Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení z 98. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 98. schůze Rady města Prostějova

konané 17.12.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3967:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 98. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 17.12.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Rozpočtové opatření kapitoly 20 – školství, kultura a sport
Usnesení č. 3968:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0020

003319

6129

 

 

0200000000000

7.000,-

 

(zvýšení položky 6129 – vyplacení odměn autorům publikace Sto let prostějovské radnice)

- snižuje rozpočet výdajů

 

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

 

0014

003319

6129

 

 

0140000000000

7.000,-

 

(snížení položky 6129 – vyplacení odměn členům redakční rady publikace Sto let prostějovské radnice)

3. Zapůjčení uměleckých děl z depozitáře statutárního města Prostějova na výstavu k výročí 100 let radnice v prostorách Národního domu – promenoár divadla
Usnesení č. 3969:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
zapůjčení 13 kusů uměleckých děl z depozitáře Statutárního města Prostějova dle fotodokumentace v důvodové zprávě.

4. Dar výherci v tombole – městský ples
Usnesení č. 3970:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
darování obrazu Ladislava Hodného „Krajina“, v ceně 6 000,- Kč vylosovanému výherci v tombole
na XXIV. Tradičním městském plese, který se uskuteční dne 10. ledna 2014 v prostorách Národního domu.Miroslav P i š ť á k v.r.                                                 Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                       1. náměstek primátora

Prostějov 17.12.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 9.1.2014 10:54:37 | přečteno 246x | Věra Krejčí
load