Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení z 99. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 99. schůze Rady města Prostějova

konané 23.12.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3971:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 99. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 23.12.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů
ORP“
Usnesení č. 3972:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s poskytnutím prostor, zařízení a prostředků města Prostějova, nezbytných pro výkon práce zaměstnanců Ing. Kamila Janečka a Mgr. Miroslavy Neckařové ve prospěch projektu „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů ORP“, jehož nositelem je Svaz měst a obcí ČR, se sídlem 5. května 1640/65, Praha se smluvním partnerem městem Němčice nad Hanou, a to po dobu trvání projektu.
Miroslav P i š ť á k v.r.                                  Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                         1. náměstek primátora

Prostějov 23.12.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 9.1.2014 10:56:34 | přečteno 212x | Věra Krejčí
load