Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2009 > Usnesení z 78. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 78. schůze Rady města Prostějova

konané 7. 12. 2009

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 90135:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 78. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 7. 12. 2009,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Zadání veřejné zakázky – „Místní komunikace Určická – Krasická“
Usnesení č. 90136:
Rada města Prostějova po projednání
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku „Místní komunikace Určická – Krasická“ společnosti INSTA CZ, s.r.o., se sídlem Jeremenkova 1142/42 , 772 00, Olomouc – Hodolany, IČ 25374311.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                     Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                              místostarosta města Prostějova

Prostějov 7. 12. 2009
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.1.2010 8:15:06 | přečteno 189x | Věra Krejčí
load