Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Usnesení z 29. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 29. schůze Rady města Prostějova

konané 2.12.2015

ikona souboruKe stažení: Zápis z 29. Schůze Rady města Prostějova

K bodu 1. Zahájení, schválení  programu

Schváleno usnesení č. 51063:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 29. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 2.12.2015,

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu 2. Návrh obecně závazné vyhlášky města Požární řád města

Schváleno usnesení číslo 51064:

Rada města Prostějova

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Prostějova vydat Obecně závaznou vyhlášku města Požární řád města Prostějova dle předloženého návrhu.

 

K bodu 3. Žádost o souhlas s bezúplatným pronájmem tělocvičny Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2

Schváleno usnesení číslo 51065:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

poskytnutí bezúplatného pronájmu tělocvičny Reálného gymnázia a základní školy města Prostějova, Studentská ul. 2 na charitativní akci „Florbal 2015“ pořádanou dne 3. 12. 2015 od 8:00 do 15:00 hodin 102. průzkumným praporem Karla Palečka.RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorkyProstějov 2.12.2015

Zpracovala: Věra Krejčí

 

Vytvořeno 7.12.2015 8:44:53 | přečteno 426x | Anna Kajlíková
load