Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP v týdnu 22/2004

Události řešené MP v týdnu 22/2004

Události MP PV z týdne 22/2004

Krádeže.

21.05.2004

Ve 12.30 hodin bylo přijato oznámení z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila mladíka, který v prodejně odcizil brýle a vypil nápoj, čímž způsobil škodu v hodnotě 311,90 Kč. Mladík se k celé události odmítl vyjádřit, proto byl poučen, že celá věc bude předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení. Hlídkou MP byl o události sepsán úřední záznam.

22.05.2004

V 10.13 hodin na lince 156 oznámila pracovnice drogerie, že mají v prodejně pachatelku drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že bylo ženou odcizeno zboží v hodnotě 600,- Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou 1000,- Kč.

23.05.2004

Ve 21.15 hodin na linku 333 990 oznámili z OD, že mají v provozovně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že došlo celkem ke třem krádežím, kterých se dopustili různí pachatelé. Přestupky byly vyřešeny na místě pokutami, každý ve výši 1000,- Kč.

24.05.2004

V 11.35 hodin oznámili na lince 156 z OD, že mají v prodejně zadržené pachatele drobné krádeže. Autohlídkou byli na místě zjištěni dva muži, kteří odcizili zboží v hodnotě 413,80 Kč. Přestupky byly vyřešeny na místě pokutami, každý ve výši 1000,- Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje.
V 18.45 hodin na lince 156 oznámili z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Autohlídkou MP byl na místě zjištěn muž, který odcizil konzervu v hodnotě 44,90 Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou ve výši 500,- Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje.

25.05.2004

V 19.35 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že zadrželi
pachatele krádeže. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila a na místě zjistila muže, který odcizil zboží v hodnotě 52,- Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou 1000,- Kč. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny.

27.05.2004

Ve 12.42 hodin na lince 156 oznámila pracovnice OD, že v provozovně zjistili pachatele krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, který odcizil v prodejně přepravky v hodnotě 1.047,- Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou 1.000,- Kč. Zboží bylo vráceno do prodejny.


21.05.2004

Opilci. V době mezi 05.30-05.50 hod. byli na lince 156 oznámeni tři muži ležící na ulicích v různých částech města. Tito muži byli hlídkami MP nalezeni, probuzeni a po ověření jejich totožností byli za přestupek proti veř. pořádku vyřešeni pokutami ve výši 500,- Kč. Poté byli odesláni do místa bydliště.

24.05.2004

Rušení nočního klidu. V 02.40 hodin bylo při kontrolní činnosti hlídkou MP na prostějovském náměstí zjištěno rušení nočního klidu. Skupinka mládeže zde hlasitě vykřikovala. Pět přestupců vyřešila hlídka na místě pokutami, jeden mladík řešení přestupku odmítl. Proto byl hlídkou MP poučen, že věc bude předána k dořešení správnímu orgánu. Byl sepsán úřední záznam.

25.05.2004

Problémy na poště. V 08.20 bylo na lince MP přijato oznámení, že na poště, kde jsou vydávány soc. dávky je velké množství občanů a dochází zde k potyčkám. Na místo byla vyslána autohlídka MP, která dohlédla na bezproblémové vydávání soc. dávek.
Kontroly oprávněnosti vjezdu. V průběhu celého týdne byla hlídkami MP prováděna dopravně bezpečností akce zaměřená na vjíždění vozidel do zóny s dopravním omezením v centru města.

26.05.2004
 
Agresivní muž. V 00.20 hodin na lince 156 bylo přijato oznámení, že v domě oznamovatelky dochází v jednom z bytů k rušení nočního klidu. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že z bytu v 1. patře jsou slyšet nadávky, nářek ženy a křik dětí. Po zazvonění hlídce otevřela žena, která uvedla, že ji bezdůvodně napadl její přítel. Žena hlídce sdělila, že muž je na balkoně, a požádala hlídku o pomoc. Hlídka vyzvala muže, aby prokázal svoji totožnost. Muž toto odmítl a hlídku slovně napadl hrubými výrazy. Muž jevil známky požití alkoholu a choval se agresivně. Po opětovné výzvě k prokázání totožnosti se muž pokusil odejít s výhružkou, že všechny zabije. Muž byl předveden na Policii ČR ke zjištění totožnosti. Po jejím ověření byl převezen hlídkou Policie ČR k lékařskému vyšetření. Lékař nerozhodl o převozu do PLZS Šternberk, a po vyšetření byl muž propuštěn. Při zákroku došlo k lehčím zraněním strážníka MP a muže. Věc byla předána Policii ČR.

Vytvořeno 8.7.2009 15:18:36 | přečteno 264x | Richard Sedlák
load