Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení ze 48. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 48. schůze Rady města Prostějova

konané 7.6.2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2478:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 48. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 7.6.2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Schválení výjimky z Obecně závazné vyhlášky č. 5/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Usnesení č. 2479:
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 5/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností TK Plus, s. r. o., Za Kosteleckou ul. 51 Prostějov dne 8.6.2012 do 24:00 hod. při slavnostním večeru v rámci tenisového turnaje „UniCredit Czech Open 2012“.Miroslav P i š ť á k v.r.                                                 Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                       1. náměstek primátora
                                                                                       města Prostějova

Prostějov 07.06.2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 4.9.2012 13:44:01 | přečteno 230x | Richard Sedlák
load