Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení z 87. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 87. schůze Rady města Prostějova

konané 16.9.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3663:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 87. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 16.9.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Udělení výjimky z OZV č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Usnesení č. 3664:
Rada města Prostějova
u d ě l u j e
výjimku z Obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 12/2009 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností společnosti Mubea IT Spring Wire, s. r. o., Dolní 100, 797 11 Prostějov při pořádání hudební produkce, která bude probíhat na firemním pozemku provozovny společnosti na adrese U spalovny 4436 v Prostějově dne 21.9.2013 do 24:00 hod.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                             Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                   1. náměstek primátora

Prostějov 16.9.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

 

Vytvořeno 1.10.2013 9:32:33 | přečteno 210x | Věra Krejčí
load