Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP v týdnu 43/2004

Události řešené MP v týdnu 43/2004

Události MP PV z týdne 43/2004

Krádeže.

15.10.2004

Ve 13.32 hodin bylo oznámeno z OD, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila, že se jedná o tři pachatele. U jednoho z nich bylo v batohu nalezeno 12 lahví alkoholu v celkové hodnotě 4.488,- Kč. Hlídka MP se rozhodla věc neřešit na místě, ale celou záležitost předat správnímu orgánu k dořešení. U dvou pachatelů byla totožnost zjištěna na místě, a jeden byl k jejímu zjištění předveden na Policii ČR. Poté byl propuštěn, a odcizené zboží bylo vráceno do prodejny.

16.10.2004

Ve 20.47 hodin na lince 156 oznámila pracovnice OD, že byl pracovníkem bezpečnostní agentury zjištěn pachatel drobné krádeže. Hlídka na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 117,20 Kč. Zboží bylo vráceno neporušené do prodeje a přestupek hlídkou MP vyřešen na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč.

18.10.2004

V 09.49 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD o zjištění pachatele drobné krádeže. Na místě hlídka MP zjistila muže, který v prodejně odcizil lepidlo v hodnotě 33,90 Kč. Přestupek byl hlídkou vyřešen na místě pokutou ve výši 300,- Kč. Zboží bylo vráceno do prodeje.
 
20.10.2004

V 17.55 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil zboží v celkové hodnotě 4.640,- Kč. Muž nebyl schopen hodnověrně prokázat svoji totožnost, proto byl k jejímu zjištění předveden na Policii ČR. Vzhledem k výši vzniklé škody se hlídka MP rozhodla věc předat k dořešení správnímu orgánu. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny.

21.10.2004

V 09.15 hodin na lince 156 oznámila pracovnice OD, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že bylo ženou odcizeno zboží v hodnotě 1.249,60 Kč. Hlídka MP se rozhodla vzhledem k výši škody věc neřešit na místě, ale postoupit ji správnímu orgánu k dořešení.

V 15.37 hodin na lince 156 oznámila pracovnice OD, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila ženu, která odcizila zboží v hodnotě 8,90 Kč. Přestupek byl hlídkou MP vyřešen na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč.16.10.2004

Opilec na nádraží. V 18.10 hodin bylo přijato oznámení o muži pohybujícím se v hale hlavního vlakového nádraží, který má obtěžovat cestující. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila opilého muže, který se válel na zemi. Protože muž nebyl schopen prokázat hodnověrně svoji totožnost, byl k jejímu zjištění předveden na OO PČR. Po ověření totožnosti s ním byl přestupek proti veřejnému pořádku vyřešen na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč.

17.10.2004

Odtažení vozidla. Ve 14.46 hodin na lince 156 oznámil muž, že na ulici u sportovní haly stojí vozidlo uprostřed komunikace. Vyslaná hlídka MP na místě vozidlo nalezla. Poté ve sportovní hale nechala vyvolat majitele vozidla. Ten se však k vozidlu nedostavil. Jelikož vozidlo blokovalo komunikaci, a tvořilo překážku silničního provozu, rozhodla hlídka MP o odtažení vozidla. Na místo přivolána odtahová služba, která vozidlo naložila. V průběhu se na místo dostavil majitel vozidla, se kterým byl přestupek vyřešen na místě, včetně úhrady odtahu.

18.10.2004

Neplatiči. V 18.10 hodin na lince 156 oznámila obsluha restaurace, že má v provozovně neplatiče. Na místě bylo hlídkou MP zjištěno, že dva muži v provozovně udělali útratu v hodnotě 515,50 Kč. Jednomu z mužů se podařilo provozovnu opustit, a druhý byl při odchodu personálem zadržen. Zadržený muž uvedl, že objednával kamarád, který bez jeho vědomí odešel. Po zjištění mužovi totožnosti byly zúčastněné osoby hlídkou MP poučeny, že věc bude předána správnímu orgánu k dořešení.
 
19.10.2004

Pálení odpadu. V 17.20 hodin byla operačním střediskem MP přijata žádost hasičů o prověření oznámení, že ulici Určickou a okolí zamořuje kouř z rozdělaného ohně. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila a na místě zjistila, že někdo pálí staré křeslo. Hlídkou byl zjištěn pachatel, který se k zapálení ohně přiznal. Přestupek proti vyhlášce města byl vyřešen na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč. Na výzvu hlídky MP byl oheň uhašen.

20.10.2004

Ztracená žena. Ve 23.10 hodin na lince 156 oznámil pracovník bezpečnostní služby, že před branou areálu výrobního podniku je starší žena, která se chová zmateně a uvádí, že se ztratila. Na místo byla vyslána autohlídka MP, která oznámení potvrdila a ženu odvezla do místa jejího trvalého bydliště. Od sousedů bylo hlídkou MP zjištěno, že žena žije sama a nemá příbuzné. Jelikož se jednalo o opakovaný případ, kdy stejnou ženu dne 17.10.2004 hlídka MP nalezla nedaleko hlavního vlakového nádraží, bude informován příslušný správní orgán péče o staré a zdravotně postižené občany.

 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2004

Vytvořeno 8.7.2009 15:19:09 | přečteno 333x | Richard Sedlák
load