Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2011 > Usnesení ze 16. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 16. schůze Rady města Prostějova

konané 17. 5. 2011

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 0432:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 16. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 17. 5. 2011,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, místostarostu města, ověřením zápisu.

2.1 Veřejná finanční podpora - sociální oblast (N.C.A. o.s., Olomouc)
Usnesení č. 0433:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2011 z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70 ve výši 25.000,-- Kč N.C.A. o.s., hala č. 99a, areál letiště, Olomouc - Neředín, IČ 228 62 331, (pořadové č. žádosti 71)
- na akci Nebe pro handicapované děti a Dětský den – pronájem letounu pro seznamovací lety, pronájem speciálního autobusu pro přepravu postižených dětí,
- ve smlouvě o poskytnutí VFP bude uvedena podmínka, že finanční prostředky budou použity pro účast dětí z města Prostějova,
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2011
b) rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

21

4359

5222

     

25.000,00

zvýšení položky 5222 – neinvestiční transfery občanským sdružením (VFP – N.C.A.)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

   

708000

25.000,00

snížení položky 5909 - ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - nerozdělená VFP


2.2 Veřejná finanční podpora - oblast sportu (Dropzone Prostějov, JUMP-TANDEM, s. r. o.)
Usnesení č. 0434:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
a) poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z prostředků nerozdělené veřejné finanční podpory v kapitole 70
1. ve výši 20.000,-- Kč Dropzone Prostějov, Hvozdec 55, Veverská Bítýška, IČ 228 17 930 (poř. č. žádosti 70)
- na Mezinárodní setkání parašutistů „Týden sportu“ (pronájmy, lékařská služba)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2011
2. ve výši 20.000,-- Kč JUMP-TANDEM s. r. o., Příkop 1, Brno, IČ 277 05 587 (poř. č. žádosti 69)
- na Mezinárodní parašutistické setkání „Prostějovské nebe“ (pronájem letounů a vrtulníku pro výsadky)
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 30. 9. 2011
b) rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

20

3419

5213

 

 

 

20.000,--

(zvýšení položky 5213 – JUMP-TANDEM s. r. o. – Prostějovské nebe)

20

3419

5222

 

 

 

20.000,--

(zvýšení položky 5222 – Dropzone Prostějov – akce v parašutismu)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

5909

 

 

708000

40.000,--

(snížení položky 5909 – nerozdělená veřejná finanční podpora)


Miroslav P i š ť á k , v. r.                        Mgr. Jiří P o s p í š i l , v. r.
starosta města Prostějova                  místostarosta města Prostějova

Prostějov 17. 5. 2011

Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 31.5.2011 10:25:28 | přečteno 263x | Věra Krejčí
load