Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení ze 104. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 104. schůze Rady města Prostějova

konané 6. 10. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1835:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 104. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 6. 10. 2010,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Valná hromada obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o.
Usnesení č. 1836:
Rada města Prostějova při rozhodování jediného společníka v působnosti valné hromady obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o., IČ: 26 25 98 93 se sídlem Křížkovského 36/7, Prostějov, PSČ 796 01

1. b e r e n a v ě d o m í
písemné odstoupení (rezignaci) Ing. Vladimíra Průši na funkci jednatele a ředitele obchodní společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., doručené jedinému společníku městu Prostějovu dne 6. 10. 2010,

2. s c h v a l u j e
na žádost Ing. Vladimíra Průši zánik výkonu jeho funkce jednatele a ředitele společnosti Domovní správa Prostějov, s.r.o. ke dni 31. 10. 2010.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                             Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                                      místostarosta města Prostějova

Prostějov 6. 10. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 11.11.2010 8:04:24 | přečteno 205x | Věra Krejčí
load