Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP v týdnu 50/2004

Události řešené MP v týdnu 50/2004

Události MP PV z týdne 50/2004

Krádeže.

03.12.2004

V 17.55 hodin byla na lince 402222 z OD oznámena drobná krádež. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 895,- Kč. Hlídkou byl přestupek vyřešen na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč. Zboží bylo vráceno do prodeje.

04.12.2004

Ve 13.08 hodin na lince 156 oznámila pracovnice OD, že mají v provozovně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 150,- Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč.

V 15.45 hodin na lince 156 oznámila pracovnice OD, že mají v provozovně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 89,90 Kč. Přestupek byl hlídkou MP vyřešen na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč.

Ve 23.10 hodin byla na lince 156 z OD oznámena drobná krádež. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, který se v posledních dnech dopouští krádeží opakovaně. Na místo byla přivolána hlídka Policie ČR, která si muže převzala k dalšímu šetření. Jelikož došlo k poškození odcizeného zboží, láhve alkoholu v hodnotě 233,- Kč, byl personál prodejny poučen hlídkou MP o možnosti uplatnit náhradu škody u správního orgánu.

06.12.2004

Ve 14.15 hodin na lince 156 oznámili z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Autohlídkou MP byl na místě zjištěn muž, který odcizil zboží v hodnotě 35,70 Kč. Přestupek byl hlídkou MP vyřešen na místě pokutou ve výši 500,- Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje.
 
07.12.2004

V 19.20 hodin byla na lince 156 oznámena z OD drobná krádež. Autohlídkou MP byl na místě zjištěn muže, který odcizil zboží (paštiku) v hodnotě 21,80 Kč. Přestupek byl hlídkou MP vyřešen na místě pokutou ve výši 500,- Kč. Zboží si muž následně odkoupil.

08.12.2004

V 11.30 hodin na lince 156 oznámila pracovnice ostrahy OD, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že bylo mužem odcizeno zboží v hodnotě 650,- Kč. Zboží bylo neporušené vráceno zpět do prodejny.

V 19.50 hodin bylo na lince 402222 přijato z OD oznámení, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil zboží (alkohol) v celkové hodnotě 9.000,- Kč. Vzhledem k důvodnému podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si celou věc na místě převzala k dalšímu šetření.

09.12.2004

V 09.20 hodin bylo na lince 156 oznámeno zadržení pachatele drobné krádeže. Jako pachatel byl hlídkou MP zjištěn muž, který odcizil zboží v hodnotě 389,40 Kč. Jelikož se jednalo o muže, který byl již za krádež trestán, byl omezen na osobní svobodě a předán Policii ČR. O zjištěných skutečnostech byl sepsán úřední záznam.

V 15.18 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD o zjištění pachatele drobné krádeže. Na místě vyslaná hlídka MP zjistila muže, který v prodejně odcizil nůž v hodnotě 599,- Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč. Zboží bylo vráceno do prodeje.

V 16.24 hodin na lince 156 oznámila pracovnice prodejny potravin, že zde zjistili muže podezřelého z krádeže tří lahví alkoholu. Jelikož vzniklo podezření, že se muž tímto jednáním dopustil trestného činu, byla celá věc na místě předána hlídce Policie ČR.

Ve 23.45 hodin na lince 402 222 oznámila pracovnice OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslána hlídka MP na místě zjistila muže, který odcizil zboží v hodnotě 1.128,- Kč. Přestupek byl hlídkou MP vyřešen na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč. Zboží si muž následně odkoupil.


06.12.2004

Spolupráce s hasiči. V 09.20 hodin byla na operačním středisku MP přijata žádost hasičů o asistenci při odstraňování uvolněného reklamního poutače na budově Úřadu práce, který ohrožuje bezpečnost chodců. Vyslaná autohlídka MP po dobu zákroku HZS zajišťovala řízením provozu bezpečnost a plynulost silničního provozu. Zákrok byl ukončen v 10.30 hodin.

Neplatiči. V 19.36 hodin bylo na lince 156 oznámeno personálem pivnice, že se zde nacházejí dva hosté, kteří odmítají zaplatit útratu. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila totožnost jednoho z mužů, který neměl na zaplacení útraty ve výši 60,- Kč. Druhý muž, který nezaplatil útratu ve výši 30,- Kč, odmítl svoji totožnost prokázat. Z tohoto důvodu byl k jejímu zjištění předveden na Policii ČR. Po jejím ověření byl muž propuštěn, a věc bude postoupena správnímu orgánu k dořešení.

08.12.2004

Podvodník. V 10.00 hodin bylo lince 156 přijato oznámení z prodejny se zeleninou, že jejich pracovnice byla podvedena mužem, který se vydával za zásobování. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že muž, který se dostavil do prodejny uvedl, že veze zboží a požadoval úhradu 3.700,- Kč. Vše je prý údajně domluveno s vedoucí prodejny. Poté co bylo zboží uhrazeno a muž prodejnu opustil, zjistila prodavačka, že v krabici jsou pouze kameny. Z důvodu podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která si celou věc na místě převzala. Na základě získaného popisu pachatele, provedla hlídka MP kontrolu v centru města a kontaktovala další prodejce zeleniny s upozorněním na podvodníka.

Rozbil skleněné dveře. V 17.25 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení muže, že v jejich domě došlo k poškození skleněné výplně dveří. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že poblíž vchodu sedí na zemi podnapilý muž. Hlídku kontaktoval oznamovatel, a muže označil jako toho, kdo dveře poškodil. Hlídka MP zjistila totožnost, a jelikož věc nešlo vyřešit na místě, bude postoupena správnímu orgánu k dořešení.

09.12.2004

Nehoda na přejezdu. Ve 12.20 hodin byla na operačním středisku MP přijata žádost HZS o vyslání hlídek MP k zajištění místa velké dopravní nehody na železničním přejezdu. Na místo byly okamžitě vyslány dvě hlídky MP, z nichž jedna řídila odklon dopravy, a druhá zajišťovala místo dopravní nehody. Zajištění místa hlídky MP prováděly do nočních hodin.

 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2004

Vytvořeno 8.7.2009 15:19:18 | přečteno 319x | Richard Sedlák
load