Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP v týdnu 20/2004

Události řešené MP v týdnu 20/2004

Události MP PV z týdne 20/2004 

 Krádeže

07.05.2004

V 08.25 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení OD o zjištění pachatele drobné krádeže. Na místě hlídka MP zjistila, že mladistvý pachatel odcizil čokolády v hodnotě 47,80 Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou 500,- Kč.

Ve 22.34 hodin na linku 333 990 oznámil pracovník OD, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, který odcizil zboží v hodnotě 355,- Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou ve výši 800,- Kč. Zboží bylo vráceno do prodejny.

08.05.2004

V 11.35 hodin bylo na lince 156 oznámeno z OD, oddělení potravin, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila a zjistila muže, který odcizil zboží v hodnotě 713,80 Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou 1000,- Kč. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny.

V 18.32 hodin bylo na linku 402222 oznámeno z OD, že zadrželi pachatelky krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila, že se jedná o tři dívky. Odcizené zboží bylo dívkami poškozeno. Pouze jedna z dívek byla schopná ihned poškozené zboží uhradit, a proto byla za přestupek vyřešena na místě pokutou ve výši 300,- Kč. Zbývající dívky nebyly schopné poškozené zboží uhradit. Proto byl sepsán úř. záznam a věc bude postoupena správnímu orgánu k dořešení. Poškozené zboží bylo odebráno.

11.05.2004

V 07.43 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení OD o zjištění pachatele krádeže. Hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o starší ženu, která zde odcizila zboží v hodnotě 29,80 Kč. Přestupek vyřešila hlídka na místě pokutou ve výši 300,- Kč. Zboží bylo vráceno do prodeje.

V 09.00 hodin na lince 156 oznámili z OD, že v prodejně zjistili pachatelku drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP zjistila ženu, která zde odcizila zboží v hodnotě 24,20 Kč. Zboží bylo vráceno do prodeje, a přestupek byl vyřešen na místě pokutou 500,- Kč.

13.05.2004

V 10.50 hodin bylo na lince 156 z OD přijato oznámení, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslána autohlídka MP na místě zjistila muže, který si navážil rajčata v hodnotě 23,- Kč, a při kontrolním převážení bylo zjištěno zboží v hodnotě 35,- Kč. Muž uvedl, že k situaci došlo omylem, a rozdíl v ceně na místě doplatil. Hlídkou byl sepsán úřední záznam a věc bude předána správnímu orgánu k dořešení.

V 16.20 hodin bylo na lince 156 přijato z OD oznámení, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila muže, který odcizil zboží v hodnotě 29,90 Kč, a toto zkonzumoval. Zboží bylo dodatečně zaplaceno a přestupek vyřešen na místě pokutou ve výši 300,- Kč.


 

07.05.2004

Agresivní host. V 00.30 hodin bylo přijato telefonické oznámení, že v restauraci nějaký muž slovně napadá hosty. Vyslaná hlídka MP muže na místě zastihla. Po ověření totožnosti a zaplacení útraty byl muž hlídkou vyzván, aby opustil restauraci, jinak bude vyveden za použití donucovacích prostředků. Muž výzvy neuposlechl, proto byl z restaurace vyveden. Při použití donucovacích prostředků nedošlo k žádnému zranění. O zjištěných skutečnostech byl hlídkou sepsán úřední záznam, který bude postoupen správnímu orgánu k dořešení.

Stěhovák. V 02.05 hodin byla operačním střediskem MP pomocí kamerou MKDS zjištěna skupinka mladíků na prostějovském náměstí, z nichž jeden roznášel okrasné stromky od pizzerie po náměstí. Vyslaná hlídka MP mladíka vyzvala, aby vše uvedl do původního stavu, což ihned učinil. Přestupek byl vyřešen domluvou.

10.05.2004

Odtah. V 07.37 hodin bylo přijato oznámení, že neoznačené vozidlo blokuje vyhrazené parkoviště pro invalidy. Vyslaná autohlídka oznámení potvrdila, a vyžádala si příjezd odtahové služby. V 08.25 hodin byl odtah proveden. O odtahu byla informována i Policie ČR, kde bylo ověřeno, zda po vozidle není vyhlášeno pátrání.

Opilec. V 10.05 hodin na lince 156 oznámila žena, že na ulici leží podnapilý muž. Vyslaná hlídka MP si vyžádala příjezd lékaře, jelikož muž nebyl schopen komunikovat. Lékař muže prohlédl, a rozhodl o jeho převozu k dalšímu ošetření. Hlídka převzala od muže jízdní kolo, které uložila na služebně MP. O uschování kola byl informován majitel.

Nepoučitelný muž. V 01.00 hodin  byl při provádění hlídkové a kontrolní činnosti hlídkou MP zjištěn muž, který kopal do odpadkového koše. Po ověření totožnosti muž odmítl s hlídkou řešit přestupek proti veř. pořádku na místě pokutou. Proto byl poučen, že celá věc bude předána správnímu orgánu k dořešení. Po projednání přestupku muž odešel směrem z centra města. Muž byl při odchodu hlídkou monitorován, když převrátil do silnice tři naplněné popelnice, a z místa přestupku utekl. Hlídkou byla provedena fotodokumentace a sepsán úř. záznam, který bude postoupen správnímu orgánu.

 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2004 

 

Vytvořeno 8.7.2009 15:18:33 | přečteno 397x | Richard Sedlák
load