Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP v týdnu 48/2004

Události řešené MP v týdnu 48/2004

Události MP PV z týdne 48/2004

Krádeže.

19.11.2004

V 15.10 hodin bylo dispečinkem MP přijato oznámení pracovnice drogerie, že zjistili pachatelku drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila ženu, která v prodejně odcizila rtěnku v hodnotě 189,- Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou ve výši 500,- Kč. Zboží bylo vráceno nepoškozené do prodeje.

20.11.2004

Ve 13.23 hodin bylo na lince 156 oznámeno z OD, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila a na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 132,10 Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč. Odcizené zboží bylo vráceno zpět do prodejny.

21.11.2004

V 19.35 hodin bylo na lince 156 oznámeno z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Autohlídkou MP byl na místě zjištěn muž, který odcizil zboží v hodnotě 139,90 Kč. Přestupek byl vyřešen pokutou ve výši 1.000,- Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje.
 
V 19.50 hodin bylo na lince 156 oznámeno z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Autohlídkou MP byla na místě zjištěna, žena, která v prodejně odcizila zboží v hodnotě 25,- Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou ve výši 500,- Kč. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny.

22.11.2004

Ve 14.45 hodin na lince 156 oznámila pracovnice drogerie, že mají v prodejně zadrženou pachatelku drobné krádeže. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že se jedná o nezletilou pachatelku. Zboží bylo vráceno do prodejny a dívka předána matce, která byla o celé záležitosti informována.

23.11.2004

Ve 14.10 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že zjistili pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil potraviny v hodnotě 261,50 Kč. Na Policii ČR bylo ověřeno, že nebyl za krádeže trestán. Přestupek byl vyřešen hlídkou MP na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč.

24.11.2004

Ve 12.30 hodin bylo na lince 156 oznámeno z prodejny drogerie, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslána autohlídka MP oznámení potvrdila. Na místě byli zjištěni dva mladíci, kteří odcizili každý krabičku preservativů v hodnotách 44,90 Kč a 18,90 Kč. Jeden z pachatelů byl mladiství a druhý nezletilý, proto se hlídka MP rozhodla věc předat správnímu orgánu k dořešení. Oba mladíci hlídce MP uvedli, že ke krádeži byli nuceni staršími chlapci. Hlídka oba mladíky předala ve škole řediteli školy, a seznámila jej s událostí a možnou šikanou. S celou záležitostí byli seznámeni zákonní zástupci obou mladíků, kteří hlídce MP uvedli, že již podali oznámení na Policii ČR.

Ve 14.45 hodin bylo na lince 156 oznámeno z OD, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslána autohlídka MP oznámení potvrdila a na místě zjistila ženu, která v prodejně odcizila zboží v hodnotě 119,90 Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou 1.000,- Kč. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny.

25.11.2004

Ve 12.20 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila nezletilého chlapce, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 59,50 Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje. Vzhledem k věku pachatele krádeže, byl o věci sepsán úřední záznam, který bude předán příslušnému správnímu orgánu. Chlapec byl v místě bydliště předán rodinnému příslušníkovi.

Ve 14.20 hodin bylo dispečinkem MP přijato oznámení z OD o drobné krádeži. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila dva mladistvé pachatele, kteří odcizili zboží v hodnotách 179,90 Kč a 89,90 Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje, přestupky byly vyřešeny na místě pokutami 2 x 500,- Kč.


20.11.2004

Agresivní host. V 06.47 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z herny, že došlo k napadení personálu hostem. Při příjezdu hlídky MP na místo byla již situace zklidněna, a k napadání nedocházelo. Podat oznámení o přestupku obsluha baru odmítla. Označený muž nebyl schopen hodnověrným způsobem prokázat svoji totožnost, proto byl k jejímu zjištění předveden na Policii ČR. Jelikož se jednalo o cizího státního příslušníka, byla jeho totožnost ověřena na oddělení Cizinecké policie. Poté byl přestupek proti veřejnému pořádku vyřešen na místě pokutou ve výši 500,- Kč a muž propuštěn. O hodinu později bylo znovu přijato oznámení o opětovném napadení personálu herny. Vyslané hlídky MP na místě zjistily, že se jedná o stejného muže, se kterým přestupek již hlídka MP řešila. Muž byl hlídkou MP z herny vykázán, ale dále se choval agresivně, a chtěl napadat personál. Aby hlídka MP zabránila dalšímu protiprávnímu jednání, musela použít proti pachateli donucovací prostředky. Věc byla předána Policii ČR k dalšímu šetření, kam byl muž na jejich žádost převezen.

21.11.2004

Spal v cukrárně. Ve 14.50 hodin byla na lince 156 přijata žádost z cukrárny Florida o vyslání hlídky, jelikož se v jejich provozovně nachází spící podnapilý muž. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila mužovu totožnost a z provozovny jej vykázala. Přestupek proti VP byl vyřešen na místě pokutou ve výši 200,- Kč.

25.11.2004

Zamrzlé labutě. V 08.55 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení, že v prostějovském rybníku jsou zamrzlé labutě. Vyslanou autohlídkou MP byly na místě zjištěny dvě zamrzlé labutě. Dispečinkem MP byli kontaktováni hasiči PV, kteří přijeli na místo, a labutě z ledu uvolnili.

 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2004

Vytvořeno 8.7.2009 15:19:14 | přečteno 347x | Richard Sedlák
load