Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2015 > Výpis z 5. schůze Rady města Prostějova

Výpis z 5. schůze Rady města Prostějova

konané 20.1.2015

1. Zahájení, schválení programu

Usnesení č. 5020:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
program své 5. schůze, konané dne 20.1.2015, jak byl uveden na pozvánce a s rozšířením o materiály:
3.2 Dodatek č. 3 ke smlouvě 10.6 uzavřené podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v platném znění (smlouva ze dne 25. 11. 2013 na zajištění a poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu pro Statutární město Prostějov)
3.3 Žádost společnosti HORSTAV Olomouc spol. s r.o., projektanta zakázky “II/150 Prostějov - Přerov“, o poskytnutí dat z GIS MMPv zdarma
3.4 Veřejná zakázka „EÚO na prostějovských mateřských školách (MŠ Smetanova, MŠ Moravská, MŠ Fanderlíkova)“ – návrh na rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky
3.5 Návrh kulturních, společenských a sportovních akcí k 625. výročí udělení výsady prvního výročního trhu městu – povýšení Prostějova na město
17.13 Ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2010/50/391 ze dne 20.12.2010 výpovědí
bod 15.2 je rozšířen o materiály:
15.2.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Jezdecká kasárna - převod položek)
15.2.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ND, zámek - převod položek)
15.2.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Okna a fasáda - převod položek)
15.2.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Památky – převod položek)
15.2.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Arkády městský hřbitov - převod položek)
15.2.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace - převod položek)
15.2.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zeleň - převod položek)
15.2.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce
– osvětlení)
p o v ě ř u j e
RNDr. Alenu Raškovou, 1. náměstkyni primátora, ověřením zápisu.

2. Přehled úkolů ze schůzí rady a informace o plnění ke dni 20.1.2015
Usnesení č. 5021:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
informace o plnění svých usnesení ke dni 20.1.2015 bez připomínek.

3. Záležitosti komisí rady
Nebyly schváleny návrhy jmenovat členy:
1. Komise sportovní Mgr. Zdeňka Rajtra
2. Komise výstavby Ing. Jakuba Švece, Ing. Jana Naiclera, Tomáše Blumensteina
3. Komise školské Mgr. Františka Švece, Mgr. Zdeňka Rajtra
4. Komise pro dopravu Ing. Františka Filouše, Ing. Evu Ševčíkovou, Ing. Michala Drozda, Julia Juhásze
5. Komise pro kulturu a cestovní ruch Radka Páleníka, Ing. Františka Filouše, Bc. Tomáše Zlámala, Miroslava Hasu Jana Wallu, Miladu Tomčiákovou, Miladu Sokolovou
6. Komise životního prostředí Mgr. Petra Ošťádala, Ing. Františka Filouše, Ing. Ludmilu Ohnoutkovou, Ph.D., Davida Červinku
7. Komise pro rozvoj města a podporu podnikání Ing. Jana Naiclera, Ing. Jakuba Švece, Ing. Ivo Lužného, Zdeňka Mlčocha
8. Komise sociální a zdravotní Alenu Pagáčovou, PhDr. Věru Palackou, Mgr. Jana Mochťáka, Elišku Komárkovou
9. Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality Ing. Pavla Dopitu, Miladu Sokolovou
10. Komise bytové Mgr. Romana Drkulu, Ing. Antonína Sprinze, Martina Hrazdila
12. Komise pro nákup uměleckých děl Ondřeje Provazníka, Ing. Antonína Sprinze, PhDr. Václava Koláře, Davida Vančíka
Pozn.: ODS nominovala členy komisí bez uvedení titulů.

Usnesení č. 5022:
Rada města Prostějova
j m e n u j e
předsedy a členy komisí Rady města Prostějova takto:

1. Komise sportovní
Bc. Pavel Smetana – předseda
PaedDr. Jiří Kremla
Petr Kudláček
Ivana Copková
Mgr. Michal Mucha
Jan Salaj
MUDr. Vladimír Macháček
Ivo Zbožínek
Petr Zachar
Mgr. František Jura
Ing. Aleš Matyášek
Mgr. Jana Tobolová
Jan Zatloukal
tajemnice: Veronika Hyblová, zaměstnankyně Odboru školství, kultury a sportu MMPv

2. Komise výstavby
Ing. Václav Šmíd – předseda
Ing. Jindřich Čtverák
Ing. Jiří Kolba
Ing. Petr Slepánek
Radim Cimrmann
Pavel Kůrka
Ing. arch. Fröml
Jaromír Tobola
Ing. Vojtěch Faltýnek
tajemnice: Ing. Hana Žondrová, zaměstnankyně Odboru rozvoje a investic MMPv

3. Komise školská
PaedDr. Jan Krchňavý - předseda
Mgr. Zdena Pospíšilová
Mgr. Jaroslav Žemla
PhDr. Hana Bartková
Ivana Copková
Mgr. Jaroslava Mlčoušková
Mgr. Martin Mokroš
Bronislava Zbořilová
Mgr. Zdeňka Roháčková
Mgr. Jitka Ungermanová
Ing. Marek Moudrý
Mgr. Pavel Polcr
Jan Zatloukal
tajemnice: Dagmar Bindasová, zaměstnankyně Odboru školství, kultury a sportu MMPv

4. Komise pro dopravu
Ing. Petr Kousal – předseda
PhDr. Alois Mačák, MBA
Pavel Orálek
Eva Křepelková
Zdeněk Vysloužil
Ing. Radek Zacpal
Jarmila Skopalová, zástupkyně Správy silnic Olomouckého kraje
Mgr. Mojmír Přikryl
npor. Mgr. Vítězslav Matyáš, vedoucí Dopravního inspektorátu Policie ČR Prostějov
Ing. Jiří Hloch, zástupce FTL – BUS, FTL-First Transport Lines, a. s.
Ing. Jaromír Hruban
Ing. Michal Juráček
Zdeněk Peichl
tajemnice: Zdena Barvová, zaměstnankyně Odboru dopravy MMPv

5. Komise pro kulturu a cestovní ruch
JUDr. Josef Augustin – předseda
Mgr. Oldřich Václavík
PhDr. Michaela Kokojanová
Mgr. Daniel Zádrapa
Jana Hladká
Mgr. Soňa Provazová
Lukáš Andrýsek
Rudolf Prosecký
PhDr. Ivana Vaňková
MUDr. Lucie Mášová
Marcela Župková
Václav Kopka
Marcela Rabčáková
tajemnice: Dagmar Cásková, zaměstnankyně Odboru školství, kultury a sportu MMPv

6. Komise životního prostředí
Ing. Bedřich Grulich – předseda
Vojtěch Blaha
Leona Soldánová
Lukáš Koudelík
Jiří Zatloukal
Zdeněk Gottwald
Eva Kremlová
Ing. Tomáš Vrba
Milan Slezák
Mgr. Eva Zatloukalová
Ing. Václav Kopečný, CSc.
Ing. Zuzana Ochmanová
Josef Jankůj
tajemnice: Ing. Jana Blažková, zaměstnankyně Odboru životního prostředí MMPv

7. Komise pro rozvoj města a podporu podnikání
Ing. Václav Šmíd - předseda
Ing. Vladimír Průša
Ing. Jiří Pospíšil
Helena Chalánková
Ing. Miroslav Hanák
Jiří Peška
Ing. Jaroslav Petržela
Jana Nevrlá
PhDr. Yvona Vágnerová
Ing. arch. František Fröml
Ing. Petr Šilhánek
Mgr. Miroslav Minář
Tomáš Vysloužil
tajemnice: Bc. Iva Veselá, zaměstnankyně Odboru rozvoje a investic MMPv

8. Komise sociální a zdravotní
MUDr. Pavel Holík – předseda
Bc. Zuzana Bratterová, LLM.
Ludmila Jeričová
Zuzana Gálová
Jiří Vejvoda
PhDr. Miluše Lišková
MUDr. Bohuslav Macháň
Marcela Župková
Dagmar Faltýnková
MUDr. Danuše Pelikánová
Ivo Slavotínek
tajemnice: Ing. Zuzana Navrátilová, zaměstnankyně Odboru sociálních věcí MMPv

9. Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality
Mgr. Milada Galářová – předsedkyně
Marie Hájková
Ing. Ivo Kurfürst
Otakar Hájek
Petr Kalandra
Eva Muchová
MUDr. Martin Balák
Pavel Liška
Marek Jančík
Ing. Jiří Rozehnal
Ing. Eva Ševčíková
PhDr. Maria Řičánková
Ivo Hanák
tajemník: Mgr. Bc. Pavlína Dočkalová, zaměstnankyně Odboru sociálních věcí MMPv

10. Komise bytová
Jana Halvadžievová – předsedkyně
Jiří Schlesinger
Ladislava Zapletalová
Zuzana Böhmová
Marie Navrátilová
Michal Michálek
Ing. Jaroslav Faltýnek
Iveta Černá
Emílie Studená
tajemnice: Martina Chytilová, zaměstnankyně Domovní správy Prostějov, s. r. o.

11. Komise Prostějov Zdravé město a místní Agenda 21
RNDr. Alena Rašková – předsedkyně
PaedDr. Jaroslav Šlambor
MUDr. Mgr. Martin Mokroš
Mgr. Eva Zatloukalová
MUDr. Zdeněk Dokládal
MVDr. Zuzana Bartošová
Ing. Jiří Hloch
Helena Chalánková
Mgr. Jan Nagy
Ing. Lubomír Baláš
Mgr. Petr Ivánek
Mgr. Jaroslav Svozil
Bc. Libor Vojtek
Ing. Martina Cetkovská
Ing. Miroslav Nakládal
tajemnice: PaedDr. Alena Dvořáková, koordinátorka Projektu Zdravé město a místní Agenda 21, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv

12. Komise pro nákup uměleckých děl
Miroslav Pišťák – předseda
PhDr. Miroslav Šmíd
Mgr. Milada Galářová
JUDr. Josef Augustin
Mgr. Jaroslava Mlčoušková
PhDr. Miroslav Macík
Lukáš Andrýsek
PhDr. Ivana Vaňková
Jan Jankůj
tajemnice: Jaroslava Škrkánková, zaměstnankyně Odboru kancelář primátora MMPv

13. Komise architektury a urbanismu
Ing. Zdeněk Fišer - předseda
Ing. arch. Jan Přikryl
Ing. arch. Petr Gottwald
Ing. Petr Copek
Ing. arch. Ladislav Langer
Ing. Michal Juráček
Tomáš Vincenec
Ing. arch. Martin Fröml
Ing. arch. Jan Smékal
Ing. arch. František Fröml
Ing. Tomáš Chalánek
Ing. Josef Indra
Zdeněk Beran
tajemnice: Ing. Jana Římská, zaměstnankyně Stavebního úřadu MMPv

3.1 Dar výherci v soutěži ke 100 letům radnice
Usnesení č. 5023:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
darování fotoaparátu Canon PowerShot SX600 HS v ceně 2 900,- Kč vítězi vědomostní soutěže k 100. výročí otevření Nové radnice, která byla publikována v Prostějovských radničních listech v roce 2014, dle důvodové zprávy.

3.2 Dodatek č. 3 ke smlouvě 10.6 uzavřené podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v platném znění (smlouva ze dne 25. 11. 2013 na zajištění a poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu pro Statutární město Prostějov)
Usnesení č. 5024:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě 10.6 uzavřené podle § 269 odst. 2 obchodního zákoníku, v platném znění (smlouva ze dne 25. 11. 2013 na zajištění a poskytování služeb v oblasti propagace a marketingu pro statutární město Prostějov) se společností TK PLUS, s.r.o., se sídlem Za Kosteleckou ul. 51, Prostějov, IČ 25310593 dle předloženého návrhu.

3.3 Žádost společnosti HORSTAV Olomouc spol. s r.o., projektanta zakázky “II/150 Prostějov - Přerov“, o poskytnutí dat z GIS MMPv zdarma
Usnesení č. 5025:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
poskytnout společnosti Horstav Olomouc spol. s r.o. pro zakázku „II/150 Prostějov – Přerov“ požadovaná data z GIS dle přílohy č. 1 a přílohy č. 2 zdarma

3.4 Veřejná zakázka „EÚO na prostějovských mateřských školách (MŠ Smetanova, MŠ Moravská, MŠ Fanderlíkova)“ – návrh na rozhodnutí o vyloučení uchazečů a o výběru nejvhodnější nabídky
Usnesení č. 5026:
Rada města Prostějova
r o z h o d l a
1. v souladu s § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění (dále jen zákon) a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek o vyloučení uchazeče JAMASTAV MORAVIA, s.r.o., se sídlem Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd, IČ: 015 86 548 z další účasti ve druhé a třetí části zadávacího řízení „EÚO na prostějovských mateřských školách (MŠ Moravská, MŠ Fanderlíkova)“ a uchazečů K-stav stavební a.s., se sídlem U Panelárny 588/7, 772 00 Olomouc, IČ: 268 02 015 a Stavby Krejčí s.r.o., se sídlem Plumlovská 4618/29a, 796 01 Prostějov, IČ: 29456291, z další účasti ve všech třech částech zadávacího řízení „EÚO na prostějovských mateřských školách (MŠ Smetanova, MŠ Moravská, MŠ Fanderlíkova)“, a to pro nedostatky nabídky detailně uvedené v důvodové zprávě,

2. v souladu s § 60 odst. 1 zákona a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek o vyloučení uchazeče Hanácké stavby, spol. s r.o., se sídlem Čs. armádního sboru 14/32, Vrahovice, 798 11 Prostějov, IČ: 60735309, z další účasti ve druhé a třetí části zadávacího řízení „EÚO na prostějovských mateřských školách (MŠ Moravská, MŠ Fanderlíkova)“, a to pro nesplnění kvalifikačních požadavků,

3. v souladu s § 81 zákona a na základě doporučení komise pro hodnocení nabídek o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „EÚO na prostějovských mateřských školách (MŠ Smetanova, MŠ Moravská, MŠ Fanderlíkova)“ a jako ekonomicky nejvhodnější nabídku ve všech třech částech zadávacího řízení vybrala nabídku společnosti PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, 750 02 Přerov - Přerov I – město, IČ: 27769585. Nabídka společnosti PSS Přerovská stavební a.s. vyhověla všem podmínkám zadávacího řízení, jak je uvedeno v důvodové zprávě,

4. zadat zakázku „EÚO na prostějovských mateřských školách (MŠ Smetanova, MŠ Moravská, MŠ Fanderlíkova)“ ve všech jejích třech částech společnosti PSS Přerovská stavební a.s., se sídlem Skopalova 2861/7, 75002 Přerov - Přerov I – město, IČ: 27769585, a uzavřít se společností PSS Přerovská stavební a.s. Smlouvy o dílo na realizaci všech tří částí veřejné zakázky,

5. v případě neposkytnutí součinnosti, potřebné k uzavření Smlouvy o dílo na konkrétní část veřejné zakázky příslušným vítězným uchazečem, zadat příslušnou část zakázky „EÚO na prostějovských mateřských školách (MŠ Smetanova, MŠ Moravská, MŠ Fanderlíkova)“ a uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci příslušné části veřejné zakázky s dalším uchazečem v pořadí na danou část veřejné zakázky dle důvodové zprávy v souladu s § 82 odst. 4 zákona.

u k l á d á
Odboru rozvoje a investic zajistit ve lhůtách stanovených zákonem uzavření Smluv o dílo na veřejnou zakázku „EÚO na prostějovských mateřských školách (MŠ Smetanova, MŠ Moravská, MŠ Fanderlíkova)“ s vybraným uchazečem PSS Přerovská stavební a.s.
odpovídá: Ing. Antonín Zajíček
k. termín: 27. 02. 2015

3.5 Návrh kulturních, společenských a sportovních akcí k 625. výročí udělení výsady prvního výročního trhu městu – povýšení Prostějova na město
Usnesení č. 5027:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
návrh kulturních, společenských a sportovních akcí k 625. výročí udělení výsady prvního výročního trhu městu – povýšení Prostějova na město,
d o p o r u č u j e
předsedům klubů zastupitelů ČSSD, KSČM a Pévéčka, předložit na schůzi rady 3.2.2015 stanoviska klubů.

4. Doporučení na určení uvolněného člena Zastupitelstva města Prostějova s odpovědností za realizaci Projektu Zdravé město a místní Agendu 21
Usnesení č. 5028:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova určit RNDr. Alenu Raškovou, 1. náměstkyni primátora, jako političku s odpovědností za realizaci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21.

5. Dodatek ke smlouvě o VFP – OS LIPKA
Usnesení č. 5029:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova (ORI/Zh-07/2012) a Dodatku č. 1, Občanskému sdružení na pomoc zdravotně postiženým Lipka, se sídlem Tetín 1506/1, Prostějov 796 01, IČ 44053991, který mění
- čl. III. Použití a účel příspěvku, odst. 2. takto: datum 31. 12. 2014 se nahrazuje datem 31. 7. 2015
- čl. VI. Práva a povinnosti příjemce, odst. 4. takto: datum 31. 1. 2015 se nahrazuje datem 31. 8. 2015.

6. Jednací řád Rady města Prostějova
Usnesení č. 5030:
Rada města Prostějova
v y d á v á
v souladu s ustanovením § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Jednací řád Rady města Prostějova, v němž stanoví podrobnosti o svém jednání.

7. Dar pro HZS Olomouckého kraje územní odbor Prostějov – zvedací vak
Usnesení č. 5031:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova
a) schválit darovací smlouvu mezi statutárním městem Prostějovem, IČ: 00288659 (dárce) a Hasičským záchranným sborem Olomouckého kraje, IČ:70885940 (obdarovaný), kdy darem bude nízkotlaký zvedací vak 3. Ot.,
b) pověřit primátora statutárního města Prostějova Miroslava Pišťáka podpisem této smlouvy.

8. ROZOP schválená RMP v roce 2014 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 13250 až 13254 (Rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2014) ze dne 17.12.2013
Usnesení č. 5032:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
rozpočtová opatření schválená RMP v roce 2014 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 13250 až 13254 (Rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2014) ze dne 17.12.2013,
u k l á d á
předložit Zastupitelstvu města Prostějova informaci o provedených rozpočtových opatřeních schválených RMP v roce 2014 v souladu s usnesením ZMP č. 18148 ze dne 16.9.2008 a usnesením ZMP č. 13250 až 13254 (Rozpočet statutárního města Prostějova pro rok 2014) ze dne 17.12.2013.
odpovídá: Ing. Radim Carda
k. termín: 16.2.2015

9. Přerušení procesu pořizování regulačního plánu pořizovaného dle podnětu společnosti MANTHELLAN, a.s., uplatněného ve výzvě ze dne 7. 2. 2014
Usnesení č. 5033:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova přerušit proces pořizování Regulačního plánu pro společnost MANTHELLAN, a.s. dle podnětu společnosti ze dne 7. 2. 2014,
j m e n u j e
pracovní skupinu pro přípravu materiálu na příští schůzi rady, který bude podkladem pro jednání s fou Manthellan, a. s., ve složení M. Pišťák, vedoucí pracovní skupiny, členové PaedDr. Šlambor, Mgr. Pospíšil a Ing. Fišer, budou přizváni Ing. Baláš, JUDr. Olašáková a Mgr. Klímková.

10. Náhrada ušlého výdělku některým neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova v souvislosti s výkonem jejich funkce
Usnesení č. 5034:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova stanovit na rok 2015 náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům Zastupitelstva města Prostějova, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částkou ve výši 220,- Kč za hodinu. Náhrada bude poskytována v rozsahu doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě, maximálně však v rozsahu 20 pracovních dnů v kalendářním roce. Náhrada je splatná v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém člen zastupitelstva města nárok na náhradu ušlého výdělku uplatnil. Náhradu ušlého výdělku poukazuje město Prostějov na svůj náklad a nebezpečí na účet označený členem zastupitelstva města.

11. Program prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2015 a spoluúčast Statutárního města Prostějova ve výši minimálně 10% podílu z celkové ceny každého realizovaného projektu v případě obdržení dotace
Usnesení č. 5035:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
„Program prevence kriminality ve městě Prostějově pro rok 2015“ a spoluúčast Statutárního města Prostějova ve výši minimálně 10% podílu z celkové ceny každého realizovaného projektu v případě obdržení dotace.

12. Veřejná finanční podpora - Azylové centrum Prostějov, o. p. s.
Usnesení č. 5036:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory z rozpočtu města Prostějova na rok 2015 ve výši 500.000,-- Kč Azylovému centru Prostějov, o. p. s., Určická 101, Prostějov, IČ 270 11 801 (pořadové č. žádosti 232)
- na dofinancování provozu Azylového centra Prostějov
- příjemce je oprávněn a zavazuje se příspěvek použít v souladu se sjednaným účelem do 31. 12. 2015.

13. Záležitosti Odboru školství, kultury a sportu:
13.1 Informace o darech získaných příspěvkovými organizacemi v roce 2014
Usnesení č. 5037:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci vedoucího odboru školství, kultury a sportu Mgr. Petra Ivánka o peněžitých darech účelově neurčených do 50 tis. Kč, přijatých v roce 2014 příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Prostějovem.

13.2 Převod majetku ze Sportcentra - DDM Prostějov na zřizovatele a následně na RG a ZŠ města Prostějova, Studentská ul. 2
Usnesení č. 5038:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
a) s převodem světelné tabule – ukazatele skóre pro sportovní utkání v nulové zůstatkové hodnotě z majetku Sportcentra - DDM Prostějov, příspěvkové organizace na zřizovatele – statutární město Prostějov;
b) s bezúplatným převodem světelné tabule – ukazatele skóre pro sportovní utkání v nulové zůstatkové hodnotě ze zřizovatele – statutárního města Prostějova na Reálné gymnázium a základní školu města Prostějova, Studentská ul. 2 dle přiložené smlouvy o bezúplatném převodu.

13.3 Souhlas s pořádáním krajských postupových přehlídek OlK v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit dětí a mládeže
Usnesení č. 5039:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pořádání krajských postupových přehlídek Olomouckého kraje v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit dětí a mládeže odborem školství, kultury a sportu, oddělením Duha – Kulturní klub u hradeb:
- Krajská postupová přehlídka studentského divadla Mladá scéna
- Krajská přehlídka recitátorů sólistů Wolkrův Prostějov
- Krajská postupová přehlídka divadel poezie Wolkrův Prostějov
- Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance
- Krajská přehlídka scénického tance mládeže a dospělých Tanec … Tanec
- Krajská postupová přehlídka dětských folklorních souborů Roztančená scéna (pořádá se 1x za 2 roky)
- Krajská přehlídka dětí ve zpěvu lidových písní O hanáckyho kohóta
za předpokladu, že náklady na realizaci výše jmenovaných krajských přehlídek budou hrazeny z rozpočtu Olomouckého kraje v rámci programu Podpora kulturních aktivit Olomouckého kraje 2015 v plné výši.

13.4 Žádost o souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru ZŠ a MŠ Prostějov, Kollárova ul. 4
Usnesení č. 5040:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši Kč 14 000,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Kollárova ul. 4.

13.5 Žádost ZŠ a MŠ školy Prostějov, Kollárova ul. 4 o souhlas s přijetím věcného daru
Usnesení č. 5041:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím věcného daru – elektrického klavíru Yamaha DBX 520 v hodnotě Kč 13 500,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Kollárova ul. 4 od Klubu přátel školy při Základní škole a mateřské škole Prostějov, Kollárova ul. 4.

13.6 Žádost ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14 o souhlas s přijetím účelově určeného peněžitého daru
Usnesení č. 5042:
Rada města Prostějova
s o u h l a s í
s přijetím účelově určeného peněžitého daru ve výši cca Kč 10 000,-- Základní školou a mateřskou školou Prostějov, Palackého tř. 14 od organizace WOMEN FOR WOMEN, Vojtěšská 245/1, Praha 1 na hrazení stravného pro žáky z projektu Obědy pro děti.

14. Přijetí dotace v rámci OPŽP na projekt „Realizace dětských hřišť při mateřských školách v Prostějově v přírodním stylu“
Usnesení č. 5043:
Rada města Prostějova
doporučuje
Zastupitelstvu města Prostějova schválit přijetí dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Realizace dětských hřišť při mateřských školách v Prostějově v přírodním stylu“ č. IS SFZP 14176507 ve výši 5 256 084,28 Kč.

15. Rozpočtová opatření:
15.1 Rozpočtové opatření kapitoly 15 – Informační technologie
Usnesení č. 5044:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

15

6171

6125

0150346000000

139.150,-

Dodávka video systému pro online přenosy a archivy z jednání zastupitelstva

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

70

6409

6909

0700396000000

139.150,-

Limit ostatních investic


15.2.1 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Jezdecká kasárna - převod položek)
Usnesení č. 5045:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3639

5169

0600517000000

3 000 000

Jezdecká kasárna – zakonzervování hlavního objektu a demolice přidružených částí

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3639

6121

0600517000000

3 000 000

Jezdecká kasárna – zakonzervování hlavního objektu a demolice přidružených částí


15.2.2 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (ND, zámek - převod položek)
Usnesení č. 5046:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5171

0600042000000

400 000

Národní dům-sanace zdiva suterénu, střecha, kašna, výplně otvorů, dlažby

0060

3322

5171

0600497000000

3 700 000

0060

3322

5169

0600497000000

200 000

Zámek oplocení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

6121

0600042000000

400 000

Národní dům-sanace zdiva suterénu, střecha, kašna, výplně otvorů, dlažby

0060

3322

6121

0600497000000

3 900 000

Zámek rekonstrukce oplocení


15.2.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Okna a fasáda - převod položek)
Usnesení č. 5047:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

5171

0600415000000

2 500 000

ZŠ a MŠ Palackého – repase a výměna oken ZŠ Skálovo

0060

3122

5171

0600000607027

800 000

Rekonstrukce dvorní fasády budovy Vápenice 3 (SZŠ)

0060

5512

5169

0600501000000

30 000

0060

5512

5171

0600501000000

270 000

Výměna oken hasičské zbrojnice ve Vrahovicích

0060

3113

5171

0600000600336

300 000

ZŠ Kolárova – okna Erbenova

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3113

6121

0600415000000

2 500 000

ZŠ a MŠ Palackého – repase a výměna oken ZŠ Skálovo

0060

3122

6121

0600000607027

800 000

Rekonstrukce dvorní fasády budovy Vápenice 3 (SZŠ)

0060

5512

6121

0600501000000

300 000

Výměna oken hasičské zbrojnice ve Vrahovicích

0060

3113

6121

0600000600336

300 000

ZŠ Kolárova – okna Erbenova


15.2.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Památky – převod položek)
Usnesení č. 5048:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

5171

0600424000000

2 300 000

0060

3322

5169

0600424000000

200 000

Městské hradby

0060

3322

5169

0600498000000

100 000

0060

3322

5171

0600498000000

1 100 000

Rekonstrukce a restaurování Mariánského sloupu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3322

6121

0600424000000

2 500 000

Městské hradby

0060

3322

6121

0600498000000

1 200 000

Rekonstrukce a restaurování Mariánského sloupu


15.2.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Arkády městský hřbitov - převod položek)
Usnesení č. 5049:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3632

5171

0600456000000

2 640 000

0060

3632

5169

0600456000000

60 000

Arkády městský hřbitov

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3632

6121

0600456000000

2 700 000

Arkády městský hřbitov


15.2.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komunikace - převod položek)
Usnesení č. 5050:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

5169

0600454000000

50 000

0060

2212

5171

0600454000000

550 000

Komunikace ve vnitrobloku Kostelecká 11 – 15

0060

2212

5171

0600462000000

400 000

Zóna G – komunikace, úprava ostrůvku

0060

2212

5169

0600514000000

50 000

0060

2212

5171

0600514000000

1 950 000

Severní obslužná komunikace – protihlukové opatření (tzv. tichý asfalt)

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

0600454000000

600 000

Komunikace ve vnitrobloku Kostelecká 11 – 15

0060

2212

6121

0600462000000

400 000

Zóna G – komunikace, úprava ostrůvku

0060

2212

6121

0600514000000

2 000 000

Severní obslužná komunikace – protihlukové opatření (tzv. tichý asfalt)


15.2.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zeleň - převod položek)
Usnesení č. 5051:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

5169

0600282000000

1 800 000

Revitalizace školních zahrad

0060

3745

5169

0600444000000

550 000

Revitalizace zeleně Husovo náměstí

0060

3421

5169

0600499000000

30 000

Dětské hřiště na sídl. E. Beneše – výsadba stromů

0060

3745

5169

0600507000000

100 000

Rozšíření biokoridoru Hloučela

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3111

6121

0600282000000

1 800 000

Revitalizace školních zahrad

0060

3745

6121

0600444000000

550 000

Revitalizace zeleně Husovo náměstí

0060

3421

6121

0600499000000

30 000

Vybudování dětského hřiště na sídl. E. Beneše

0060

3745

6121

0600507000000

100 000

Rozšíření biokoridoru Hloučela


15.2.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce – osvětlení)
Usnesení č. 5052:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3631

6121

0600521000000

60 000

Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce nasvětlením přechodů - osvětlení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

60 000

Snížení rezervy RMP na základě možnosti získání dotace od Olomouckého kraje


15.3 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (CS Šmeralova – Anenská)
Usnesení č. 5053:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2119

6121

0600427000000

500 000

Vybudování nové Cyklistické stezky podél ulice Šmeralova k parkovišti Anenská u koupaliště

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

500 000

Snížení rezervy RMP o část prostředků vrácených v roce 2014 do rezerv města


15.4 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Hřbitov Krasice – příjezd – PD)
Usnesení č. 5054:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

0600518000000

30 000

Hřbitov Krasice – příjezd - projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

30 000

Snížení rezervy RMP na základě úkolu metodického vedoucího


15.5 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Hřiště Anenská)
Usnesení č. 5055:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

1

0600436000000

1 200 000

Vybudování nového hřiště Anenská

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

1

0700000000000

1 200 000

Snížení rezervy FRR o část prostředků vrácených v roce 2014 do rezerv města


15.6 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (JSDH Čechovice - zázemí - střešní nadstavba)
Usnesení č. 5056:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

5512

6121

1

0600446000000

1 400 000

JSDH Čechovice - zázemí ve střešní nadstavbě

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

1

0700000000000

1 400 000

Snížení rezervy FRR o prostředky vrácené v roce 2014 do rezerv města


15.7 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Klimatizace a stavební úpravy dílčích tepelně exponovaných částí budov magistrátu - PD)
Usnesení č. 5057:
Rada města Prostějova
I. r o z h o d l a
zadat zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení: „Klimatizace a stavební úpravy dílčích tepelně exponovaných částí budov magistrátu“ formou výzvy jednomu zájemci – společnosti V-PROJEKT Prostějov, v. o. s., Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov IČ 269 21 651,
II. s c h v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

6171

6121

0600520000000

60 000

Klimatizace a stavební úpravy dílčích tepelně exponovaných částí budov magistrátu – projektová dokumentace

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

60 000

Snížení rezervy RMP na základě úkolu z porady vedení města


15.8 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Komplexní řešení lokality u točny v Domamyslicích)
Usnesení č. 5058:
Rada města Prostějova
s ch v a l u j e
rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

2212

6121

0600519000000

40 000

Komplexní řešení lokality u točny v Domamyslicích – projektová dokumentace řešení

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

40 000

Snížení rezervy RMP na základě úkolu z porady vedení města


15.9 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Revitalizace dětských hřišť při mateřských školách v přírodním stylu)
Usnesení č. 5059:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

 

0600516000000

500 000

Revitalizace dětských hřišť při mateřských školách v přírodním stylu

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

500 000

Snížení rezervy RMP z důvodu profinancování před přidělením dotace


15.10 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla)
Usnesení č. 5060:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3745

6121

1

0600435000000

2 200 000

Regenerace parku u kostela sv. Petra a Pavla v Prostějově

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

 

8115

1

0700000000000

2 200 000

Snížení rezervy FRR o část prostředků vrácených v roce 2014 do rezerv města


15.11 Rozpočtové opatření kapitoly 60 – rozvoj a investice (Víceúčelové hřiště Čechovice)
Usnesení č. 5061:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit rozpočtové opatření, kterým se
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0060

3412

6121

 

0600388000000

400 000

Víceúčelové hřiště Čechovice

- snižuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

6409

5901

0700000707100

400 000

Snížení rezervy RMP o část prostředků vrácených v roce 2014 do rezerv města


16. Záležitosti Domovní správy Prostějov, s. r. o.:
16.1 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 257 - Žižkovo nám. 132/21
Usnesení č. 5062:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 257 o celkové rozloze 98,55 m2 v domě naŽižkovo nám. 132/21 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově
- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „Žižkovo nám. 132/21 a „NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8 Prostějov.

16.2 Vyhlášení záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 179 - sídl. E. Beneše č. 4181
Usnesení č. 5063:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání č. 179 o celkové rozloze 10,97 m2 v domě na sídlišti E. Beneše č. 4181 v Prostějově, za těchto podmínek:
- formou neveřejného vícekriteriálního řízení (forma obálkové metody)
- za nabídnuté roční (měsíční) nájemné s inflační doložkou
- s vyloučením provozování výherních hracích přístrojů, prodeje erotického zboží apod.
- zaplacení poplatku za přijetí žádosti ve výši 500,-Kč na pokladně Domovní správy Prostějov, s.r.o., Pernštýnské nám. 176/8 v Prostějově
- nabídky je možné podat v písemné formě osobně nebo poštou v uzavřené obálce zřetelně označené nápisy „Sídliště E. Beneše č. 4181 a „NEOTVÍRAT“ společnosti Domovní správa Prostějov, s. r. o., Pernštýnské nám. 176/8 Prostějov.

16.3 Schválení pronájmu nebytového prostoru č. 756 v objektu bývalé kotelny na sídl. Svobody 9012
Usnesení č. 5064:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
pronájem nebytového prostoru č. 756 o celkové rozloze 21,10 m2 v objektu bývalé kotelny
na sídlišti Svobody 9012 v Prostějově, a to:
- záměr využití: sklad
- za nabídnuté nájemné ve výši 600,-Kč/měsíc
- na dobu určitou do 31.12.2015.

17. Záležitosti Odboru správy a údržby majetku města:
17.1 Pracovní skupina pro přípravu významné nadlimitní veřejné zakázky na služby – „Komunální služby pro město Prostějov“
Usnesení č. 5065:
Rada města Prostějova
z ř i z u j e
pracovní skupinu pro přípravu významné nadlimitní veřejné zakázky na služby – „Komunální služby pro město Prostějov“ ve složení:
- předseda Mgr. Jiří Pospíšil
- členové:
Miroslav Pišťák, primátor města
Ing. Václav Šmíd, člen rady města
Bc. Libor Vojtek, vedoucí OSÚMM
Ing. Jaroslav Chromek, vedoucí Odd. údržby OSÚMM
Ing. Radim Carda, vedoucí Finančního odboru
RNDr. Bc. Roman Sedláček, vedoucí Odd. veřejných zakázek, Odbor kancelář tajemníka
JUDr. Květa Olašáková, právník města.

17.2 Komunikace ke garážím v Močidýlkách
Nebyl schválen návrh:
var. c) OSÚMM zabezpečí pouze nezbytně nutnou lokální opravu děr v jižní části cesty podél garáží v Močidýlkách s náklady max. do 30.000 Kč.
Usnesení č. 5066:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
postup dle varianty a), tj. oprava povrchu účelové komunikace podél garáží v Močidýlkách nebude realizována a 
obdobně bude postupováno u účelových komunikací ke garážím v jiných lokalitách města s tím, že město umožní majitelům garáží, aby si komunikaci opravili na vlastní náklady.

17.3 Revokace usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14186 ze dne 23.09.2014 a vyhlášení záměru prodeje částí pozemků v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 5067:
Rada města Prostějova
1. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova revokovat usnesení Zastupitelstva města Prostějova č. 14186 ze dne 23.09.2014 týkající se schválení prodeje částí pozemků v k.ú. Prostějov,
2. v y h l a š u j e
záměr prodeje části pozemku p.č. 7714 – ostatní plocha o výměře 0,01 m2, části pozemku p.č. 7721 – ostatní plocha o výměře 12 m2, dvou částí pozemku p.č. 7723 – ostatní plocha o celkové výměře 0,05 m2, části pozemku p.č. 7911 – ostatní plocha o výměře 0,02 m2, části pozemku p.č. 7912 – ostatní plocha o výměře 8 m2 a dvou částí pozemku p.č. 7914/1 – ostatní plocha o celkové výměře 4 m2, vše v k.ú. Prostějov, společnosti ZLATÁ BRÁNA, s.r.o., se sídlem Prostějov, Dukelská brána 25/7, PSČ 796 01, IČ: 292 89 076, za následujících podmínek:
a) za kupní cenu ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), tj. 5.556 Kč/m2 (celkem 133.789 Kč) bez DPH, která bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

17.4 Schválení neuplatnění navýšení nájemného pro rok 2015 o míru inflace
Usnesení č. 5068:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
neuplatnění navýšení nájemného pro rok 2015 o míru inflace (index spotřebitelských cen) vyhlašovanou Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok u všech nájemních smluv na pronájem majetku ve vlastnictví Statutárního města Prostějova.


17.5 Sportovní klub SPORT TREND Prostějov o.s. - informace o zatížení pozemků v k.ú. Krasice zástavními
právy
Usnesení č. 5069:
Rada města Prostějova
1) b e r e n a v ě d o m í
informace ve věci zatížení pozemků p.č. 101, p.č. 102 a p.č. 103, vše v k.ú. Krasice, zástavními právy,
2) u k l á d á
Odboru správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova postupovat v souladu s návrhem uvedeným v důvodové zprávě.
odpovídá: Bc. Libor Vojtek
k. termín: 31.03.2015

17.6 Vyhlášení záměru prodeje pozemků p.č. 7427/13, p.č. 7427/14 a p.č. 7427/17 a částí pozemků p.č. 7427/9 a p.č. 7427/16, vše v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 5070:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr prodeje částí pozemků p.č. 7427/9 – trvalý travní porost o výměře cca 8 315 m2 a p.č. 7427/16 – orná půda o výměře cca 935 m2 (přesná výměra bude známá po zpracování geometrického plánu) a pozemků p.č. 7427/13 - ostatní plocha o výměře 11 m2, p.č. 7427/14 - ostatní plocha o výměře 142 m2 a p.č. 7427/17 – orná půda o výměře 82 m2, vše v k.ú. Prostějov, za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá), přičemž tato kupní cena z důvodu existence inženýrských sítí a jejich ochranných pásem (vedení velmi vysokého napětí, vedení středotlakého plynovodu) a absence přístupu z veřejné komunikace bude stanovena dle využitelnosti jednotlivých částí pozemků a jejich skutečné výměry stanovené na základě geometrického zaměření takto:
- kupní cena částí pozemků p.č. 7427/9 a p.č. 7427/16, oba v k.ú. Prostějov, o celkové výměře cca 2 400 m2, nacházejících se mimo ochranné pásmo inženýrských sítí a plně využitelných pro výstavbu je stanovena dle znaleckého posudku (cena obvyklá) ve výši 600 Kč/m2, tj. cca 1.440 000 Kč,
- kupní cena částí pozemků p.č. 7427/9 a p.č. 7427/16 a pozemků p.č. 7427/13, p.č. 7427/14 a p.č. 7427/17, vše v k.ú. Prostějov, o celkové výměře cca 7 085 m2, nacházejících v ochranném pásmu inženýrských sítí a s omezeným využitím pro výstavbu je stanovena dle znaleckého posudku (cena obvyklá) ve výši 200 Kč/m2, tj. cca 1.417 000 Kč,
b) kupní cena bude v celé výši zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
c) v kupní smlouvě se kupující zaváže provést na převáděných pozemcích výstavbu provozovny galvanické zinkovny včetně vydaného kolaudačního souhlasu nejpozději do 3 let po uzavření kupní smlouvy; pro případ prodlení kupujícího se splněním uvedeného závazku bude v kupní smlouvě sjednána smluvní pokuta ve výši 50.000 za každý měsíc prodlení a v případě, že výstavba provozovny galvanické zinkovny nebude v daném termínu vůbec zahájena, možnost Statutárního města Prostějova od kupní smlouvy odstoupit,
d) v kupní smlouvě bude zřízeno věcné předkupní právo Statutárního města Prostějova k převáděným pozemkům tak, že se kupující zaváže tyto pozemky nebo jejich části v případě svého úmyslu tyto prodat nebo jinak zcizit nabídnout ke koupi Statutárnímu městu Prostějovu za cenu rovnající se kupní ceně sjednané při převodu pozemků z vlastnictví Statutárního města Prostějova do vlastnictví kupujícího; předkupní právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání provozovny galvanické zinkovny na převáděných pozemcích,
e) v kupní smlouvě bude současně zřízeno věcné právo zákazu zcizení nebo zatížení převáděných pozemků; toto právo zanikne dnem vydání kolaudačního souhlasu, kterým bude povoleno užívání provozovny galvanické zinkovny na převáděných pozemcích,
f) náklady na zpracování znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí kupující,
g) při prodeji předmětných pozemků bude uplatněn postup dle Směrnice č. 4/2013, kterou se upravuje systém aplikace kaucí při prodeji majetku Statutárního města Prostějova; kauce bude činit 290.000 Kč.

17.7 Vyhlášení záměru prodeje částí pozemků p.č. 708/2 a p.č. 710/2, oba v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 5071:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
1) záměr prodeje části pozemku p.č. 708/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře cca 100 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující,
2) záměr prodeje části pozemku p.č. 710/2 – zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Prostějov o výměře cca 120 m2 (přesná výměra bude známa po zpracování geometrického plánu) za následujících podmínek:
a) kupní cena bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku (cena obvyklá) a bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy,
b) náklady na zpracování geometrického plánu, znaleckého posudku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí kupující.

17.8 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku p.č. 7977 v k.ú. Prostějov
Usnesení č. 5072:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr pronájmu části pozemku p.č. 7977 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 0,9 m2 společnosti WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o., se sídlem Praha 9 - Kbely, Vrchlabská 145/6, PSČ: 197 00, IČ: 255 65 010, za účelem umístění navigačního poutače o velikosti 1,3 x 0,3 metru za následujících podmínek:
a) nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou,
b) nájemné bude stanoveno ve výši 390 Kč ročně bez DPH a bude placeno ročně předem,
c) nájemné bude každoročně upraveno inflačním koeficientem.

17.9 Vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku p.č. 7661 v k.ú. Prostějov
Nebyl schválen návrh:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr výpůjčky části pozemku p.č. 7661 – ostatní plocha v k.ú. Prostějov o výměře 40 m2 Tělocvičné jednotě Sokol I Prostějov, se sídlem Prostějov, Skálovo nám. 4, PSČ: 796 01, IČ: 155 26 151, za účelem užívání 4 parkovacích stání za následujících podmínek:
a) smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou,
b) vypůjčitel ponese po dobu výpůjčky veškeré náklady na provoz, údržbu a opravy předmětu výpůjčky a 4 parkovacích stání umístěných na předmětu výpůjčky.

17.10 Vyhlášení záměru změny Smlouvy o nájmu č. 2005/16/305 ze dne 25.10.2005
Usnesení č. 5073:
Rada města Prostějova
v y h l a š u j e
záměr změny Smlouvy o nájmu č. 2005/16/305 ze dne 25.10.2005 v části týkající se osoby nájemce následovně:
a) novým nájemcem bude společnost VK - srot company s.r.o., se sídlem Prostějov, Joštovo nám. 4525/3, PSČ: 796 01, IČ: 035 74 261,
b) ostatní podmínky Smlouvy o nájmu č. 2005/16/305 ze dne 25.10.2005 zůstanou nezměněny,
c) změna bude provedena formou dodatku ke Smlouvě o nájmu č. 2005/16/305 ze dne 25.10.2005.

17.11 Výkup částí pozemků v k.ú. Žešov pro výstavbu cyklostezky a ROZOP kapitoly 50
Usnesení č. 5074:
Rada města Prostějova
d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Prostějova schválit z důvodů uvedených v důvodové zprávě k materiálu:
1) výkup části pozemku p.č. 288 – orná půda v k.ú. Žešov o výměře cca 819 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 245.700 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady na zpracování geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
2) výkup části pozemku p.č. 287/2 – orná půda v k.ú. Žešov o výměře cca 528 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 158.400 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady na zpracování geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
3) výkup části pozemku p.č. 287/1 – orná půda v k.ú. Žešov o výměře cca 1116 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 334.800 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady na zpracování geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
4) výkup části pozemku p.č. 286 – orná půda v k.ú. Žešov o výměře cca 314 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 94.200 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady na zpracování geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
5) výkup části pozemku p.č. 285 – orná půda v k.ú. Žešov o výměře cca 313 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 93.900 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady na zpracování geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
6) výkup části pozemku p.č. 283 – orná půda v k.ú. Žešov o výměře cca 460 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od spoluvlastníků tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 138.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajících,
b) náklady na zpracování geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
7) výkup části pozemku p.č. 262/1 – orná půda v k.ú. Žešov o výměře cca 286 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 85.800 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávající,
b) na převáděné části pozemku p.č. 262/1 v k.ú. Žešov bude bezúplatně zřízena služebnost stezky a cesty ve prospěch zbylé části pozemku p.č. 262/1 v k.ú. Žešov,
c) v kupní smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže k tomu, že umožní vjezd vozidel přes stavbu cyklostezky na zbylou část pozemku p.č. 262/1 v k.ú. Žešov a tomuto závazku přizpůsobí stavební stav cyklostezky,
d) v kupní smlouvě se Statutární město Prostějov zaváže k tomu, že ostatní pozemky určené k výstavbě IV. a V. etapy cyklostezky z Prostějova do Žešova nebude vykupovat za vyšší kupní cenu než 300 Kč/m2; v případě porušení tohoto závazku uhradí Statutární město Prostějov prodávající smluvní pokutu ve výši rozdílu sazeb kupních cen za m2 pozemku vynásobeného plochou části pozemku p.č. 262/1 v k.ú. Žešov, která bude předmětem výkupu Statutárním městem Prostějovem pro výstavbu cyklostezky,
e) náklady na zpracování geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu práv do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
8) výkup části pozemku p.č. 261 – orná půda v k.ú. Žešov o výměře cca 2400 m2 (přesná výměra bude známa po vyhotovení geometrického plánu) od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví Statutárního města Prostějova za kupní cenu ve výši 300 Kč/m2, tj. celkem cca 720.000 Kč, za následujících podmínek:
a) část kupní ceny ve výši 96 % bude zaplacena do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí a část kupní ceny ve výši 4 % (záruka pro zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí) bude zaplacena do 14 dnů po předložení dokladu o zaplacení daně z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu ze strany prodávajícího,
b) náklady na zpracování geometrického plánu na oddělení převáděné části pozemku a správní poplatek spojený s podáním návrhu na povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí uhradí Statutární město Prostějov,
9) rozpočtové opatření, kterým se:
- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0050

006409

6130

1

0500263000000

1.870.800

zvýšení pol. 6130 – pozemky; výkup pozemků v k.ú. Žešov pro výstavbu cyklostezky do Žešova

- snižuje stav rezerv města

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0070

8115

1

0700000000000

1.870.800

snížení pol. 8115 – Fond rezerv a rozvoje


17.12 Informace - přehled o materiálech projednávaných OSÚMM v průběhu IV. čtvrtletí 2014
Usnesení č. 5075:
Rada města Prostějova
b e r e n a v ě d o m í
informaci o plnění usnesení Rady města Prostějova č. 4126 ze dne 04.02.2014 (přehled o materiálech projednávaných Odborem správy a údržby majetku města v průběhu IV. čtvrtletí 2014).

17.13 Ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2010/50/391 ze dne 20.12.2010 výpovědí
Usnesení č. 5076:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
ukončení Smlouvy o nájmu pozemku č. 2010/50/391 ze dne 20.12.2010 na pronájem části pozemku p.č. 7796 v k.ú. Prostějov o výměře 16 m2 výpovědí.

18. Bytové záležitosti:
18.1 Návrh uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova
Usnesení č. 5077:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů v majetku města Prostějova v pořadí se žadateli, uvedenými v důvodové zprávě.

18.2 Schválení žadatelů o pronájem bytů zvláštního určení v DPS
Usnesení č. 5078:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
uzavření nájemních smluv na pronájem bytů zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku města Prostějova v pořadí se žadateli, uvedenými v důvodové zprávě.

19. Různé:
19.1 Žádost Středního odborného učiliště obchodního o převzetí záštity Rady města Prostějova nad 3. ročníkem mezinárodní koktejlové juniorské soutěže „Amundsen cup 2015 Prostějov“
Usnesení č. 5079:
Rada města Prostějova
s c h v a l u j e
převzetí záštity nad 3. ročníkem mezinárodní koktejlové juniorské soutěže „Amundsen cup 2015 Prostějov“, která se bude konat dne 26. 3. 2015.

19.2 Návrhy na Ceny Olomouckého kraje
Usnesení č. 5080:
Rada města Prostějova
n a v r h u j e
na udělení Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury v kategoriích
- Cena za celoživotní přínos (dvorana slávy) - Eva Suchánková, Josef Dolívka, Bohuslav Pacholík
- Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění (literatura) - kniha 100 let prostějovské radnice
- Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění (divadla) - Divadlo Point
- Cena za výjimečný počin roku v oblasti umění (hudba) - dechový orchestr ZUŠ Vl. Ambrose v Prostějově
- Cena za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury - Hanácké slavnosti
- Cena za výjimečný počin v oblasti ochrany a popularizace kulturních hodnot - Taneční škola Hubený.

Miroslav P i š ť á k v.r.
primátor města Prostějova

Prostějov 22.1.2015
Zpracovala: Věra Krejčí

Vytvořeno 22.1.2015 13:04:59 | přečteno 429x | Věra Krejčí
load