Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP v týdnu 35/2004

Události řešené MP v týdnu 35/2004

Události MP PV z týdne 35/2004

Krádeže.

23.08.2004

Ve 20.25 hodin na lince 402 222 oznámil pracovník OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Na místě hlídka MP zjistila muže, který odcizil dvě knihy v hodnotě 260,- Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou ve výši 1.000,-Kč. Zboží bylo vráceno do prodejny.

24.08.2004

V 08.50 hodin oznámili z OD na linku 156, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Autohlídkou MP byl na místě zjištěn muž, který odcizil čokoládu v hodnotě 359,- Kč. Přestupek byl vyřešen pokutou ve výši 1.000,- Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje.
 
V 18.15 hodin bylo na lince 156 oznámeno z OD, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila, a na místě zjistila ženu, která odcizila zboží v hodnotě 308,- Kč. Přestupek byl vyřešen pokutou ve výši 1.000,- Kč. Odcizené zboží bylo vráceno zpět do prodejny.
 
V 19.05 hodin oznámili z OD, že mají v prodejně zadrženou pachatelku drobné krádeže. Autohlídkou MP byla na místě zjištěna žena, která odcizila láhve alkoholu v celkové hodnotě 3.971,- Kč. Vzhledem k výši způsobené škody se hlídka MP rozhodla neřešit přestupek proti majetku na místě, ale předáním správnímu orgánu. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje.

25.08.2004

V 10.50 hodin byla z prodejny drogerie nahlášena drobná krádež na lince 156. Hlídka MP na místě zjistila nezletilou dívku, která odcizila parfém v hodnotě 299,- Kč. Operačním střediskem MP Prostějov byla vyrozuměna její matka. Jelikož bydliště dívky bylo mimo město Prostějov, byla předána na Policii ČR, kde si ji matka vyzvedla. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny.

26.08.2004

Ve 14.35 hodin na lince 156 oznámili z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila muže cizí národnosti, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 84,90 Kč. Hlídka vyřešila přestupek na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč. O věci byl sepsán úřední záznam, který byl předán cizinecké policii. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny.

V 15.18 hodin na lince 402 222 oznámila pracovnice OD, že mají v prodejně zadrženou pachatelku drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila ženu, která v prodejně odcizila potraviny v hodnotě 92,30 Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč. Zboží si žena odkoupila.


21.08.2004

Otevření bytu. Ve 21.00 hodin požádali hasiči o asistenci při otevírání bytu. Hlídka MP na místě zjistila, že o otevření bytu požádala žena, která má v bytě vážně nemocnou příbuznou, a ta neotvírá. Z toho důvodu zde vznikla důvodná obava, že je ohrožen život nebo zdraví osoby. Přes pootevřené okno bytu bylo slyšet volání o pomoc. Hlídka MP rozhodla o otevření bytu, do kterého vstoupila oknem pomocí přistaveného žebříku spolu s hasiči. Zde našla ženu, která se zesláblá nemocí nedokázala sama pohybovat. Ta uvedla, že je v pořádku a lékařské ošetření nepožaduje, že se o ni postará její příbuzná. Hlídka zákrok ukončila, byt si zajistila sama majitelka.

22.08.2004

Zloděj kol. V 19.15 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení, že u Petrského kostela nějaký muž odcizil jízdní kolo. Vyslaná autohlídka MP na místě kontaktovala oznamovatelku, která hlídce sdělila, že její manžel pronásleduje neznámého muže s odcizeným kolem. Hlídkou MP byl v nedaleké ulici kontaktován svědek celé události, který hlídce označil neznámého muže, jenž se rychle vzdaloval od pohozeného JK. Hlídkou byl muž zajištěn i se štípacími kleštěmi, které měl u sebe v igelitové tašce. Po ověření totožnosti byla na místo přivolána hlídka PČR, která si celou věc převzala.

24.08.2004

Vozidlo bránilo ve výjezdu. V 11.25 hodin na lince 156 oznámil muž, že má své vozidlo zaparkované na parkovišti, a jiné vozidlo mu brání ve výjezdu. Autohlídkou MP bylo oznámení potvrzeno a vyžádala si příjezd odtahové služby. Po příjezdu odtahové služby se k vozidlu dostavil řidič, se kterým hlídka MP vyřešila přestupek na místě pokutou.
 
Hořící odpadkové koše. 2x v průběhu týdne při hlídkové činnosti zjistily hlídky MP na prostějovském náměstí doutnající odpadkové koše. Hlídky samy provedly jejich uhašení.

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2004

Vytvořeno 8.7.2009 15:19:03 | přečteno 284x | Richard Sedlák
load