Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení z 92. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 92. schůze Rady města Prostějova

konané 6.11.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3819:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 92. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 6.11.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Oprava části komunikace ulice Svatoplukova a Českobratrská a oprava osvětlení přechodu pro chodce na ulici Vrahovická)
Usnesení č. 3820:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

5171

 

 

0600000000000

760 000

Oprava části komunikace ulice Svatoplukova a Českobratrská a oprava osvětlení přechodu pro chodce na ulici Vrahovická

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

 

 

0700000707100

760 000

Rezerva RMP


Miroslav P i š ť á k v.r.                                                    Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                           1. náměstek primátora

Prostějov 6.11.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 6.12.2013 8:17:49 | přečteno 180x | Věra Krejčí
load