Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2007 > Usnesení z 16. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 16. schůze Rady města Prostějova

konané 26. 6. 2007

Usnesení z 16. schůze Rady města Prostějova, konané 26. 6. 2007

 

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 7526:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 16. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 26. 6. 2007 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

 

2. Schválení zahraniční pracovní cesty

Usnesení č. 7527:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

účast Miroslava Pišťáka, místostarosty města Prostějova, na zahraniční pracovní cestě na Slovensko ve dnech 29. – 30. 6. 2007 včetně výplaty kapesného v maximální výši.

 

3. ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (lázně, kotelna technologie, střecha)

Usnesení č. 7528:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

62000000

1 830 000

Lázně, kotelna technologie, střecha

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

1 830 000

Rezerva RMP

 

4. ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Olomoucká ulice - most)

Usnesení č. 7529:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

123000000

571 227

Olomoucká ulice – pěší a cyklistická komunikace

60

2212

6359

123000000

1 464 000

Olomoucká ulice – most - příspěvek

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

2 035 227

Rezerva RMP

 

5. ROZOP kapitoly 60 – rozvoj a investice (Sportcentrum)

Usnesení č. 7530:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3412

6121

54000000

3 000 000

Sportcentrum IV. etapa

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

707100

3 000 000

Rezerva RMP

 

6.1 Projednání pořízení IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov

Usnesení č.7531:

Rada města Prostějova po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova odložit projednání pořízení IV. změny územního plánu sídelního útvaru Prostějov na zasedání zastupitelstva dne 18. září 2007.

 

 

  

 

Ing. Jan Tesař, v. r.                                                                                                                               Miroslav Pišťák, v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                                   místostarosta města Prostějova

  

Prostějov 26. 6. 2007

Zpracovala: Věra Krejčí

 

Vytvořeno 7.7.2009 10:37:01 | přečteno 234x | Věra Krejčí
load