Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení z 5. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 5. schůze Rady města Prostějova

konané 21. 12. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1-1048:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 5. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 21. 12. 2010,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Zadání veřejné zakázky – „Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulicích Sladkovského a Martinákova, Prostějov“
Usnesení č. 1-1049:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
zadat veřejnou zakázku „Rekonstrukce přednádražního prostoru v ulicích Sladkovského a Martinákova, Prostějov“ společnosti Skanska a.s., Líbalova 1/2348, Praha 4, IČ 26271303.3. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova – Návrhová část Strategického plánu
Usnesení č. 1-1050:
Rada města Prostějova, jako Řídící skupina procesu aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova,
b e r e n a v ě d o m í
návrhovou část aktualizace Strategického plánu rozvoje města Prostějova, obsaženou v příloze materiálu.4. Dar výherci v tombole na XXI. Tradičním městském plese
Usnesení č. 1-1051:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
darování obrazu Dimitrije Kadrnožky – Léto, v ceně 5.259 Kč vylosovanému výherci v tombole na XXI. Tradičním městském plese, který se uskuteční dne 7. ledna 2011v prostorách Národního domu.


Miroslav P i š ť á k , v. r.                              Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r.
starosta města Prostějova                         místostarosta města Prostějova

Prostějov 21. 12. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 7.1.2011 8:57:22 | přečteno 208x | Věra Krejčí
load