Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP v týdnu 19/2004

Události řešené MP v týdnu 19/2004

Události MP PV z týdne 19/2004 

Krádeže

30.04.2004

Ve 20.44 hodin oznámil pracovník ochrany OD, že mají v provozovně muže podezřelého z krádeže. Na místo byla vyslána hlídka, která zjistila, že muž odcizil cigarety v celkové hodnotě 2.850,- Kč. Zboží bylo vráceno do prodeje. Na Policii ČR bylo ověřeno, zda muž není v pátrání, jelikož se jednalo o cizího státního příslušníka. Poté byl přestupek vyřešen na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč. O věci byl sepsán úř. záznam.

02.05.2004

V 08.18 hodin na lince 156 oznámil pracovník OD, že mají zadrženého pachatele drobné krádeže. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila muže, jenž odcizil potraviny v hodnotě 300,- Kč. Přestupek vyřešila hlídka MP na místě pokutou 1.000,- Kč. Zboží bylo vráceno do prodejny.

03.05.2004

Ve 12.25 hodin bylo na linku 156 oznámeno z OD zadržení pachatele krádeže. Jako pachatel byl hlídkou MP zjištěn muž, který odcizil zboží v hodnotě 25,- Kč. Jelikož se jednalo o nesvéprávnou osobu, a opatrovník nebyl na místě přítomen, byla věc předána k dořešení správnímu orgánu. Zjištěné skutečnosti byly sepsány v úř. záznamu. Zboží bylo vráceno do prodeje.

04.05.2004

Ve 13.00 hodin oznámili na linku 156 z drogerie, že mají v prodejně zadrženou pachatelku drobné krádeže. Autohlídkou MP byla na místě zjištěna nezletilá dívka, která odcizila rtěnku v hodnotě 184,- Kč. Vzhledem k nezletilosti pachatelky, byla dívka předána matce. Ta byla poučena, že věc bude předána správnímu orgánu k dořešení. Hlídkou byl sepsán o věci úř. záznam.

V 15.55 hodin bylo přijato oznámení z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Autohlídkou byl na místě zjištěn muž, který odcizil zboží (kosmetika) v celkové hodnotě 4.588,50 Kč. Vzhledem k tomu, že na místě nebylo možné zjistit, zda muž byl v posledních 3 letech potrestán za takový čin, hlídka sepsala úř. záznam, a celá věc bude předána správnímu orgánu k dořešení. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje.

V 16.15 hodin při řešení krádeže v OD byla ostrahou zjištěna další krádeže. Té se dopustila nezletilá dívka, která odcizila zboží v celkové hodnotě 4.226,- Kč. S dívkou byla i její matka, která uvedla, že vůbec neví, že její dcera odcizila nějaké zboží. Dívka potvrdila, že matka o krádeži nevěděla. Vzhledem k těmto okolnostem a k nezletilosti pachatelky, byl hlídkou sepsán úřední záznam, a celá věc bude předána správnímu orgánu k dořešení.

 


30.04.2004

Odtahy. V 11.45 hodin zjistila autohlídka MP při kontrolní činnosti, že na vyhrazeném parkovišti pro invalidy stojí vozidlo bez označení, a řidič se u vozidla nezdržuje. Jelikož vozidlo tvořilo překážku silnič. provozu, byla na místo přivolána odtahová služba. Po ověření, že vozidlo není v pátrání, bylo odtaženo. O odtahu byla vyrozuměna Policie ČR. V 11.55 hodin se na služebnu MP dostavil řidič odtaženého vozidla, se kterým byl přestupek vyřešen pokutou 1.000,- Kč.

Ve 13.15 hodin dne 04.05.2004 bylo přijato oznámení od majitele domu, že mu na vjezdu do domu stojí cizí vozidlo. Vyslána autohlídka MP oznámení potvrdila a vyžádala si příjezd odtahové služby. Odtah byl nahlášen Policii ČR, kde bylo ověřeno, zda vozidlo není v pátrání. V 16.00 hodin se na služebnu MP dostavil řidič vozidla se kterým byl přestupek vyřešen pokutou 500,- Kč.

Pes na dálnici. Ve 20.15 hodin požádala Policie ČR o kontrolu dálnice v úseku estakády Haná, kde se měl dle oznámení řidičů pohybovat v jízdní dráze pes. Hlídka na dálnici psa nenalezla, ale při kontrole okolí dálnice byl pes nalezen. Psovodem MP byl pes odchycen a umístěn v kotci MP. Na obojku měl uvedeno telefonní číslo, na kterém však nebyl nikdo zastižen. Druhý den se v 17.00 hodin na služebnu se dostavil majitel odchyceného psa.   Přestupek proti vyhlášce města byl vyřešen pokutou 300,- Kč.

01.05.2004

Bezdomovec. V 15.20 hodin oznámil na linku MP ošetřující lékař z chirurgické ambulance nové nemocnice, že v ordinaci byl na ošetření muž, a nyní odmítá opustit čekárnu. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila muže z Olomouce (bezdomovce), který byl z místa vykázán. Hlídka dohlédla na jeho bezproblémový odchod z budovy.

02.05.2004

Krášlili školu. V 16.17 hodin bylo na lince 333 990 přijato oznámení muže, že na zeď ZŠ maluje omladina. Vyslaná hlídka na místě zjistila, že toto kreslení je povoleno ředitelem školy. Informaci potvrdil i školník. 05.05.2004

Pokousaná pošťačka. V 08.30 hodin oznámila hlídce MP poštovní doručovatelka, že byla při doručování obsílky pokousána psem, jehož majitel odmítá vyšetření psa. Hlídka spolu s oznamovatelkou majitele kontaktovala, a ten pokousání přiznal. Pes není přihlášen ani nebyl očkován. Hlídka proto muže vyzvala, aby ji se psem následoval, a psa nechala vyšetřit na náklady MP, které budou po majiteli vymáhány. Zpráva o vyšetření psa byla předána na infekční odd. prostějovské nemocnice. Pes byl po dohodě s majitelem umístěn do dalšího vyšetření v kotci MP. Vzhledem k podezření z několika přestupků byl sepsán úř. záznam a věc bude předána správ. orgánu.

 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2004 

Vytvořeno 8.7.2009 15:18:32 | přečteno 322x | Richard Sedlák
load