Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2016 > Usnesení z 48. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 48. schůze Rady města Prostějova

konané dne 25.7.2016

Zápis ke stažení: ikona souboru48 RM 25 07 2016 mim zápis


K bodu 1. Zahájení, schválení programu

Schváleno usnesení č. 6660:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

program své 48. schůze, konané mimo schválený harmonogram dne 25.7.2016, uvedený na pozvánce,

p o v ě ř u j e

Ing. Zdeňka Fišera, 1. náměstka primátora, ověřením zápisu.

K bodu 2. Návrh podání rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva kultury O prohlášení starého židovského hřbitova za kulturní památku

Schváleno usnesení č. 6661:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

podání rozkladu proti rozhodnutí Ministerstva kultury O prohlášení starého židovského hřbitova za kulturní památku dle předloženého návrhu.

RNDr. Alena R a š k o v á Ing. Zdeněk F i š e r

primátorka města Prostějova 1. náměstek primátorky

Prostějov 25.7.2016

Zpracovala: Věra Krejčí


Vytvořeno 1.8.2016 7:27:39 | přečteno 170x | Anna Kajlíková
load