Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP v týdnu 17/2004

Události řešené MP v týdnu 17/2004

Události MP PV z týdne 17/2004 

Krádeže

16.04.2004

V 16.30 hodin na lince 156 oznámila pracovnice drogerie, že mají v prodejně zadrženou pachatelku drobné krádeže. Na místo byla vyslána hlídka MP, která na místě zjistila, že se jedná o nezletilou pachatelku. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny. Dívka byla předána rodičům.  O věci byl sepsán úřední záznam.

Ve 21.50 hodin na lince 402222 bylo přijato oznámení z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila muže, který odcizil zboží v hodnotě 459,- Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje, a přestupek vyřešen pokutou ve výši 1000,- Kč.

17.04.2004

Ve 12.30 hodin bylo přijato na dispečinku MP oznámení o zadržení pachatele krádeže. Jako pachatel byl zjištěn nezletilý chlapec, který odcizil zboží v hodnotě 733,30 Kč. Na místě byl chlapec předán otci, který zboží odkoupil. O události byl sepsán úřední záznam.

18.04.2004        

Ve 14.10 hodin bylo na lince 156 oznámeno z OD, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslanou autohlídku na místě očekával pracovník bezp. služby. Ten označil dva mladíky, kteří se pokusili odcizit dvě láhve vína v celkové hodnotě 468,- Kč. Vzhledem k tomu, že mladíci se krádeže nedopustili poprvé, rozhodla hlídka MP věc předat správnímu orgánu k dořešení. Hlídkou byl sepsán úřední záznam.

19.04.2004

Ve 14.40 hodin bylo přijato na lince 402222 oznámení z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná autohlídka na místě zjistila dva muže, zaměstnance OD, kteří odcizili zboží (čokolády) v hodnotě 78,- Kč a 98,- Kč. Hlídkou byly přestupky vyřešeny na místě pokutami každý ve výši 1000,- Kč. Zboží bylo vráceno do prodejny.

V 16.50 hodin bylo na lince 402222 z OD oznámena drobná krádež. Vyslaná hlídka na místě zjistila muže, který odcizil zboží v hodnotě 94,40 Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje, a přestupek byl vyřešen na místě pokutou 500,- Kč.

20.04.2004

V 11.14 hodin na lince 156 oznámil OD, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že bylo mužem odcizeno zboží v hodnotě 129,- Kč. Přestupek byl vyřešen pokutou ve výši 1000,- Kč.

V 11.25 hodin na lince 333 990 oznámil OD, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka na místě zjistila, že bylo mladistvým chlapcem odcizeno zboží v hodnotě 29,90 Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou 500,- Kč.

V 19.09 hodin na lince 333 990 oznámili z OD, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka na místě zjistila mladistvou dívku, která odcizila zboží v hodnotě 169,80 Kč. Zboží si následně odkoupila, a přestupek byl vyřešen pokutou 500,- Kč.


 

16.04.2004

Neplatiči. Ve 13.44 hodin požádala na lince 156 obsluha baru o příjezd hlídky, z důvodů potíží s neplatičem. Vyslaná hlídka na místě nalezla muže, který neměl dostatek peněz na zaplacení celé útraty. Muž odmítl věc řešit na místě, proto byl sepsán úřední záznam a věc bude předána ke správnímu orgánu. Obsluha byla seznámena s nutností vymáhat škodu občansko právní cestou, pokud ji pachatel neuhradí.

V 02.35 hodin požádal na lince 156 personál pivnice o vyslání hlídky MP z důvodu nezaplacení útraty jedním z hostů. Vyslaná hlídka na místě zjistila muže, který za přítomnosti hlídky útratu zaplatil. Přestupek byl vyřešen na          místě pokutou 500,- Kč.

Opilé ženy.

V 15.32 hodin na lince 156 oznámili z místního nádraží, že u kolejiště leží opilá žena. Vyslaná hlídka na místě nalezla ženu, která nebyla schopna s hlídkou komunikovat. Proto byl na místo přivolán lékař, a po zjištění její totožnosti ji lékař převezl na ošetření. Věc bude předána správnímu orgánu k dořešení.

Ve 20.15 hodin oznámili na lince 156 z OD, že za prodejnou leží na zemi nějaká dívka. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila podnapilou ženu. Po zjištění totožnosti byla odeslána do místa bydliště. Přestupek byl vyřešen domluvou.

20.04.2004

Zadržení hledaného muže. V 18.40 hodin ověřovala hlídka MP totožnost dvou mužů podezřelých ze spáchání přestupku. Jelikož nebyli muži schopni svoji totožnost hodnověrně prokázat, byli předvedeni k jejímu zjištění na Policii ČR. Zde bylo zjištěno, že na jednoho z mužů je vydán příkaz k zatčení. Tohoto muže si rovnou převzali na OO PČR.

Kradli sloup veř.osvětlení. V 05.50 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení, že v jedné z ulic se nacházejí muži, kteří vezou na vozíku sloup veřejného osvětlení. Vyslaná autohlídka MP muže i se sloupem VO nalezla u zimního stadionu. Vzhledem k hodnotě sloupu byla pro podezření z trestného činu na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si celou věc převzala.

22.04.2004

Opilci. V 11.46 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení, že u stánku PNS leží opilec. Vyslaný strážník MP oznámení potvrdil, a jelikož muž vůbec nekomunikoval, vyžádal si strážník příjezd lékaře. Přes operační středisko ZZS Prostějov byla na místo přivolána sanitka. Za přítomnosti lékaře se muž  probral, a proto byl dopraven do nedalekého bydliště. Jednání muže bylo kvalifikováno jako přestupek proti veřejnému pořádku, za které mu byla uložena pokuta ve výši 500,- Kč.

Ve 13.37 hodin požádali z operačního střediska ZZS Prostějov o prověření oznámení, že před Obchodní akademií leží opilec. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila a muže se jí podařilo probudit. Poté jej doprovodila do nedalekého místa bydliště. Hlídka MP mužovo chování kvalifikovala jako přestupek proti veřejnému pořádku a udělila mu pokutu 1000,- Kč.       

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2004 

Vytvořeno 8.7.2009 15:18:28 | přečteno 338x | Richard Sedlák
load