Šróda (Polsko)

s_Sroda_kolegiata.jpg

2023 - Návštěva z partnerské Šródy a také ze Srbska - šachový a fotbalový turnaj, Noc kostelů, návštěva radnice a kulturní program v Národním domě

2019 a 2020 - akce v rámci partnerských měst neproběhly

2018:

V posledním období se našemu městu daří zdárně rozvíjet kontakty s prostějovskými družebními městy, především s polskou Środou. Dávno nejde již jen o kontakty představitelů měst či policistů, ale díky těmto vazbám dochází k vzájemnému poznávání občanů zapojujících se do sportovních i spolkových aktivit. Naposledy tak do našeho města přijeli zástupci místní šachové školy ve Środě. Sedmičlennou delegaci tvořili také tři zástupci nejmladší generace. K radním środského okresu Wiesławě Strugarekové a Dariuszovi Węcławiakovi se tak přidal ředitel šachové školy Ireneusz Nowak se svými mladými svěřenci Marcinem Ratajczakem, Janem Skrzypińskim a Vanessou Węcławiakovou. Pravidelnou návštěvnicí Prostějova je Anna Zięteková, inspektorka v oddělení osvěty, kultury a sociálních věcí. Polská výprava přijela na víkend v pátek 25. května večer a ubytovala se v penzionu U kola na Dolní ulici. O jejich pobyt v Prostějově se staral náměstek primátorky Pavel Smetana a radní Jana Halvadžievová, s nimiž strávili polští přátelé večer u dobrého jídla a pití. Protože o tomto víkendu probíhala také v Prostějově Noc kostelů, po večeři ještě následovala s Pavlem Smetanou obchůzka po těchto sakrálních památkách. V sobotu od osmi hodin se pak všichni zúčastnili šachového turnaje Chess Prostějov 2018 Open, do nějž aktivně zasáhli čtyři polští šachisté. Den v zámku i podzámčí příjemně uběhl až do 15 hodin, kdy proběhlo vyhlášení výsledků. Ceny předal ředitel turnaje Pavel Navrátil a Pavel Smetana. Právě Jan Skrzypiński se stal vítězem v kategorii do 15 let. Potom následovalo posezení u zmrzliny, prohlídka prostějovské radnice včetně věže a posezení na nejnovější naší atrakci, lavičce u Jiřího Wolkera. Že má Prostějov krásné okolí, zjistili naši hosté v Plumlově při prohlídce plumlovského zámku a procházce kolem přehrady. V neděli ráno jsme se po další vydařené návštěvě našich polských přátel rozloučili. Po členkách organizací pomáhajících ženám s diagnózou karcinomu a zimních otužilcích je družba mistrů šachových polí třetím počinkem v rozvíjení kontaktů občanů Prostějova a Środy.

Jana Halvadžievová, radní, Pavel Smetana, náměstek primátorky


2017: Spolupráce s polskou Šródou se prohlubuje:

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/spoluprace-s-polskym-mestem-roda-wielkopolska-se-prohlubuje.html2016: Třetí díl společné výstavy se konal za velkého zájmu veřejnosti ve slovenských Vysokých Tatrách

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/prostejov-se-prezentoval-v-tatrach.html

2016: Druhý díl putovní výstavy - Den partnerských měst - proběhl na hody v Prostějově. Informace naleznete zde:

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/lide-ochutnali-neco-ze-srody-a-vysokych-tater.html

2016: Město Prostějov připravuje společně se Šródou a Vysokými Tatrami putovní výstavu všech tří měst. První setkání proběhlo na přelomu června a července ve Šródě.

Informace naleznete zde:

https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/prostejov-se-prezentoval-ve-srode.html


Město Prostějov navázalo partnerskou spolupráci s polskou Šródou v roce 2005, když partnerství schválilo Zastupitelstvo města Prostějova. Spolupráce funguje na bázi výměny studentů, zejména Gymnázia Jiřího Wolkera a Lycea ve Šródě, výměně učitelů těchto škol, návštěvách handicapovaných dětí na festivalu znevýhodněných ve Šródě a vzájemných návštěvách zástupců obou měst na folklorních, kulturních i sportovních akcích.

Polská delegace přijela na oslavy 100 let radnice

Slavnostní představení Prodané nevěsty konané dne 5. června 2014 při příležitosti oslav stého výročí dokončení stavby Nové prostějovské radnice zhlédla také delegace z partnerské polské Šródy. "S našimi partnery jsme se setkali ještě další den dopoledne, kdy si prohlédli radnici a poseděli v přátelské atmosféře s vedením města," uvedla náměstkyně Ivana Hemerková.

Poláci přijeli ochutnat naši vodu

Ve čtvrtek 25. dubna bylo na prostějovském VaKu a na ČOVce poměrně rušno. Sedmičlenná delegace z partnerského polského města Šróda v doprovodu náměstkyně Ivany Hemerkové a prvního náměstka Jiřího Pospíšila zavítala do budovy Vodovodů a kanalizací a následně na čistírnu odpadních vod v Kralickém háji.

„Oslovili nás partneři ze Šródy s námětem uspořádat diskusi na téma kvalita pitné vody, hospodaření s vodou a problematika odpadních vod. Při vzájemné výměně zkušeností jsme zjistili, že problémy u nás i v Polsku jsou podobné, a to zejména majetkoprávní. Jde například o budování nových vodovodních sítí přes pozemky, které nejsou v majetku obce a jak lze tyto případy konkrétně řešit,“ líčí 1. náměstek Jiří Pospíšil.

Ani otázka kvality vody z kohoutku nezůstala stranou. „Nechali jsme anonymně otestovat balené vody zakoupené v jednom ze supermarketů v Prostějově a naši kohoutkovou vodu v laboratoři. Před naší obyčejnou prostějovskou vodou z vodovodu se umístila pouze jedna kojenecká voda. To je myslím pro občany dostatečná záruka kvality a důvod, proč zbytečně neutrácet za předraženou balenou vodu,“ prohlásil ředitel společnosti VaK Prostějov Pavel Řepka.

Delegace si prohlédla dispečink VaKu a poté i areál čistírny odpadních vod. Nechyběla ani návštěva obřadní síně radnice a prostor Národního domu. „Bylo to velmi milé a přátelské setkání a naši polští hosté se velmi pochvalně vyjádřili jak o plodné diskusi, tak o celém programu, který jsme pro ně připravili,“ uzavřela náměstkyně Ivana Hemerková.

s_cov-polaci2-web.jpg, obrázek se otevře v novém okněs_cov-polaci3-web.jpg, obrázek se otevře v novém okně

Návštěva z partnerského města Šróda

Začátkem června 2007 navštívila město Prostějov tříčlenná delegace z partnerského města Šróda v Polsku. Starosta Prostějova. Jan Tesař a starosta šródské oblasti Piotr Piekarski potvrdili, že spolupráce navázaná v minulém volebním období bude pokračovat. „Nechceme naše partnerství nějakým direktivním způsobem určovat, spíše by mělo jít o podporu aktivit, tak zvaně zezdola. Tedy o podporu setkávání a výměny studentů, budeme hledat i cesty, jak podpořit spolupráci kulturních a sportovních organizací nebo možná spolupráci spolků zabývajících se historií,“ naznačil starosta Jan Tesař. Právě stejným způsobem se partnerství obou měst zrodilo. Střední škola - Lyceum v polské Šródě navázalo kontakty s Gymnáziem Jiřího Wolkera v Prostějově. Spolupráci později zastřešila obě města.

Hosté si v průběhu návštěvy prohlédli prostějovskou radnici, secesní Národní dům, památky v centru města a také se zúčastnili slavnostního zahájení jubilejního 50.ročníku Wolkrova Prostějova. „Při neformální besedě se polští partneři zajímali i o náš nový Aquapark Koupelky. Komplex je zajímal natolik, že se ještě před odjezdem zašli do oddechového centra podívat. Starosta Piekarski dokonce tvrdil, že by do Prostějova přijel na pár dní na dovolenou, aby mohl otestovat všechny atrakce a sportoviště v aquaparku,“ zakončil místostarosta Pavel Drmola, který se hostům po celé tři dny věnoval. Ještě do konce roku by zástupci města Prostějova chtěli navštívit polskou Šródu a podepsat deklaraci o spolupráci. Města se pokusí najít rámec další spolupráce a zprostředkovávat kontakty organizacím na obou stranách.

s_navsteva-7-mala.jpg, obrázek se otevře v novém okně

Hosté z Polska navštívili zahájení Wolkrova Prostějova

Ve dnech 6. – 7. června 2008 vyjeli zástupci města do partnerské polské Šród

„Kontakty se Šródou navázalo v první fázi Gymnázium Jiřího Wolkera, které spolupracovalo na společném projektu s Lyceem ze Šródy. My jsme pak jejich kontakty zaštítili a dostali se do pozice jakéhosi patrona, který podporuje vzájemná setkání nejen finančně, ale i po úřední linii. Společně s představiteli powiatu, což je něco jako obdoba našeho okresu, a města Šróda hledáme témata, která nás vzájemně obohatí. Spolupráce je navíc tím cennější, že byla navázána spontánně, mezi školami. Zástupci Šródy nás navštívili v loňském roce při příležitosti padesátého, jubilejního Wolkerova Prostějova, a my jsme jim letos návštěvu opětovali. Tím, že jsme si blízcí i díky minimálním jazykovým bariérám, jsou naše setkání bezprostřednější. Během dvou dní jsme si vyměnili také zkušenosti z oblasti komunální politiky, problematiky měst a obcí a přístupu k finančním zdrojům Evropské unie. Pro příští rok pak chystáme malý společný projekt, který by mohl být představen zhruba v období 52. Wolkerova Prostějova,“ vysvětlil okolnosti i vývoj spolupráce Prostějova s polskou Šródou místostarosta Pavel Drmola.

Vytvořeno 3.7.2014 16:12:31 - aktualizováno 29.12.2020 10:48:02 | přečteno 2541x | Richard Sedlák
load