacientů. Pacient je zmatený, má na sobě pyžamo a jde směrem do města. Vyslaná autohlídka MP muže nalezla v nedaleké ulici. Muž sám nastoupil do služebního vozidla MP a byl hlídkou převezen do nemocnice na příslušné oddělení, kde byl předán zdravotnímu personálu.

 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2004

Vytvořeno 8.7.2009 15:18:19 | přečteno 259x | Richard Sedlák
load