Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2012 > Usnesení ze 61. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 61. schůze Rady města Prostějova

konané 6.11.2012

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 2825:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 61. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 6.11.2012,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Žádost společnosti SUDOP, projektanta zakázky ŘSD akce „R46 Prostějov“, o zvážení, zda požadovaná data z GIS MMPv skutečně podléhají zpoplatnění
Usnesení č. 2826:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
o bezplatném poskytnutí dat z GIS společnosti SUDOP v rozsahu nezbytném pro realizaci zakázky Ředitelství silnic a dálnic ČR (napojení města Prostějova na rychlostní komunikaci R46 v oblasti ulice Dolní, Kralická, Kojetínská).

Miroslav P i š ť á k v.r.                              Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                     1. náměstek primátora

Prostějov 6.11.2012
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 12.11.2012 8:18:37 | přečteno 199x | Věra Krejčí
load