Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události z uplynulého týdne > Události řešené MP v týdnu 40/2004

Události řešené MP v týdnu 40/2004

Události MP PV z týdne 40/2004

Krádeže.

26.09.2004

V 07.10 hodin na lince 156 oznámili z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Autohlídkou MP byl na místě zjištěn muž, který odcizil žehličku v hodnotě 1.300,- Kč. Vzhledem k tomu, že se muž dopouští krádeží opakovaně, nebyl hlídkou MP přestupek proti majetku řešen na místě. Celá věc bude předána správnímu orgánu k dořešení.

27.09.2004

V 17.30 hodin na lince 156 oznámila pracovnice OD,že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že bylo cizím státním příslušníkem odcizeno zboží v hodnotě 119,80 Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč.

28.09.2004

V 17.30 hodin bylo na linku 156 oznámeno zadržení pachatele krádeže v OD. Jako pachatel byl hlídkou MP zjištěn muž, který odcizil zboží v hodnotě 12,90 Kč. Zboží bylo vráceno do prodeje a přestupek byl vyřešen na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč.


25.09.2004

Opilá žena. Ve 21.25 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení, že u prostějovského rybníku leží opilá žena. Vyslaná hlídka MP oznámení potvrdila a vyžádala si příjezd lékaře, jelikož žena nebyla schopna samostatného pohybu, ani komunikace. Po lékařském vyšetření byla žena převezena do místa trvalého bydliště, kde byla předána rodinnému příslušníku. Přestupek proti veř. pořádku byl vyřešen domluvou.

Rušení nočního klidu. Ve 23.52 hodin na lince 156 oznámil muž, že před klubem Apollo 13 je rušen noční klid reprodukovanou hudbou ze zaparkovaných automobilů. Vyslaná hlídka MP, spolu s hlídkou Policie ČR na místě zjistila asi 30 osob. Kontrolou nebyly přestupky proti veřejnému pořádku, nebo proti pravidlům silničního provozu hlídkami zjištěny. Hlídka MP byla vzhledem k velkému počtu přítomných návštěvníků klubu ponechána na místě k zajištění dohledu nad veřejným pořádkem.
 
27.09.2004

Odcizené a nabourané auto. V 06.50 hodin bylo autohlídce MP oznámeno, že v ulici u sportovní haly se nachází vozidlo, které je nabouráno ve sloupu VO. Hlídkou bylo oznámení prověřeno a potvrzeno. Operačním střediskem MP byla kontaktována Policie ČR, kde bylo zjištěno, že se jedná o odcizené vozidlo.
Na místo se dostavila hlídka Policie ČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření

28.09.2004

Nepovolený výlep plakátů. V 16.00 hodin zjistila při kontrolní činnosti autohlídka MP dva muže, kteří na ul. Újezd nepovoleně vylepovali plakáty. Po ověření totožnosti obou mužů byl přestupek proti vyhlášce města hlídkou MP vyřešen na místě pokutami 1.000,- Kč.

29.09.2004

Neukáznění chodci. V 09.00 - 10.00 hodin byl zajištěn dohled u přechodu pro chodce, kde byl nově instalován semafor. I přes přítomnost strážníka MP někteří lidé nerespektovali světelné signály. Na místě bylo řešeno 7 přestupků

Asistence u zásahu hasičů. Ve 14.50 hodin bylo operačním střediskem hasičů požádáno o asistenci při zásahu u dopravní nehody, kde je převrácený kamion. Hlídka MP zajišťovala místo nehody do příjezdu techniky, která je schopna kamion vrátit zpět na kola. V 17.15 hodin na místo dorazila vyprošťovací technika, a hlídka MP zajišťovala odklon dopravy a uzavření místa, kde pracovala těžká technika. Zákrok byl ukončen ve 20.30 hodin.

 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2004

Vytvořeno 8.7.2009 15:18:37 | přečteno 279x | Richard Sedlák
load