Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 116. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 116. schůze Rady města Prostějova

konané 19. 10. 2006

Usnesení z 116. schůze Rady města Prostějova, konané 19. 10. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 116. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 19. 10. 2006 a pověřuje Boženu Sekaninovou, místostarostku města, ověřením zápisu.

2. Poskytnutí peněžních odměn za vítězství v soutěži o nejlepší květinovou výzdobu ve městě

Usnesení č. 7466:

Rada města Prostějova po projednání

a) s c h v a l u j e

poskytnutí peněžních odměn za vítězství v soutěži o nejkrásnější květinovou výzdobu ve městě výhercům dle důvodové zprávy,

b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5492

12 500,00

(zvýšení položky dary obyvatelstvu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

10

6171

5139

1003

12 500,00

(snížení položky nákup propagačních materiálů)

3. Návrh uzavření nájemních smluv

Usnesení č. 7467:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemních smluv se žadateli uvedenými v důvodové zprávě.

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                Božena Sekaninová, v. r. 

starosta města Prostějova                                                                                   místostarostka města Prostějova

Prostějov 19. 10. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:40:42 | přečteno 219x | Věra Krejčí
load