Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Události řešené MP v týdnu 51/2004

Události řešené MP v týdnu 51/2004

Události MP PV z týdne 51/2004

Krádeže.

10.12.2004

V 08.31 hodin bylo na lince 156 oznámeno z OD, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila a na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 89,90 Kč. Přestupek byl hlídkou vyřešen pokutou ve výši 1.000,- Kč, zboží bylo vráceno do prodeje.

V 10.40 hodin bylo na lince 156 oznámeno z OD, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila a na místě zjistila ženu, která v prodejně odcizila zboží v hodnotě 24,90 Kč. Jelikož pachatelka nebyla schopna na místě prokázat hodnověrným způsobem svoji totožnost, byla k jejímu zjištění předvedena na Policii ČR. Přestupek odmítla žena vyřešit na místě, proto byla po ověření totožnosti propuštěna. Celá věc bude předána správnímu orgánu k dořešení.
 
V 11.35 hodin bylo na lince 156 oznámeno z prodejny drogerie, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila mladistvou pachatelku, která v prodejně odcizila zboží v hodnotě 161,- Kč. Přestupek byl hlídkou vyřešen na místě pokutou ve výši 500,- Kč. Odcizené zboží bylo vráceno do prodeje.

11.12.2004

V 07.40 hodin bylo na lince 156 přijato oznámení z OD, že mají v prodejně zadrženého pachatele drobné krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila muže, který odcizil zboží v hodnotě 18,30 Kč. Zboží bylo vráceno zpět do prodeje a přestupek vyřešen na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč.

Ve 12.00 hodin byla na lince 156 z OD oznámena drobná krádež. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, který odcizil v prodejně zboží v hodnotě 101,10 Kč. Zboží bylo vráceno do prodeje a přestupek vyřešen pokutou ve výši 1.000,- Kč.

Ve 21.17 hodin bylo přijato oznámení z OD, že zadrželi pachatele krádeže. Vyslaná autohlídka MP na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil zboží v hodnotě 1.599,- Kč. Přestupek byl vyřešen hlídkou na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč. Odcizené zboží bylo vráceno do prodejny.

12.12.2004

Ve 14.50 hodin na linku 402 222 oznámila pracovnice OD, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, který odcizil zboží v celkové hodnotě 1.027,- Kč. Jelikož se jednalo o prádlo, které si muž oblékl, nemohlo být zboží vráceno zpět do prodeje. Z toho důvodu bude celá věc předána správnímu orgánu k dořešení.

V 15.36 hodin na lince 156 oznámila pracovnice OD, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že se jedná o nezletilého, který odcizil zboží v hodnotě 7,80 Kč. Hocha předala hlídka MP rodičům. O věci bude informován příslušný správní orgán.

13.12.2004

V 16.54 hodin na lince 156 oznámila pracovnice OD, že v provozovně zjistili pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila muže, který v prodejně odcizil láhev alkoholu v hodnotě 118,- Kč. Na Policii ČR bylo ověřeno, zda nebyl v posledních třech letech za krádeže trestán, a poté byl přestupek vyřešen na místě pokutou ve výši 1.000,- Kč. Zboží bylo vráceno do prodeje.

16.12.2004

V 11.19 hodin na lince 156 oznámila pracovnice OD, že mají v prodejně pachatele drobné krádeže. Vyslaná hlídka MP na místě zjistila, že bylo ženou odcizeno zboží v hodnotě 196,- Kč. Přestupek byl vyřešen na místě pokutou ve výši 400,- Kč.


10.12.2004

Odtahy. V době 08.35 – 15.40 hodin byla na lince 156 přijata oznámení majitelů domů, že jim cizí vozidla blokují vjezd do garáží. Vyslané hlídky MP na místě rozhodly o třech odtazích těchto vozidel, které byly přivolanou odtahovou službou provedeny. Na služebnu MP se poté dostavili řidiči vozidel, se kterými byly přestupky vyřešeny blokovými pokutami, a poté byli odesláni k vyzvednutí svých vozidel u odtahové služby.

13.12.2004

Hledané vozidlo. Ve 12.14 hodin na lince 156 oznámil muž, že před jejich domem parkuje již několik dní podezřelé vozidlo. Na místo byla vyslaná hlídka MP, která oznámení potvrdila. Operačním střediskem MP bylo na Policii ČR zjištěno, že vůz je v pátrání po vozidlech. Hlídka MP zajistila ostrahu vozidla do příjezdu hlídky Policie ČR, která si věc na místě převzala.

15.12.2004

Znečištěná vozovka. Ve 12.40 hodin bylo na lince 402222 přijato oznámení, že na parkovišti u zimního stadionu před restaurací stojí již delší dobu odstavené vozidlo, ze kterého vytéká olej. Vyslaná autohlídka MP oznámení potvrdila. Pod vozidlem se nacházela velká olejová skvrna, proto byli na místo přivoláni hasiči, kteří provedli její likvidaci. Na Policii ČR bylo ověřeno, zda vozidlo není v pátrání a zjištěn majitel vozidla, který byl o věci vyrozuměn. Hlídka MP provedla fotodokumentaci, a celá věc bude předána správnímu orgánu k dořešení.
 
16.12.2004

Kontrola v restauraci. Ve 20.00 - 20.30 hodin byla hlídkou MP provedena kontrola společenské akce v kulturním středisku, zaměřená na podávání alkoholu osobám mladším 18-ti let. Byl zjištěn jeden případ prodeje alkoholického nápoje mladistvému. Přestupek byl hlídkou MP s personálem restaurace vyřešen na místě pokutou ve výši 200,- Kč.

 

MĚSTSKÁ POLICIE (C) 2004

Vytvořeno 8.7.2009 15:19:19 | přečteno 300x | Richard Sedlák
load