Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP v týdnu 49/2004

Události řešené MP v týdnu 49/2004

Události MP PV z týdne 49/2004

Krádeže.

26.11.2004

V 17.50 hodin na lince 156 oznámil pracovník OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP, na místě zjistila muže, který odcizil v prodejně láhev alkoholu v hodnotě 92,- Kč. Přestupek byl hlídkou MP vyřešen pokutou ve výši 1.000,- Kč . Zboží bylo vráceno do prodejny.

27.11.2004

V 08.58 hodin bylo na lince 156 oznámeno zadržení pachatelky drobné krádeže. Na místě byla vyslanou hlídkou MP zjištěna žena, která odcizila potraviny v hodnotě 15,90 Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou ve výši 300,- Kč.
 
V 16.40 hodin oznámila pracovnice OD, že v provozovně zjistili pachatelku krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila ženu, která v prodejně odcizila zboží v hodnotě 518,- Kč. Přestupek byl vyřešen pokutou ve výši 1.000,- Kč. Zboží bylo vráceno do prodejny.¨

V 00.43 hodin na lince 402 222 oznámil pracovník OD, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že bylo mužem odcizeno zboží v hodnotě 39,90 Kč. Jelikož pachatel nebyl schopen na místě hodnověrným způsobem prokázat svoji totožnost, byl k jejímu zjištění předveden na Policii ČR. Po ověření mužovi totožnosti byl přestupek vyřešen pokutou ve výši 1.000,- Kč.

29.11.2004

Ve 13.00 hodin byla na lince 156 z prodejny drogerie oznámena drobná krádež. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, PV, který odcizil zboží v hodnotě 14,70 Kč. Zboží si následně odkoupil a přestupek byl vyřešen pokutou ve výši 500,- Kč.

V 17.38 hodin byla na lince 156 oznámena z OD drobná krádež. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 47,10 Kč. Zboží si následně odkoupil a přestupek byl vyřešen pokutou ve výši 500,- Kč.

V 18.40 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Autohlídkou MP byl na místě zjištěn muže, který odcizil láhev alkoholu v hodnotě 89,90 Kč. Vzhledem k tomu, že muž odmítl věc vyřešit na místě, byl hlídkou sepsán úřední záznam a celá věc bude předána správnímu orgánu k dořešení.

V 19.10 hodin byla na lince 156 z OD oznámena drobná krádež. Autohlídkou MP byl na místě zjištěn muž, který odcizil v prodejně maso v celkové hodnotě 904,50 Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje.
 
30.11.2004

V 10.07 hodin na lince 156 oznámila pracovnice OD, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, který odcizil zboží v hodnotě 78,- Kč. Přestupek hlídka MP vyřešila na místě pokutou ve výši 300,- Kč.

V 17.50 hodin na lince 156 oznámili z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, který odcizil zboží v hodnotě 431,90 Kč. Přestupek vyřešila hlídka MP na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč.

Ve 12.24 hodin bylo dispečinkem MP přijato oznámení z OD o zjištění pachatelky drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila ženu, která v prodejně odcizila potraviny v hodnotě 54,- Kč. Přestupek proti majetku byl hlídkou vyřešen pokutou ve výši 1.000,- Kč.


27.11.2004

Spící opilec. V 07.36 hodin bylo dispečinkem MP přijato oznámení, že na parkovišti leží na zemi muž. Hlídka MP muže nalezla a probudila. Jednalo se o opilce, který zde usnul.Muž odmítl lékařské ošetření. Po zjištění jeho totožnosti byl přestupek proti veřejnému pořádku vyřešen na místě pokutou ve výši 500,- Kč. Poté byl odeslán do místa bydliště.

28.11.2004

Zmatený muž. V 03.42 hodin na lince 156 oznámil pracovník ostrahy OD, že mají v prodejně muže, který se chová zmateně, a způsobil škodu na zboží. Hlídka MP na místě zjistila, že muž vypil limonádu v hodnotě 19,90 Kč. Při příjezdu hlídky se muž posadil na zem a stěžoval si na zdravotní problémy. Po prodejně se pohyboval bez bot a ponožek. Dispečinkem MP bylo na Policii ČR ověřena mužova totožnost, a že není v pátrání po osobách. Vzhledem ke zdravotnímu stavu muže byla na místo přivolána sanitka RZS. Lékař rozhodl o převozu muže na ošetření. Celá věc bude předána k dořešení správnímu orgánu.

01.12.2004

Krádež železných roštů. Ve 13.25 hodin oznámila žena na lince 156, že zahlédla dva mladíky, jak nesou do sběrných surovin železné rošty, které zřejmě odcizili u nějaké prodejny. Vyslaná hlídka MP oba mladíky nalezla, a ti přiznali, že rošty vzali před budovou České pojišťovny. Po ověření totožnosti hlídka MP přestupek proti majetku vyřešila na místě pokutami 2x 500,- Kč. Mladíci na výzvu strážníků rošty vrátili na původní místo.

Vypáčené garáže. V 01.50 hodin při hlídkové činnosti nalezla autohlídka MP 5 vypáčených garáží v místní části Močidýlka. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která si věc převzala k dalšímu šetření.

 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2004

Vytvořeno 8.7.2009 15:19:17 | přečteno 367x | Richard Sedlák
load