Úvodní strana > Samospráva > Rada města > Usnesení > 2017 > Usnesení z 67. schůze Rady města Prostějova

Usnesení z 67. schůze Rady města Prostějova

konané dne 7. 3. 2017

ikona souboruusneseni_RMP_7.3.17

ikona souboruzapis_RMP_7.3.17

Oprava níže uvedeného usnesení z 67. schůze rady, k chybě došlo při zpracování zápisu. Děkujeme za pochopení: 


K bodu 10.3 ROZOP kapitoly 62 – územní plánování a památková péče (Soubor územních studií Prostějov)

Písemný materiál předložil: Mlčoch Jan, Ing.arch.

Úvodní slovo přednesla: Rašková Alena, RNDr.

V rozpravě vystoupil: Ing. Fišer

Předsedající dala hlasovat o návrhu usnesení dle písemného materiálu.

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, 0 nehlasoval, 1 omluveno


Schváleno usnesení č. 7199:

Rada města Prostějova

s c h v a l u j e

  1. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů

Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000062

003635

6119

0620016000000

146.000

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – Územní studie Pod Okružní - západ a Územní studie Pod Okružní – východ


- snižuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

0700396000000

146.000

Limit ostatních investic


  1. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000062

003635

6119

0620017000000

102.850

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – Územní studie Plumlovská sever - Silnická


- snižuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

0700396000000

102.850

Limit ostatních investic


  1. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000062

003635

6119

0620018000000

94.000

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – Územní studie Plumlovská sever - Pololání


- snižuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

0700396000000

94.000

Limit ostatních investic


  1. rozpočtové opatření, kterým se

- zvyšuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000062

003639

6119

0620000000000

2.464.770

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku – Územní studie krajiny správního obvodu ORP Prostějov a Územní studie Malá průmyslová zóna Prostějov, Brněnská – západ


- snižuje rozpočet výdajů


Kapitola

ODPA

Pol

ZP

UZ

Organizace

O hodnotu v Kč

0000000070

006409

6909

0700396000000

2.464.770

Limit ostatních investicVytvořeno 15.3.2017 9:26:38 | přečteno 113x | Mgr. Jana Gáborová
load