Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 104. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 104. schůze Rady města Prostějova

konané 18.2.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4147:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 104. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 18.2.2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Žádost o výpůjčku uměleckého díla
Usnesení č. 4148:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
výpůjčku uměleckého díla od autora Jana Šafaříka, a to obrazu Trhovkyně, inv. číslo MPV005435, pořizovací cena 40.000 Kč, Muzeu a galerii v Prostějově, příspěvkové organizaci, se sídlem nám. T.G.Masaryka 21/2, 796 01 Prostějov, IČ: 00091405, za účelem jeho vystavení v rámci výstavy „Jan Šafařík - nezvěstný malíř velkého talentu“, na dobu určitou od 18.02.2014 do 11.04.2014, za podmínek uvedených ve smlouvě o výpůjčce, která je přílohou materiálu.

Miroslav P i š ť á k v.r.                                        Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                              1. náměstek primátora

Prostějov 18.2:2014
Zpracovala: Věra Krejčí

 

Vytvořeno 19.2.2014 10:55:57 | přečteno 482x | Věra Krejčí
load