Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení z 86. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 86. schůze Rady města Prostějova

konané 1. 3. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1178:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 86. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 1. 3. 2010,
p o v ě ř u j e
Ing. Pavla Drmolu, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Zadání veřejné zakázky – EÚO na ZŠ E. Valenty (doplnění usnesení č. 1175 z 85. schůze rady, konané 23. 2. 2010)
Usnesení č. 1179:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
komisi pro posouzení kvalifikace zájemců v rámci veřejné zakázky „EÚO na ZŠ E.Valenty“ ve složení Cyrnerová Lenka, Bc. Vrbková Lucie a Kosíková Lenka, zástupci fy RTS, a. s., Brno, IČO 25533843, která je pověřena organizací výše uvedené zakázky,
p o v ě ř u j e
Ing. Jana Tesaře, starostu města, jmenováním členů uvedené komise.

 

Miroslav P i š ť á k , v. r.                             Ing. Pavel D r m o l a , v. r.
místostarosta v zastoupení                       místostarosta města
starosty města Prostějova

Prostějov 1. 3. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 10.3.2010 13:00:06 | přečteno 375x | Věra Krejčí
load