Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2008 > Usnesení z 45. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 45. schůze Rady města Prostějova

konané 1. 9. 2008

Usnesení z 45. schůze Rady města Prostějova, konané 1. 9. 2008

 

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 8760:

Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e

program své 45. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 1. 9. 2008 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

 

2. Zadání veřejné zakázky – Okružní křižovatka Určická - Okružní

Usnesení č. 8761:

Rada města Prostějova po projednání

r o z h o d l a

zadat veřejnou zakázku „Okružní křižovatka Určická - Okružní“ společnosti Skanska DS, a. s. se sídlem Bohunická 133/50, 619 00, Brno.

  

Ing. Jan T e s a ř  , v. r.                                                                                                                     Miroslav P i š ť á k ,  v. r.

starosta města Prostějova                                                                                                             místostarosta města Prostějova

 

Prostějov 1. 9. 2008

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.7.2009 10:34:52 | přečteno 236x | Věra Krejčí
load