Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2013 > Usnesení ze 75. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 75. schůze Rady města Prostějova

konané 7.5.2013

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 3355:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 75. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 7.5.2013,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Schválení Memoranda o spolupráci a společném postupu při přípravě na čerpání dotací v plánovacím období EU 2014 – 2020
Usnesení č. 3356:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s podáním návrhu na ustanovení a jmenování Mgr. Jiřího Pospíšila, 1.náměstka primátora jako zástupce Statutárního města Prostějova v řídícím týmu v souvislosti s přijetím „Memoranda o spolupráci a společném postupu při přípravě na čerpání dotací v plánovacím období EU 2014 – 2020“ smluvními stranami, a to Statutárním městem Olomouc, Statutárním městem Přerov a Statutárním městem Prostějov.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                         Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                                1. náměstek primátora

Prostějov 7.5.2013
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 10.5.2013 10:40:55 | přečteno 227x | Věra Krejčí
load