Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2014 > Usnesení ze 106. schůze Rady města Prostějova

Usnesení ze 106. schůze Rady města Prostějova

konané 17.3.2014

 

1. Zahájení, schválení programu
Usnesení č. 4205:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 106. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 17.3.2014,
p o v ě ř u j e
Mgr. Jiřího Pospíšila, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

2. Schválení projektového námětu a podání žádosti o dotaci na projekt „Stezka zdraví biokoridorem Hloučela“
Usnesení č. 4206.
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
I. žádost o dotaci na realizaci projektu „Stezka zdraví biokoridorem Hloučela“ a její předložení v rámci 52. výzvy Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava;
II. v případě získání finanční podpory projektu z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava spolufinancování realizace projektu z vlastních zdrojů a zajištění udržitelnosti projektu.

Miroslav P i š ť á k v.r.                             Mgr. Jiří P o s p í š i l v.r.
primátor města Prostějova                   1. náměstek primátora

Prostějov 17.3.2014
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 15.4.2014 6:51:41 | přečteno 440x | Věra Krejčí
load