Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP v týdnu 24/2004

Události řešené MP v týdnu 24/2004

Události MP PV z týdne 24/2004

Krádeže.

04.06.2004

V 16.30 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD o zajištění pachatele drobné krádeže. Hlídka na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 102,- Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou 1.000,- Kč a zboží bylo vráceno do prodeje.

05.06.2004

V 18.05 hodin bylo na lince 156 oznámeno z OD, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila a na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 99,90 Kč. Vzhledem k opakovanému přestupku proti majetku se rozhodla hlídka MP věc neřešit na místě, ale předat správnímu orgánu k dořešení. Hlídkou byl o věci sepsán úřední záznam.

V 18.12 hodin bylo na lince 156 bylo oznámeno z OD, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 13,20 Kč. Jelikož se pachatel přestupku proti majetku dopustil opakovaně, rozhodla se hlídka, že se věc předá správnímu orgánu k dořešení. Odcizené zboží bylo vráceno zpět do prodeje. Hlídkou MP byl o věci sepsán úřední záznam.

06.06.2004

V 15.20 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná autohlídka na místě zjistila ženu, která v prodejně odcizila zboží v hodnotě 144,- Kč. Přestupek byl hlídkou vyřešen na místě pokutou ve výši 1.000 Kč a zboží vráceno do prodeje.

07.06.2004

V 08.20 hodin na linku 156 oznámila pracovnice OD, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka na místě zjistila, že bylo mužem odcizeno zboží v hodnotě 429,- Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou 1000,- Kč.

Ve 14.20 hodin na linku 156 oznámili z OD, že mají v prodejně zadržené pachatele drobné krádeže. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že se jedná o dvě nezletilé pachatelky. Hlídka předala dívky rodičům, které seznámila s tím, že věc bude oznámena příslušnému správnímu orgánu. O věci byl sepsán úřední záznam.

V 18.05 hodin bylo přijato oznámení na lince 402 222 z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádež. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že došlo ke dvěma krádežím nezletilými chlapci. Vzhledem k věku pachatelů nebylo možné vyřešit přestupek na místě, proto byli chlapci předáni rodičům. Ti byli poučeni, že bude sepsán úřední záznam, a věc oznámena příslušnému správnímu orgánu.04.06.2004

Neplatič. V 17.12 hodin bylo přijato oznámení obsluhy pivnice, že v provozovně mají neplatiče. Na místě byl vyslanou hlídkou MP zjištěn muž, který po ověření totožnosti svoji útratu za přítomnosti strážníků zaplatil.
 
Opilec na nádraží. Ve 21.08 hodin na linku 156 oznámil pracovník recepce, že v hale hlavního nádraží leží opilý muž. Vyslaná hlídka MP v hale nalezla muže, který nevhodně pokřikoval po cestujících. Muž byl hlídkou MP vyzván k prokázání totožnosti, což odmítl. Proto byl předveden na Policii ČR, kde byla jeho totožnost zjištěna. Muž odmítl přestupek řešit na místě, proto byl sepsán úřední záznam, který bude postoupen správnímu orgánu k dořešení.

05.06.2004

Zničil zařízení penzionu. V 07.00 hodin na lince 156 požádali z penzionu o příjezd hlídky do ubytovny, kde mají potíže s podnapilým hostem, který poškodil dveře. Vyslanou autohlídkou MP bylo na místě zjištěno, že způsobená škoda je větší hodnoty, a došlo i k slovním urážkám personálu. Z toho důvodu si hlídka vyžádala příjezd Policie ČR, která se na místo vzápětí dostavila. Za přítomnosti obou hlídek podnapilý muž způsobenou škodu na dveřích uhradil na místě, a přestupek proti občanskému soužití hlídka MP vyřešila na místě pokutou ve výši 500,- Kč.

07.06.2004
 
Volně pobíhající pes. Ve 22.40 hodin byl hlídkou MP při hlídkové činnosti zjištěn v jedné ulici volně pobíhající pes. Na základě místní znalosti hlídka kontaktovala majitele, který si psa přijel odchytit. Jelikož se jednalo o opakovaný přestupek proti vyhlášce města, byl přestupek vyřešen pokutou 1.000,- Kč.

08.06.2004

Zranění opilci. V době mezi 16.15 a 17.50 hodin bylo na linku 156 oznámeno, že na ulicích leží dva muži. Jeden z nich měl tržnou ránu na hlavě, druhý byl odřený na rukou, obličeji a měl rozbitý nos. Oběma mužům byla na místo přivolána sanitka, která je převezla na ošetření.

09.06.2004

Kradli na hřbitově. V 19.30 hodin byla při kontrolní činnosti hlídkou MP přistižena dvojice mužů, když se pokoušela odcizit na městském hřbitově měděný věnec a lišty, které se snažila pronést zadní bránou. Na místě bylo u mužů zajištěno i nářadí. Po zjištění totožnosti obou mužů byla přivolána hlídka Policie ČR, která si věc na místě převzala k dalšímu šetření.

Odchyt volně pobíhajících psů. V průběhu týdne bylo na základě oznámení hlídkami MP provedeno 5 odchytů volně pobíhajících psů. Ti byli následně převezeni do útulku v Olomouci.

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2004 

Vytvořeno 8.7.2009 15:18:46 | přečteno 309x | Richard Sedlák
load