Úvodní strana > Samospráva > Městská policie > Zaměstnání u MP PV

Zaměstnání u MP PV

Přihlášky do nejbližšího výběrového řízení přijímáme do 29.9.2023

straznici_m.png

Statutární město Prostějov přijme do pracovního poměru vhodné uchazeče na pracovní pozici  - strážník  - zařazené do MP Prostějov

Strážníkem může být občan České republiky, (muž i žena) který je:

bezúhonný, spolehlivý, má čistý trestní rejstřík (opis), starší 18ti let, je zdravotně způsobilý (duševní a fyzická způsobilost)
a dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Další požadavky pro přijetí:
 • Úspěšné absolvování přijímacích testů (fyzické a psychologické)
 • Úspěšné absolvování vstupního pohovoru
 • Čistý trestní rejstřík (bude proveden opis)
 • Řidičské oprávnění minimálně skupiny B
 • Uživatelská znalost práce na PC
 • Morální předpoklady pro výkon funkce strážníka
 • Zbrojní průkaz skupiny D výhodou
 • Časová flexibilita
 • Znalost místního prostředí výhodou
Přihláška musí obsahovat:
 • jméno, příjmení a titul uchazeče
 • Datum a místo narození, státní příslušnost
 • Místo trvalého pobytu, číslo OP, datum a podpis
Připojte tyto podklady:
 • Čestné prohlášení o spolehlivosti (dle § 4b/4 zákona o obecní policii)
 • Ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání. (Minimálně vysvědčení o maturitní zkoušce.)
 • Strukturovaný životopis
Co nabízíme:
 • Náborový příspěvek 30 000,- Kč
 • Platové zařazení dle  zákona č.341/2017 Sb., 8 PT dle praxe
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na rekreaci
 • po 15 letech odchodné (finanční příspěvek)
 • příspěvek na penzijní. připojištění
 • další kulturní a sociální benefity
Přihlášky podávejte:

přes datovou schránku: mrtbrkb
poštou na adresu:  Městská policie Prostějov. Havlíčkova 2953/4, 79601, Prostějov
osobně: na služebně MP
-----------------------------

Fyzické přijímací testy MP Prostějov:

Jedná se o soubor testů fyzické zdatnosti. Testy prověřují základní pohybové schopnosti: rychlost, obratnost, sílu a vytrvalost.

Test č. 1 - člunkový běh 4 x 10 m

Úkol: uběhnout vzdálenost 4 x 10 m stanoveným způsobem v co nejkratším čase.

Popis: start (na povel) vedle mety, běží se šikmo mezi metami, meta č. 2 se obíhá, stejným způsobem se vrací zpět a obíhá se meta č. 1; třetí úsek se běží přímo, následuje dotek mety č. 2, rychlý obrat a při doteku mety č. 1 se zastavuje čas. 

Ověřovaná schopnost: rychlostní obratnost převážně dolních končetin.

Pro splnění testu je třeba dosáhnout maximálního času: 14,5 s. a méně.

Test č. 2 - klik - vzpor ležmo (opakovaně)

Úkol: maximální počet kliků bez přerušení, stanoveným způsobem a bez zapření nohou.

Popis: leh na břiše, skrčené paže opřít dlaněmi o zem, špičky prstů v úrovni ramen směřují vpřed, hlava směřuje vpřed. Dopnutím paží v loktech vzpor ležmo. Pokrčením paží v loktech lehkým dotekem hrudníku o podložku a zpět do kliku. Trup je zpříma, pánev se nevysazuje, ani neprohýbá.

Ověřovaná schopnost: vytrvalostní síla převážně svalstva hrudníku a svalů pletence ramenního.

Pro splnění testu je třeba dosáhnout minimálně: 18 kliků a více.

Test č. 3 - celomotorický test, CMT test (opakovaně), 2 minuty

Úkol: maximální počet cviků stanoveným způsobem.

Popis: ze stoje spatného přes dřep do lehu na břiše, zvednout ruce z podložky, přejít zpět opět přes dřep do stoje spatného, dále se pokračuje přes dřep do lehu na napřímená záda, ruce se dotknou podložky podél těla a zpět přes sed a dřep do stoje spatného. Za každý přechod do stoje spatného je počítáno jedno provedení cviku.

Ověřovaná schopnost: silově-obratnostní vytrvalost svalů fázických i posturálních.

Pro splnění testu je třeba dosáhnout minimálního počtu cviků 18 a více.

Test č. 4 - běh na 1000 m - ověřovaná schopnost střednědobé vytrvalosti

Úkol: uběhnout vzdálenost 1000 m v co nejkratším čase.

Pro splnění testu je třeba dosáhnout času: 5:15 min. a méně.


Pro splnění je nutné v každém testu získat minimálně 4 body, v celkovém součtu je nutné získat minimálně 36 bodů. Vytvořeno 31.5.2023 10:53:31 - aktualizováno 13.7.2023 13:34:23 | přečteno 1146x | František Adámek
load