Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 74. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 74. schůze Rady města Prostějova

konané 10. 11. 2009

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 90009:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 74. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 10. 11. 2009,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Rekonstrukce silnice III/0462 – Žešov)
Usnesení č. 90010:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2212

6121

 

 

278000000

300 000

Rekonstrukce silnice III/0462 - Žešov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

300 000

Rezerva RMP


3. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (autobusové zastávky – Janáčkova ulice)
Usnesení č. 90011:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

188000000

1 688 650

Autobusové zastávky – Janáčkova ulice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5901

 

 

707100

1 688 650

Rezerva RMP


4. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (PD parkoviště Sídliště svobody - blok 1)
Usnesení č. 90012:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

2219

6121

 

 

288000000

60 000

PD parkoviště Sídliště svobody - blok 1

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6119

 

 

93000000

60 000

Studie, záměry a plány bez jmenovitého určení

 


5. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ZUŠ Prostějov - budova Vápenice 3)
Usnesení č. 90013:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

3231

5171

 

 

600400

108 555

ZUŠ Prostějov, Vápenice 3 – oprava sociálního zařízení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

60

6409

5901

 

 

607600

108 555

Rezerva na havarijní a škodní události


6. Veřejná finanční podpora – Obchodní akademie
Usnesení č. 90014:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 10.000,-- Kč Obchodní akademii Prostějov, Palackého tř. 18, IČ 479 22 117 (poř. č. žádosti 274)
- na oslavy 115. výročí založení Obchodní akademie Prostějov (tisk almanachu, propagaci, spotřební materiál)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3299

5339

 

 

 

10 000,--

 

(neinvest. příspěvky ostatním příspěv.organizacím – Obchodní akademie - 115. výročí)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

10 000,--

 

(ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP)


7. Veřejná finanční podpora – Biatlon klub Prostějov
Usnesení č. 90015:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 15.000,-- Kč Biatlon klubu Prostějov - ČSB, Čehovice 23, 798 21 Bedihošť, IČ 440 53 436 (poř. č. žádosti 234)
- na podporu činnosti klubu (nákup zbraní)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2009
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5222

 

 

 

15 000

 

(neinvestiční transfery občanským sdružením) Biatlon klub Prostějov

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

15 000

 

(nerozdělená VFP)

 


8. Veřejná finanční podpora
Usnesení č. 90016:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
a) poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 10.000,-- Kč (poř. č. žádosti 277)
- na přípravu na přeplavbu kanálu La Manche (doprava)
- jedná se o nenávratnou veřejnou finanční podporu
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2010
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

20

3419

5493

 

 

 

10 000

 

(účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

70

6409

5909

 

 

708000

10 000

 

(nerozdělená VFP)

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                    Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova             místostarosta města Prostějova

Prostějov 10. 11. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 23.11.2009 14:42:42 | přečteno 210x | Věra Krejčí
load