Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2006 > Usnesení z 94. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 94. schůze Rady města Prostějova

konané 20. 2. 2006

Usnesení z 94. schůze Rady města Prostějova, konané 20. 2. 2006

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 94. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 20. 2. 2006 a pověřuje Bc. Aloise Mačáka, místostarostu města ověřením zápisu.

 

2. Schválení vyřazení majetku Městské policie Prostějov

Usnesení č. 6690:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

1. vyřazení majetku - služebních psů jménem Chucky ev. č. 0124/2004 a jménem Argo ev. č. 0124/2003,

2. uzavření kupních smluv mezi městem Prostějovem jako prodávajícím a Českou republikou – Vězeňskou službou České republiky se sídlem Soudní č. 1672/1a, Praha 4, PSC 140 67, organizační jednotka: Vězeňská služba České republiky, Vazební věznice v Olomouci, Švermova 2, P.O.BOX 84, 771 57 Olomouc, IČO 00212423 jako kupujícím, kterými město prodává 2 služební psy Chucky a Argo, plemeno Německý ovčák za celkovou kupní cenu ve výši 27.000 Kč dle předložených návrhů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                Bc. Alois Mačák, v. r. 

starosta města Prostějova                                                                                    místostarosta města Prostějova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostějov 20. 2. 2006

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:38:39 | přečteno 429x | Věra Krejčí
load