Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 71. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 71. schůze Rady města Prostějova

konané 13. 10. 2009

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 9941:
Rada města Prostějova po projednání

s c h v a l u j e
program své 71. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 13. 10. 2009 a pověřuje Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Veřejná finanční podpora

Usnesení č. 9942:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70
1. ve výši 20.000,-- Kč Muzeu Prostějovska v Prostějově, nám. T.G.Masaryka 2, IČ 00091405 (poř. č. žádosti 134)
- na zpracování knižní publikace „Sametová revoluce v Prostějově“
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009
2. ve výši 5.000,-- Kč Ing. Bohumilu Moudrému, IČ 404 35 644 (poř. číslo žádosti 112)
- na podporu konání dětské pěvecké soutěže
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3319

5339

 

 

 

20 000

 

(neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím) Muzeum Prostějovska v Prostějově

 

20

3319

5212

 

 

 

5 000

 

(neinvestiční transfery nefin. podnikatelským subjektům – fyzickým osobám) Ing. Moudrý

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

25 000

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené – nerozdělená VFP)

c) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 20.000,-- Kč poř. číslo žádosti neuvedeno)
- na účast na mistrovství světa v aerobiku
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009

d) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5493

 

 

 

20 000

 

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

20 000

 

(nerozdělená VFP)

3. Zadání veřejné zakázky – „Rekonstrukce ZŠ Husovo nám. pro potřeby UTB Zlín, II.etapa“
Usnesení č. 9943:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce ZŠ Husovo nám. pro potřeby UTB Zlín, II.etapa“ společnosti Radekov, spol. s r.o., U Trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČ: 41035933.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                      Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                                  místostarosta města Prostějova

Prostějov 13. 10. 2009

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 23.10.2009 9:45:54 | přečteno 235x | Věra Krejčí
load