Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2010 > Usnesení ze 106. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 106. schůze Rady města Prostějova

konané 1. 11. 2010

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 1882:
Rada města Prostějova po projednání
s c h v a l u j e
program své 106. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 1. 11. 2010,
p o v ě ř u j e
Miroslava Pišťáka, místostarostu města, ověřením zápisu.

2. Rezignace Ing. Zuzany Ochmanové na mandát členky Zastupitelstva města Prostějova
Usnesení č. 1883:
Rada města Prostějova po projednání
I. b e r e n a v ě d o m í
rezignaci Ing. Zuzany Ochmanové na mandát členky Zastupitelstva města Prostějova ze dne 27. 10. 2010,
II. o s v ě d č u j e ,
že členem Zastupitelstva města Prostějova se dnem 28. 10. 2010 stal Ing. Aleš Matyášek.

Ing. Jan T e s a ř , v. r.                                              Miroslav P i š ť á k , v. r.
starosta města Prostějova                                       místostarosta města Prostějova

Prostějov 1. 11. 2010
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 11.11.2010 8:23:00 | přečteno 297x | Věra Krejčí
load